ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 140 Г. ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА

Тодор ПРЕДОВ
Печат

На 12.04.2017 г. от 11.00 ч в изложбената зала на Музея на МВР в гр. София, ул. „Лавеле” № 30, бе открита съвместна изложба на НД „Традиция” и Музея на МВР при Дирекция „Информация и архив”, на тема: „140 г. от обявяването на Руско-турската война от Император Александър II”. Представителна част от „Опълченската дружина” на НД „Традиция”, в пълно бойно снаряжение, под командването на полк. о.р. Цончо Цацов, посрещна официалните гости за откриването на изложбата: Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация г-н Анатолий Макаров и директора на Дирекция „Информация и архив” на МВР г-н Благой Тодоров, на които бяха отдадени военни почести. Негово Превъзходителство г-н Анатолий Макаров се ръкува по отделно с всеки от участниците в строя. Изложбата бе подредена на втория етаж на музея, основно с експонати от частни колекции на членове на НД „Традиция”, в която са представени автентични оръжия, униформи, документи, снимки, оригинални литографии, ордени и медали от тогавашната наградна система на Русия, а по-късно и на България, за участниците във войната. Проявата подкрепя Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители от системата на МВР.

Изложбата бе открита от г-н Благой Тодоров, който поздрави посланика на Русия за неговото присъствие, изложителите и служителите от музея за техния всеотдаен труд да подредят изложбата по един достолепен начин, както и журналистите, кинооператорите и гостите. Той очерта накратко външнополитическата обстановка на Балканите и в Европа в навечерието на войната и състоянието на двете бъдещи противници – Русия и Турция. Подчерта изключителната роля на руската дипломация в навечерието на войната, в лицето на граф Н.П. Игнатиев, за оказване на международен натиск върху Турция за подписването на 19 март 1877 г. на т.нар. Лондонски протокол, към който се присъединяват и останалите велики сили, както и на дадените тайни уверения през м. май 1877 г. от княз А. М. Горчаков на английското правителство, че военната кампания срещу Турция ще има характер на военна демонстрация за сплашване, с цел да бъде заставена да осъществи реформите, одобрени от Цариградската конференция. Водят се преговори и с Румъния за допускане преминаването на руските войски през нейна територия, за което се подписват две конвенции – за преминаване на войските и за участие на Румъния във войната с около 40-хилядна армия. След тази дипломатическа подготовка, подчерта той, на 12 април 1877 г. в гр. Кишинев император Александър II подписва Манифест за обявяване на война на Турция. Веднага след това от всички български земи заминават за Бесарабия хиляди български доброволци, които се вливат в Българското опълчение и дават своя принос за победата във войната и подписването на Санстефанския мирен договор на 3 март 1878 г. Той изтъкна, че Русия решава основната задача на войната с цената на около 200 000 убити, изчезнали, починали и ранени, Българското опълчение дава 1347 души жертви, Румъния - 7 618. Така след петвековно турско робство България отново се показва на картата на Европа.

Негово Превъзходителство Анатолий Макаров поздрави организаторите на изложбата и подчерта, че тя е израз на нерушимата през вековете руско-българска дружба и преклонение пред дадените свидни жертви за свободата на България, независимо от опитите на различни политици през различни исторически периоди да разкъсат тези връзки.

Последен говори г-н Ивайло Танчев, управител на Регионален клон София на НД „Традиция” и собственик на основната част от експонатите. Той изтъкна, че изложбата се осъществява във връзка с паметна годишнина, която следва да се отбелязва по достоен начин от признателния български народ, както и от държавните институции, независимо от конюктюрните интереси и политическите им пристрастия. Той благодари на Негово Превъзходителство Анатолий Макаров за оказаното внимание и му подари портрет на един ветеран от войната, фелфебел Кочеткив, доживял 107-годишна възраст в Русия, както и 40 бр. от фототипното издание на книгата „Спомени на руските ветерани за Освободителната война 1877-1878 г.”, издадена през 1929 г. в София от Съюз на руските ветерани от Освободителната война, под редакцията на полковник А.И. Золотухин и зап. майор Ив. Н. Николаев. Книгата, спонсорирана от г-н Ивайло Танчев, бе връчена и на всеки един от присъстващите. Г-н Благой Тодоров връчи грамоти на членовете на НД „Традиция”, предоставили предмети за изложбата. След това г-н Ивайло Танчев покани гостите да разгледат богатата изложба, аранжирана в 6 витрини и по същество изпълни ролята на екскурзовод. Мероприятието бе заснето от няколко национални телевизии, журналисти и гости. Тя ще бъде отворена всеки присъствен ден в продължение на пет месеца, от 09.00 ч до 17. 30 ч. Заповядайте, струва си да се види !

 

Тодор ПРЕДОВ – унтерофицер от „Опълченската дружина” на НД „Традиция”.

12.04.2017 г.

Гр. София