ПОДПИСКА

Зора
Печат

Уважаеми читатели на в. „Нова Зора” в редакцията постъпиха имена на наши автори и съмишленици, които желаят да се присъединят към Декларацията на български творци и учени, публикувана в бр. 13. Към подписалите се 32 души, прибавяме и имената на: проф. Жени Захариева, доц.д-р Михаил Малеев, Таньо Клисуров, Васил Милев, Вълко Мишев, група интелектуалци от Ловеч – Михаил Михайлов, Иван Опълченски, Дора Василева, Тотка Вълкова, Марийка Опълченска, Христо Христов, Георги Велев, Йорданка Христова.


Подписката е отворена