ТОВА Е СЕЗОНЪТ НА АЛТЕРНАТИВАТА

Зора
Печат

• Да бъдем държавници, а не едномандатни политици

• Слово на Корнелия НИНОВА, председател на ПГ на “БСП за България” при откриване на есенната сесия на 44-ото НС

Започваме втората сесия на 44-ото НС. Пожелавам да е ползотворна и за парламента, и за народа ни. Поздравявам мюсюлманите в България за празника – бъдете здрави.

Тази сесия започва на прага на две важни събития – председателството на Съвета на ЕС и приемането на бюджета за 2018 г. Първото дава възможност да покажем, че България има достойно място в ЕС, но и да имаме възможност да поставим националния си интерес в контекста на разговорите за бъдещето на Европа такава, каквато я искаме – обединена и силна. За политиките по председателството, както сме декларирали още в началото на 44-ото НС, имате нашата подкрепа, защото това е интересът на България. Но до края на годината ще представим пред вас и нашето виждане за важни въпроси, които би трябвало да влязат в двустранните и многостранни разговори следващата година по време на председателството.

Що се отнася до вътрешната политика – има много проблеми нерешени и нека някой не остане засегнат или обиден. Нито един от тези проблеми няма да пропуснем. Но ние искаме да поставим акцент върху няколко важни неща.

Поставяме си една стратегическа цел – намаляване на бедността и увеличаване на доходите. Много години наред различни правителства и политически сили правят реформи с цел подобряване на жизнения стандарт, но фактите показват, че тези проблеми остават нерешени. Защото днес вече имаме и работещи бедни – един на всеки десет. Имаме бедни пенсионери, бедни млади семейства, близо 2 млн. българи живеят на прага на бедността. За нас това е стратегическа цел, която искаме и мислим да постигнем с три средства – три ключови политики. Първата – образование и наука, втора – икономика и производство, трета – борба с паралелната държава и корупцията.

Колегите от мнозинството поставят темата за образованието като свой приоритет. През годините се направиха много реформи и пак резултатът е тежък – 39 % неграмотност. 2013 г. - 12.3 % деца напускат, 2014 г. – 12.5 %, 2016 г. – 13.5 %. Това показва процес, тенденция и несправяне с проблема. Законът за училищното и предучилищното образование беше приет без анализ за очакваните резултати и много добре знаете какви проблеми има днес. Сега се приемат наредби, държавни стандарти, заповеди, а през лятото учителите трябваше да се запознаят, да оценят, общо за един месец, 256 нови учебници. А фактът черно-бели учебници за бедни деца, цветни – за богати е цинизъм. Това е тежка дискриминация, задълбочаване на неравенствата - и вече го правите през децата. 1257 училища са под риск да загубят учениците си, да се закрият и не се знае къде ще отидат тези деца, и 120 000 деца са ощетени от сливането от две в една година. С отказа ви на инат да приемете предложението за минимални прагове на заплащането на учени, доведохме до това, че един професор получава толкова, колкото един начинаещ учител; с уважение за всички, но това не е разумно. Заради некомпетентни управленски решения и проблеми в обществените поръчки, Министерството на образованието е на път да провали оперативната програма, защото четири години след старта й са разплатени под 5 %, а са договорени едва 25 %. Спешно, наистина спешно, с много разум, трябва да предприемем мерки за образованието. Това, което правите с издирването на децата и воденето насила на училище, сигурно е пиар-акция. А това, до което стигна вицепремиерът Симеонов - държавата да отнема децата на родителите, е абсурд. Не е това начинът! Проблемът за отпадането на учениците е посочен в много изследвания. Той е в две измерения – бедност и неефективност на образователната система. Ето защо ние ще предложим алтернатива и тя е: промени в закона за училищното образование, въвеждане на минимални нива на заплащане в сектор наука и научна степен, един учебник в един клас за цялата страна, и то като държавен ангажимент, издаван от Министерството на образованието. Надявам се, че черно-белите и цветни учебници дават аргумент в тази посока. Национална карта на нужните кадри на икономиката, планиране на броя паралелки, най-вече в професионалните училища, защото е абсурд училищната система и висшето образование да бълват безработни, а икономиката да наема хора отвън. Големият проблем е разликата в образователната система и нуждите на българската икономика. Това изисква планиране и държавнически поглед за години напред – каква икономика ще развиваме и какви кадри ще осигурим за нея.

