Достъпът до вода не е услуга, а е основно право

Зора
Печат


• Позиция на Изпълнителното бюро на БСП – София

БСП-София категорично се противопоставя на намерението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да повиши цената на водата в София за втори път тази година, и го смята за необосновано и неприемливо.
Както е известно, в началото на 2017-а беше осъществено увеличение с 18 %, сега КЕВР е готова да подкрепи искането на концесионера “Софийска вода” за ново повишение с над 9 %.
БСП–София досега последователно е отстоявала становището, че концесията на “Софийска вода” в този вид е неизгодна за столичани.
Съгласно европейското законодателство достъпът до вода не е услуга, а е основно право.
Откакто водоснабдяването е отдадено на концесия, цената на водата се увеличи 7 пъти,
без реално да е подобрено качеството на услугата, без да е достигнато очакваното намаление на загубите и столицата да е изцяло водоснабдена и канализирана. Надлъгването трябва да спре!
Според Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) при предоставянето на тази услуга следва да се спазва
принципът за всеобщ достъп и социална поносимост.
Тази социална поносимост е налице тогава, когато определената база минимално потребление на един човек в размер на 2,8 куб. м на месец, не надхвърля 2,5 % от средния месечен доход на едно домакинство.
Според данни на Института за икономически изследвания на БАН, при най-бедните слоеве и хората с увреждания и пенсионерите цената на услугата достига до 11,74 % от доходите им.
При такава ножица от допустимост 2,5% и реално заплащани стойности между 7 и 10 % ние, от БСП-София, не можем да останем безучастни. Защото тук не следва да са водещи само пазарните и търговските принципи, а трябва да бъде отчитана и социалната справедливост, която винаги е била основа на политиката на нашата партия.
Многократно сме настоявали за прекратяването на договора за концесия със “Софийска вода-Веолия”, освен това проведохме и референдум, но мнозинството на ГЕРБ в Столичния общински съвет не подкрепи искането ни. Миналата година предложихме компенсаторни механизми и формиране на “Фонд за водни помощи” за подкрепа на социално слабите лица и домакинства и за хората с увреждания, които са изрядни клиенти, защото те са най-потърпевши от постоянното увеличаване на цената на водата.
Настояваме при предстоящите промени в концесионния договор между Столична община и “Софийска вода” определящи показатели да бъдат количеството на инвестициите, намаляването на загубите и повишаването на качеството на водата.