ДИКТАТУРА И ДЕМОКРАЦИЯ

Георги Е. АНДРЕЕВ
Печат

Патрик Кенън, някогашен началник на отдел в ЦРУ на САЩ, след пенсионирането си е написал книга, озаглавена „Залезът на демокрацията”, в която пише: „Има една мръсна малка истина, известна на неколцина, подозирана от мнозина и отричана от всички, която гласи, че една държава от Третия свят не може да влезе в Първия свят с демократични средства.”

Нужна е диктатура. Тя може да бъде „мека” като в Япония, където държавата контролира частните фирми, или „твърда” като в Южна Корея, в която бившият президент Ро Де У бе осъден на смърт заради жестокото потушаване на въстанието в Хуанчжон. Към тези страни могат да бъдат отнесени Китай, Малайзия, Сингапур, Индонезия и редица други страни.

Да предположим, че трябва да се ремонтира пътя между два града. Обявява се конкурс, една от фирмите го печели, а другите фирми обжалват резултата. Докато се произнесе съдът, започва есенно-зимният сезон, заваляват дъждове и снегове и не може да се полага асфалт. През следващата година се обявява нов конкурс и историята се повтаря.

Разделението на властите, което трябва да ограничава властта им, всъщност блокира решаването на проблема и това може да продължи неопределено време.

Пита се как държавите от Първия свят се справят с либералната демокрация. Те имат икономически традиции, създавани в продължение на десетилетия, даже и векове, освен това обират луфтовете на либерализма чрез ограбването на страни като България, страни от Африка, Латинска Америка... от там си доставят евтини суровини и евтина работна ръка и това компенсира проявите на либералната демокрация.

Ако Сталин бе въвел либерална демокрация в СССР, не би могъл да проведе индустриализация и да спечели Втората световна война. Ако Китай беше въвел либерална демокрация, не би постигнал своите резултати.

Още на древните е било известно, че магаре натоварено със злато, може да превземе всяка крепост. Това е известно и на предприемчивите бизнесмени. И те предлагат подкуп. За получателите на подкупа корупцията може да бъде само приятен начин да се убедят, че все още имат някаква стойност (Ж.М. Гуно.”Краят на демокрацията”). Още повече, че съвременният човек е възпитан да удовлетворява всяко платежоспособно искане. Гуно твърди, че умерената корупция е полезна за обществото. Тежко и горко на общество, разчитащо на корупцията като добродетел!

От казаното дотук може погрешно да се заключи, че диктатурата е за предпочитане пред демокрацията. Демокрацията превъзхожда диктатурата, ако не е либерална, ако глобализацията и парите не са единствената ценност. Такава е била демокрацията в повечето западноевропейски страни между двете световни войни.

Може ли днес да има такава демокрация?