Второто средство за борба с бедността е именно икономика и производство. Малкият и средният бизнес са на колене. Големите получават всички обществени поръчки, а малките са подложени на административен и политически рекет. Ще подкрепим всяко ваше усилие за административна реформа, но категорично ще се противопоставим на всеки натиск и изнудване на малък, среден и микробизнес. Трябва да проумеем, че през 2020 г. европейските пари свършват. И макар и много късно, отново спешно трябва да предприемем мерки за родно производство и икономика. Надявам се този път да подкрепите закона за храните, внесен от „БСП за България“. Да защитим родното производство, още повече на фона на категоричните доказателства вече за двойни стандарти в качеството на храните в Западна и в Източна Европа. При вас, на банките ви, се намира нашият закон за държавните и общински предприятия, законът за публичните предприятия, чиято цел е да стабилизира държавната и общинската собственост и да даде възможност за инвестиции и нейното развитие. В предизборната кампания, когато говорихме за това, се отнесохте иронично и с бележка, че едва ли не връщаме стария режим на плановата икономика. Радвам се, че днес узряхте до идеята да създавате сами нови държавни предприятия. Изглежда, това е еволюция в политическото мислене в дясно. Затова се надявам да подкрепите закона за публичните предприятия, който защитава държавната и общинската собственост. Една от нуждите на бизнеса, за да го развиваме като български и роден, е да получава адекватно финансиране. Ще предложим до края на годината на вашето внимание нов закон за „Банка за развитие“. Стига с това изкривяване. „Банката за развитие“ финансира шест големи бизнесмени в България, а не малкия и среден бизнес. Крайно време е това да се промени и в този закон ще ви предложим да се намалят лимитите на кредитите, които се отпускат, да се разбият на малки и да отидат до малкия и среден бизнес.

Третото средство за преодоляване на бедността и увеличаване на доходите е борбата с паралелната държава, която годишно краде 10 млрд. лв. Те изтичат в нечии джобове и не отиват за пенсии, здраве, социална система, за образование. Това е антикорупционното законодателство. Имаме своето предложение, обсъдено е с професионалните общности, приети са техните професионални бележки. Не претендираме за съвършенство. Днес ще го представим пред президента на републиката, след това пред европейските посланици и двамата еврокомисари – по върховенство на закона и комисаря по правосъдие. Ако не спрем, но истински, а не с имитация, корупцията, няма да се справим нито със съвземането на икономиката, нито с увеличаване на доходите, нито с намаляването на бедността.

Избор на ВСС ни предстои. Предложихме шест перфектни кандидатури, според нас, професионално и морално, без квотен принцип и без договорки. Надяваме се да изберем най-добрите – тези, които ще проведат съдебната реформа такава, каквато я искаме – до бърз и обективен процес и справедливи присъди. Всички наши политики ще предложим в алтернативен бюджет за 2018 г., водени от тревогата за три неща – неграмотност, бедност и влошен здравословен статус на нацията. Гледаме на тези три проблема като елемент на националната сигурност. Нека като държавници, а не като едномандатни политици, да прозрем, че това са проблеми не само на настоящето. Това е огромен проблем на бъдещето на нацията. Защото неграмотна, бедна и болна нация няма бъдеще. Затова ще изработим алтернативен бюджет, в който ще предложим сериозни, аргументирани мерки за преодоляване на тези три проблема.

През първия сезон на този парламент показахме, че сме ясна и аргументирана опозиция. Този втори сезон бих нарекла сезонът на алтернативата. „БСП за България“ ще очертава различни възможности за развитието на България.

Нека българските граждани да преценят кое е по-добро – това, което предлага управлението, или това, което предлага „БСП за България“. И да направим своя избор. На добър час и успех!

1 септември 2017 г.