ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГОТВИМ ЗА ГОЛЯМА ВОЙНА 5

Дмитрий МИЛНИКОВ
Печат

Събирайки материали за продължението на статията, се натъкнах на много интересна публикация на Р. Ф. Сифман. В текста се цитират статистически данни, анализът на които, от една страна, предизвиква много въпроси, а от друга, позволява да се погледне на истинските причини на много събития от друг ъгъл, например - на войните, които практически непрекъснато се водят по цялата Земя през последните векове.

В специална таблица, назована „Естествен прираст на населението на Русия за периода 1897-1913 година (с поправки)”, са цитирани данни, от които се вижда, че естественият прираст на населението на Руската империя за 16 години, от 1897 до 1913 г., съставлява повече от 41 млн. души. При това средногодишният прираст е повече от 2.5 млн. души на година!

Цитира се още една интересна таблица (номер 6) „Изчисляване на числеността на населението на Русия (без Финландия) за 1897-1914 година”, в която авторът на статията Сифман се опитва по-точно да определи населението на Руската империя, понеже цифрите на официалната статистика предизвикват съмнение в тяхната точност. А пък на нас ще ни бъде интересно не само абсолютното значение на числеността, колкото динамиката на нейното изменение, която не зависи от точните абсолютни значения. Тоест, последната колонка в таблицата, показваща естествения прираст на населението на 100 души.

В таблицата „Изчисляване на числеността на населението на Русия (без Финландия) за 1897 - 1914 година” следва да се обърне внимание на много ниското число за 1905 г., което е равно на 1,37, и за 1910 г., равно на 1,44. През 1905 г. е войната с Япония, а също така началото на „първата руска революция”. Плюс това, ако се вярва на някои източници, през 1905 г. реколтата е била много слаба, което може да обясни видимото снижаване на прираста на населението през тази година. А какво е станало през 1910 г., което е предизвикало такъв спад на прираста? Война не е имало, революции май също не е имало. Или причината за това е бил самият пик на т. нар. Столипински реформи, с масовото преселение на селяни в Сибир? Изобщо този въпрос изисква допълнително проучване.

Ако изчислим средния прираст от 1897 до 1913 г., ще получим величина 1,68; ако изключим двата най-ниски коефициента, ще получим 1,72. Началото на детеродната възраст в селските семейства е 16-18 години. Селските семейства са били големи, семейство, което имало повече от 10 деца, не било особено изключение.

И ето тук възниква първият интересен момент. Ако сметнем, че жените са раждали от 18 до 40-годишна възраст на всеки две години, получаваме 11 деца в семейството. Между поколенията се получава разлика от 30 години. Коефициентът на възпроизводство на населението възлиза на 5.5 човека (11 деца вместо двамата родители). А пък ни казват, че имало висока смъртност, много деца умирали още в детска възраст и не оставяли потомство. Някои източници привеждат цифра на детската смъртност от 50 %. Това означава, че у нас от 11 деца са оставали 5,5 (средно, а не в едно конкретно семейство), което вече дава коефициент на възпроизводство на населението 2.75. Но това, все едно, е много, защото ако го пресметнем от средния прираст на населението, който се получава според споменатата таблица „Изчисляване на числеността на населението на Русия (без Финландия) за 1897 - 1914 година”, то у нас за 40 години се получава 1,98, а не 2.75. При това, с отчитане на високата детска смъртност, която поражда съмнения за достоверност.

Въпреки това, да вземем за основа тази цифра, която се получава от таблицата „Изчисляване на числеността на населението на Русия (без Финландия) за 1897 - 1914 година”, и малко да посмятаме, вземайки за удобство срок от 25 години между поколенията. В този случай при годишен коефициент на прираста 1,68 на 100 души, ще получим годишен коефициент на прираста 1,0168 и коефициент на прираста за 25 години, равен на 1,517 (1,0168 на степен 25).

В резултат получаваме ето такава интересна таблица 1

За точка на отброяването е взета 1910 г. с население 155,3 млн. души от споменатата таблица. Ако приемем, че у нас ще се запазят същите тези условия, които е имало в Руската империя от 1897 до 1913 г., то през 2010 г. на територията на бившата Руска империя би трябвало да са живели 821,7 млн. души, а фактически са живели около 270 млн. души. Тоест, практически 3 пъти по-малко, отколкото би могло да бъде.

Разчетът в обратната страна също е интересен, понеже при такова равнище на прираста на населението през 1910 г. биха били достатъчно всичко 9 души, за да осигурят наблюдаваната численост на населението през 1910 г. С други думи, ако преди 1000 години се е случила глобална катастрофа, която би довела до масова гибел на населението, и след която биха оживели всичко 9 човека, числеността на населението би била възстановена с подобно ниво на прираста на населението само след 1000 години.

Ако пък вземем средната теоретична репродуктивна възможност с раждането на 11 деца до 40-годишна възраст, и детска смъртност 50 %, тоест коефициент на възпроизводство 2,75 за 40 години, то ще получим годишен прираст примерно 1,0256 и следната таблица2

В този случай скоростта на нарастване на населението е още по-висока и към 2010 г. общата численост на населението на територията на Руската империя би трябвало да наближи към два милиарда души!

