ДУХОВНИТЕ СКРИЖАЛИ НА ГЕОРГИ КИРКОВ

Зора
Печат

• Слово на проф. Ваня ДОБРЕВА за 150 години от рождението на Георги Кирков

Днес сме се събрали пред този паметник, за да отдадем своята признателност на един от най-талантливите представители на българската публицистика - Георги Кирков, когото народът нарича с прозвището Майстора. Събрани сме на мястото, което преди близо век е било най-естествената среда, в която Майстора се е срещал със стотици софиянци, разговарял е със занаятчиите, с работниците, с хората на труда за техните проблеми и за борбата в името на социалната свобода, на равноправието и братството. Събрали сме се в деня на 150-годишнината на Георги Кирков, седмица преди да отбележим 120 години от създадения от него “Работнически вестник” - едно от най-авторитетните и талантливи издания на лява България.

Името на Кирков отдавна се е превърнало в символ на почтеност, на класова непримиримост, на безкрайна обич към онеправданите и хората на наемния труд. Като своя приятел Алеко Константинов, Кирков безпощадно атакува недъзите на буржоазното общество, със средствата на сатирата и хумора обрисува характерни за времето типажи на войнолюбци, търгаши, на псевдодемократи и самозабравили се парвенюта.

И нека припомня, че Георги Кирков е избиран за народен представител и за общински съветник. Работата му в полза на хората очертава един важен аспект - смисълът на лявото движение, на социалистическата партия, е в масовата дейност, в непосредствената работа със синдикатите и конкретния контакт с хората на труда.

И друг момент. За Кирков партията на българските социалисти се обогатява с идеи, с виждания, изпълва се с реален смисъл, когато не прави компромиси със съвестта. И когато откликва своевременно на истинските проблеми на народа си.

Както свидетелстват съвременниците, неприемливи за Майстора са приспособленчеството и конформизмът, стремежът за лично облагодетелстване и просперитет, трупането на капитали и материални блага - така присъщи на тогавашното забогатяващо общество.

Неприсъщи са му и идеологическото лъкатушене, разминаването между думи и дела.

В наследство Георги Кирков оставя множество статии, фейлетони, стихове, между които текста на “Дружна песен”.

Безкрайно скромен, той се превръща в пример за деец на лявото движение - високо образован и ерудиран, познаващ в дълбочина научната и художествена литература, с аргументирана позиция по най-актуалните проблеми в политическата, икономическата, социалната, художествено-творческата области.

Още със самото си създаване БРСДП учредява като особено важни за своето съществуване органи - издателство, вестници, списание, печатница. С „Работнически вестник” партията, в първото десетилетие на 20 век, се включва с обосновани социалистически идеи в сериозната полемика по проблемите на ежедневието не само у нас, но и в Европа. Самият Кирков посвещава и множество статии на предстоящата война, заклеймявайки авантюрите на Фердинанд и българската буржоазия по време на Балканската война. Издига като основна ценност на лявото движение мира и неговата защита. И приветства с възторг Великата октомврийска социалистическа революция като сбъдната надежда за по-добрия и справедлив живот на човечеството!

Георги Кирков е един от големите интелектуалци на 19 -20 век. И това, което посочвам за Майстора като подготовка и ерудиция, като морал и безкористност, се отнася до всеки един от водещите фигури на левицата в онзи период. Неслучайно той е един от най-близките съратници на Благоев. Но хора на духа са и останалите първопроходци на социалистическото движение в България. Нека помним, че всички те вложиха в темелите на социалистическата партия ценностите на просветеността, на интелектуалното начало и духовността, на високата нравственост и безсребърното служене на хората.

Ние, днешните поколения, сме в дълг пред Георги Кирков. Дълг, който изисква да си припомняме, че моралът и честността, талантът и интелектът, скромността и безкористното служене на идеите за солидарност, справедливост и свобода, обикновено не са източник на печалба, нито повод за лесна кариера. Но те са духовните скрижали, които ни завеща Георги Кирков, те са наследството, което дава истинския смисъл на това да си социалист. Да работиш наистина за развитието на Отечеството ни.