Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 13 (28 март 2023) Нова книга за Апостола на Свободата

Нова книга за Апостола на Свободата

Е-поща Печат PDF

Нейн автор е проф. Ивайло Христов. Роден през 1970 г. в гр. Горна Оряховица, той завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а научната си дейност започва като докторант в Института по литература към БАН. От 2014 г. е доктор на науките, а от 2018 г. е професор в УНСС. Ивайло Христов е член на Съюза на българските писатели, на Съюза на българските журналисти и на Съюза на учените в България.

Едва ли има по-известна и същевременно по-непозната фигура в нашата история от Васил Левски. И на него проф. Христов е посветил своето задълбочено изследване, което току-що излезе от печат в издателство „Изток-Запад“. В българското национално съзнание Васил Левски е „Светецът на България“, велико оплодяващо начало и причастие за всеки българин. Народният поет Иван Вазов го поставя редом до Спасителя, а един негов сподвижник, неизвестен по име, след залавянето му възкликва: „Нямаме втори Левски на света!“

В Апостола на Свободата се събират най-привлекателните черти на възрожденския деец: революционна твърдост и душевна мекота; храброст и благородство; демократизъм и взискателност; нравствена сила и отдаденост на делото. Апостола е българското чудо, но кой е бил той всъщност, що за характер е носил този, когото „селяните прости светец го зовяха“ – никой не знае. Без съмнение най-загадъчна е самата личност – човекът Васил Левски. Апостола е интересен и с историята, която създава, но и с изборите, пред които е бил изправен. На тях е посветена тази книга!

Нейни рецензенти са уважаваните учени – проф. д-р и.н. Андрей Пантев и проф. д-р и.н. Трендафил Митев.

На 345 страници проф. Ивайло Христов разглежда идеологията на Левски – нейната историческа ретроспекция и съвременните й интерпретации. Втората глава е посветена на Българската православна църква и включва размонашването на Левски и осветяването на въпроса дали и защо да бъде ли канонизиран? Глава Трета носи надслова „Левски и апостолите на Априлското въстание“. В нея се съпоставя делото на Апостола на Свободата и „Стратегията на Гюргевския революционен комитет“. Особено ценна е главата за „ресурсите на революцията“, която носи изпълнената с дълбок трагизъм метафора за „ледената стена на безпаричието“, което, уви, преследва народната участ и през цялата по-следваща история на Отечеството, когато то или българския национален интерес трябва да бъдат защитени.

По-нататък следва „Заговорът срещу Левски“, в който са разгледани „явлението“ Димитър Общи, Арабаконашката авантюра и истини и легенди свързани с дейността на комитетските дейци от Вътрешната революционна организация в град Ловеч. Глава шеста е посветена на предателството и предателите. Нейното продължение е процесът срещу Левски и присъдата, а по-нататък спорът за неговия гроб и размисли за сбъднатата/несбъдната Държава на Апостола. Книгата приключва с особен раздел-заключение, което обобщава фактите свързани с живота и дейността на Апостола на българската Свобода и носи уточняващото подзаглавие „Драмата на избора“. „Няма да се лъжем“ - пише авторът проф. Ивайло Христов, правейки паралел с държавата, за която мечтае Апостола и тази в днешния ден. „Историята на българския ХХ век е низ от грешки, катастрофи и падения, довели до рухване на националната общност и до разрушаване на културни традиции и общочовешки положителни качества.”

Обобщено – книгата на проф. Христов „Васил Левски – драмата на избора“ е изключително необходимо и навременно четиво във времена, когато уж свободният има все по-голяма необходимост от свобода, за разлика от роба, в какъвто бездуховното днешно време, все по-безжалостно ни превръща.

Всички, които желаят да притежават книгата могат да позвънят на телефона на издателство „Изток-Запад“ в неговия централен офис – 02/ 946-35 21. Освен това за поръчки и доставки са посочени следните телефони: 00888 465 635; 0887 550 859; е-mail: order@iztok-zapad.eu] office@iztok-zapad.eu