От друга страна, ако по време на някакъв катаклизъм, който е станал в района, например през 1510 г., са оживели всичко 6309 души, то към 1910 г. числеността се възстановява към наблюдаваните значения.

Ако погледнем данните за ръста на числеността на населението на Китай през периода 1964-1982 г., получаваме данни, много подобни на втората таблица (по-горе). През 1964 г. населението на Китай е съставлявало 694 млн. души, а през 1982 вече е 1, 008 млрд. души. Получава се средногодишен ръст на населението от 1,021; за период от 25 години - 1,68, а за период от 40 години - 2,29. Тоест, подобни цифри за ръста на населението съвсем не са фантастика. При това следва да се отбележи, че през периода от 1964 до 1982 г. жизненото равнище в Китай беше много ниско, както и равнището на развитие на икономиката. Затова през този период там има много ниско ниво на урбанизация и голяма част от населението живее в селски райони. И значи, води традиционен начин на живот и натурално стопанство. Тоест, фактически се изхранва с това, което само произвежда, на своята земя.

Това доказва, че високото равнище на развитие на икономиката и технологията не е задължително изискване за осигуряване на бърз ръст на числеността на населението.

И това още не е пределният коефициент на ръста на числеността, понеже теоретически жената може да ражда деца с интервал от една година. Пък и както вече казах по-горе, в нормални условия детска смъртност от 50 % поражда големи съмнения. Напълно реално е да се получи коефициент на възпроизводство на населението, равен на 5. Тоест у родителите са оцелели и дали потомство 10 деца, което дава годишен прираст примерно 1,041.

В този случай кривата на ръста на населението се получава още по-стръмна: Таблица 3

В този случай, ако по време на катаклизма от 1510 г. са оживели всичко 16 души, то към 1910 г. числеността на населението ще бъде вече 155,3 млн. души, към 2010 година - 8 млрд. души, а към 2110 година невероятното число от 480 млрд. души.

От приведените цифри може да се направят няколко важни извода.

Първо, че главният проблем на управляващия елит съвсем не е осигуряването на ръст на числеността на населението, а обратно, ограничаването на този ръст и даже изтреблението на излишното население. Особено ако населението води натурално стопанство, тоест, от гледна точка на осигуряване на оцеляването е независимо. Плюс това отсъстват ефективни и достъпни за мнозинството от населението средства за контрацепция, които са се появили едва през 20 век.

Затова тежките условия на живота на обикновеното население, каквито са били по времето на Средновековието, са се създавали от управляващия елит съзнателно, за да ограничава числеността на населението. Оттук и суровото отношение, а така също скритият канибализъм и човешките жертвоприношения, които са се практикували и се практикуват досега, и като минимум - от част от управляващия елит. Това е отделна голяма тема, за която, когато ми се представи възможност, аз се каня да напиша отделна статия. Така например на средновековна картина от ръкавиците на католическия свещеник се стича кръв, която послушник жадно лови с уста. На друга се вижда прозрачният папски жезъл и окървавените ръкавици, има и картини, които са като своеобразна инструкция за употреба - „le Pressoir Mystique» - „Мистична преса”, или “Bain Mystique” - „Мистична баня”, с автор Jean Bellegambe... Струя кръв, която се стича от раната на крака направо в кацата за “мистичната баня”. В цяла Европа подобни примери са хиляди.

Ако някой е чел неадаптираните приказки на братя Грим, там има пълно разчленяване и изяждане на хора. На един отсекли главата, на друг ръцете, третия злата вещица сварила и изяла и тем подобни.

Пък и от много народни приказки на Западна Европа следва моралът, че не трябва да се доближаваш до замъци, понеже там живеят людоеди!

От днешна гледна точка това изглежда като дивачество и варварство. Но поставете се на мястото на средновековния управляващ елит, който е принуден да измисля най-различни способи, за да ограничи ръста на числеността на населението, чак до физическото изтребление. Щом така или иначе ще ги убивате, защо да не ги използвате и за храна, още повече, че от енергетична гледна точка това дава и преимущество... Така че всички тези термини „паство” и „пастир”, които се използват в християнството, особено у католиците, съвсем не са случайни.

От приведените по-горе цифри за темповете на ръста на населението следва още един важен извод. Ако е станал глобален катаклизъм, смъртоносна епидемия или световна война с голямо количество жертви, изменяйки условията за населението, може за сравнително кратък срок да се възстанови неговата численост. При особено благоприятни условия само за 500 години от 16 души ще получите население от няколко милиарда.

Ето още една интересна графика, която показва коефициента на прираст на населението на Земята от 1961 до 2015 г.

На дадената графика следва да се обърне внимание на това, че рязко и планомерно започва да намалява прирастът на населението след унищожението на СССР през 1991 г., което ни говори, че самото съществуване на СССР е било сдържащ фактор, който пречи на световния елит да провежда политиката на съкращаване на ръста на числеността, да не говорим за изтребление на излишното население.

