ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Г-Н МИНЧО МИНЧЕВ

Д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
Печат

Приемете моите най-сърдечни поздравления и почитания по случай 30-тия рожден ден на вестник „Нова Зора“.

За тези години вестникът се утвърди като глашатай на правдата и развитието на родолюбивата част на Българското общество. Вестникът стана и флагман на ПП „Нова Зора“.

Около неговата редколегия и главен редактор се сформира идеологичен кръг от високо интелектуални и патриотично настроени известни личности. Те през целия период на списване на вестника правдиво анализираха развитието на Българското общество и държава. Чрез вестника те се противопоставиха срещу отрицателните за България явления. Особено на явленията:

· Корупция в етажите на властта

· Криминалната приватизация на печеливша държавна собственост

· Закриването на цели отрасли на промишлеността и енергетиката при приемането ни в ЕС

· Унищожаването на кооперативното модерно земеделие

· Провокираната русофобия

Срещу тези явления в. „Нова Зора“ предложи и призова за създаването на общонароден фронт, който да извади България от аутсайдерската позиция в Европейския съюз.

Пожелавам на Главния редактор Минчо Минчев здраве и несекваща творческа енергия за просперитета на в. „Нова Зора“ и ПП „Нова Зора“!