Базовите модели на мотивация на човешкото поведение: НАКЪДЕ НИ ВОДЯТ ПРИ КАПИТАЛИЗМА И НАКЪДЕ – ПРИ СОЦИАЛИЗМА?

Зора
Печат

Към кой модел ни тикат сега:

топло - сито – сигурно (ТСС).

Това е примитивен животински модел, който позволява обектът да бъде управляван с помощта на минимум стимули за осъществяване на управляемо поведение. Но трябва обработка на съзнанието. Тя се постига с помощта на рекламата, с минимум образование (ефектът Маугли) и доминиращия информационен фон.

Свеждането на човека до животното позволява у него да се развият условни рефлекси в съответствие с учението на Павлов. Всъщност този модел съответства на ниското равнище на пирамидата на Маслоу (бел. ред. - пирамидата на потребностите е йерархична система на потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу).

По какво се отличава все пак човекът? И накъде се стреми винаги? Моделът на поведение и вземането на решения (без да се отрича предишния модел) изглежда по следния начин:

цел - ресурси – способ/метод (ЦРС)

Тоест, откъсвайки се от модела ТСС (топло-сито-сигурно), човек започва да формулира цел (или цели), които го извеждат вън от рамките на простото потребление и оцеляване. Тук отсъства желанието да притежаваш модерен смартфон, нов автомобил, дрешки..., не, всичко това остава в рамките на модела ТСС. Сега, в модела ЦРС (цел-ресурси-способи/методи), човекът се замисля за „образа и подобието”, замисля се за творческото си осъществяване в една или друга област. Той вече не е просто обект на манипулация и започва да осъществява себе си във високи цели - „Я памятник себе воздвиг нерукотворный”. Въпреки че „неръкотворни” са и семейството, посаденото дръвче, построяването на дом, нова теория, която е работеща, програма, която е написана – и това се все конкретни творения на конкретен човек. Всичко това се създава индивидуално или в колектив, и се характеризира с думите „съпричастност към творчеството”.

Често се случва да не осъзнаваме откъде ни идва мисълта да пишем стихове, статия за интернет, или да направим с ръцете си и по собствен проект стол, да участваме в обществения живот, да станем предприемачи... Всичко това са проявленията ни като творчески личности. Може да си шлосер-академик, а може да си академик-овощар (виждали сме го). От какво зависят тези неща? – Зависят от отношението ни към онова, с което се занимаваме. „Правим самолет и аз отговарям за производството на гайките за него”, което не е същото като да кажеш – „Нает съм да правя гайки за самолети”. Е, усетихте ли разликата? Ако човек се стреми да заеме място, където сито ще го хранят, е едно, но ако го прави, защото това е неговата работа, защото му е интересно, защото усеща призвание за това и осъществява себе си – е съвсем друго нещо.

С какво се отличава капитализмът (такова е привичното, макар и поостаряло обозначение) от социализма? Съвсем просто, при капитализма елитът се стреми да направи така, че за мнозинството хора (тълпата, масата) да важи модела на ТСС (топло-сито-сигурно). В такъв случай моделът ЦРС (цел-ресурси-способ/метод) става изключително притежание на елита и започва да се осъществява схемата „пастир и овце”. Оттук и убийството на образованието и използването на обикновените хора в качеството им на експериментални животни (включително и децата) за медицината; оттук и юридическата неравнопоставеност, когато срещу пари може да си отидеш вкъщи, и ако се понапънеш, въобще да избегнеш наказание (адвокати, продажни съдии, залог). Оттук и съществуването на двойнствена система за контрол – за хората с пари и за хората без пари.

Съветският елит, каквото и да говорят (изключваме Хрушчов, Андропов, Белязяния и компанията около тях), развиваше творческото начало у човека, създаваше законодателна равнопоставеност, създаваше равностойни възможности за самоосъществяване.

Но за да разберем по-добре разликата в системите, може просто да сравним А. Чубайс и С. Корольов. Трябва просто да видим накъде бе насочена образователната система на СССР и тази в Руската федерация. А пък и свободата в СССР бе несравнимо по-голяма (но не за страхливите „щрауси”, естествено).

aftershock.news

14.02.2017