Наличните към дадения момент данни говорят за това, че като минимум, една част от съвременния управляващ елит на Русия, възглавяван от Владимир Путин, са се обявили против масовия геноцид на населението на Земята, който се планираше от западния елит.

Когато Западът започна унищожаването на Либия и публично екзекутира нейния ръководител Муамар Кадафи, Русия, която в оня момент възглавяваше президентът Дмитрий Медведев, се отдръпна, давайки си вид, че нас това не ни засяга. По време на гласуването за резолюцията против Либия не беше използвано правото на вето: Русия се „въздържа”.

В същото време, когато западният елит се опита да направи същото в Сирия, то Руската федерация, която в този момент отново пак оглавяваше Владимир Владимирович Путин, не само заяви своето несъгласие, но и активно поддържаше законно избрания президент на Сирия Башар Асад. При това поддържаше го както дипломатически, така и икономически, а също и във военен план, осигурявайки не само доставката на оръжие, но и прикритие от системите за противоракетна отбрана. Нещо, което нагледно бе демонстрирано по време на уж „учебния” пуск на неопознати балистични ракети от акваторията на Средиземно море към територията на Сирия, които бяха унищожени от нашите кораби на ВМФ.

Паралелно с това, съвместно със страните от БРИКС, е започнато създаването на алтернативна финансово-икономическа система, която застрашава монопола на американския долар и Федералния резерв в световната икономика. А стопаните на Федералния резерв такава дързост не прощават.

Една от причините, поради които екзекуцията на Муамар Кадафи беше проведена толкова твърдо, а освен това и заснета на видео, и показвана по всички западни медии, е, че малко преди унищожаването на Либия Муамар Кадафи се канеше да пусне в обращение в страните на Магреб така наречения златен динар, който трябваше да стане алтернатива на долара. При това първоначално „златният динар” би бил обезпечен с либийския нефт, докато у долара като такъв отдавна няма реално обезпечение, това е просто хартийка или цифри в компютъра...

Затова публичната жестока екзекуция на Муамар Кадафи, а така също нейната масова демонстрация в медиите, на първо място е послание към лидерите на всички останали държави. Ето защо екипът на Путин, само заради опита за създаване на алтернативна финансова система, трябваше да получи от стопаните на Федералния резерв „черна точка”.

Но групата на Путин активно се обяви и против процесите на разрушаване на Украйна и унищожаването на нейното население от местните олигарси, което те стартираха под форма на „борба с корупцията”. За да разберете по-добре какво сега в действителност става в Украйна, препоръчвам да видите записа с изказването на Сергей Данилов, където в много сполучлива форма той разказва за действията на организираната престъпна група на украинските олигарси.

Информация за това, че част от световния елит се кани да отклони проекта „Израел”, задействан след Втората световна война, принасяйки го в жертва, постъпва в последно време от най-различни източници. Естествено, че сред управляващия елит на Израел, а така също и сред техните спецслужби, има доста голяма група, която е против дадения план. Според тяхното мнение единствената сила в света, която може да ги защити от осъществяването на дадения план, това е Руската федерация, начело с Путин и неговия екип. Поради тази причина на този етап те станаха временни съюзници на Путин и неговия отбор. Именно с този факт се обяснява онова количество различни експерти и специалисти, в това число „бивши” работници на спецслужбите на Израел, които започнаха да издават напоследък най-разнообразна и много интересна информация за протичащите в света процеси.

Освен това единствената сила, която днес може да нанесе удар по Израел, за да предизвика необходимите за организаторите процеси в света, това е организацията „Ислямска държава в Ирак и Левант” (ИДИЛ). За да се разпали поредната световна война, трябва да се покаже на населението и на непосветения във всички тънкости национален елит от по-ниско ниво мощен и страшен враг, за да ги убедят да участват в тази война. Някога, за населението и националните проамерикански страни, такъв враг беше СССР, но през 1991 г. той беше ликвидиран. Значи трябва да се създаде нов силен и страшен враг, и такъв враг сега активно се създава именно във вида на ИДИЛ (ИД).

Даденият проект се явява наследник и правоприемник на предходния американски проект „Ал Каида”, който изначално се създаваше от тях за противостояние на СССР по време на войната в Афганистан, а след това се използва по целия свят за създаването на образа на страшните ислямски терористи. Но за решаването на глобалните задачи статусът на нелегална терористична организация е недостатъчен, а и не се знае къде се намира тя и как може да бъде победена. Затова „Ал Каида” рано или късно трябваше да се трансформира в някаква терористична държава, с конкретна територия и управляваща структура, което и видяхме. И веднага, на всички несведущи стана ясно къде трябва да се търси този враг и как да бъде унищожен.

Именно заради създаването на мюсюлмански халифат, американците задействаха така наречената „Арабска пролет”.

Онези територии, на които се задействаха дадените процеси, според плана на организаторите в крайна сметка трябваше да образуват територията на тази нова мюсюлманска радикална терористична държава.

Съвършено очевидно е, че ако бъде осъществен този проект, съдбата на Израел, който ще се окаже фактически вътре в това образувание, ще е предрешена. Затова на онази част от световния елит, който пое курс към световна война и масов геноцид на населението на планетата, е нужна ИДИЛ.