Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 11 (14 март 2023) Да съхраним идеала за добруване на народа ни

Да съхраним идеала за добруване на народа ни

Е-поща Печат PDF

На изборите за 49-то Народно събрание, насрочени за 2 април 2023 г. ПП „Нова Зора“ ще подкрепи Коалиция „БСП за България“, съгласно подписаното на 23 февруари споразумение за съвместно участие в изборите. Споразумението е подписано от Корнелия Нинова, Председател на ПП „БСП” и на Коалиция „БСП за България“ и Минчо Минчев, Председател на ПП „Нова Зора“, и има действие до края на мандата на 49-тото Народно събрание, с възможност за неговото продължаване по взаимно съгласие и договореност. Това е закономерен акт, тъй като е налице голямо сходство в програмите на двете партии, близък, по отношение на ценностите, електорат и отстояване на патриотичния вектор в българската политика, факт, доказано през изминалите повече от 10 години на съвместна дейност в Коалиция „БСП за България“. ПП „Нова Зора“ е партия на трудовите хора; на наемните работници и земеделските стопани; на дребния и средния бизнес; на патриотично настроените и национално отговорни български интелектуалци и хората със свободни професии, и работи за създаване на благоприятни условия за техния труд и укрепване на националния дух на българското общество. Съответно ПП „БСП” е обявила, че защитава и се грижи за хората на наемния труд, микро-малкият и средният бизнес; земеделските производители с малки стопанства; хората със свободни професии в различните сфери на икономиката, културата и образованието; гражданите с по-ниски и средни доходи. В програмата й не е записано, че представлява интересите на едрия капитал; транснационалните корпорации; собствениците и арендаторите на огромни масиви земеделска земя; финансовите спекуланти; хазартните компании и др., както и гражданите с най-високи доходи и голямо лично благосъстояние. Пълният текст на споразумението между двете партии бе публикуван в бр. 9/28.02.2023 г. на в-к „Нова Зора“. По този начин ПП „Нова Зора“ получи 10 места в листите на Коалиция „БСП за България“.

В следващото изложение изказвам личното си убеждение за този правилен и навременен подход на ПП „Нова Зора“, с който тя потвърждава своята подкрепа за развитие и укрепване на социалистическата идея, прокламирана и защитавана в ръководните документи на ПП „БСП“ и ПП „Нова Зора“, както и в практическите действия на двете партии. ПП „БСП“ винаги е била атакувана по различни начини от вътрешни и външни врагове, понеже е продължител и носител на социалистическата идея, през изминалите повече от 130 години. Сега атаките са насочени директно към председателя на партията, г-жа Корнелия Нинова, което обаче аз лично намирам за атака срещу ПП „БСП“, единствената партия в НС, за която при цялата сложност на политическата обстановка в България, в контекста на геополитическите реалности, след държавния преврат на 10 ноември 1989 г., съдбата на народа и неговата държавност е била отговорност и задължение.

Кой провежда кампанията?

За съжаление, това са отделни бивши членове на партията, пребивавали на ръководни позиции през годините, в структурите на БСП. Причините са различни: вождизъм; преследване на лични и корпоративни интереси; загубени постове в Народното събрание и властовите структури; укрепване на разклатения им имидж като партийни лидери и пр., с две думи „стари муцуни“, както е прието да се говори в тези случаи. Особено болезнено се възприе мандатността при заемане на определени длъжности и съответен престой в НС, както и прекият избор на председател на партията от всички партийни членове, а не само от Националния съвет (700-800 делегати). Истината обаче е, че срещу Корнелия Нинова застанаха партийни членове и лидери, пряко свързани с политики и действия, които през годините успешно обезсилваха вярата на обикновените социалисти в идеала и в крайна сметка ерозираха въобще доверието на народа, унаследено от годините на социализма в партията, изградила по същество нова България. Малко е да се каже, че това са персонажи, които напълно оправдават с биографиите си понятието „пета колона“. Парадоксът е, че своите критики и „аргументи“ те винаги отправят от „автентични“ социалистически позиции. Самият факт обаче, че мнозина от тях призоваваха дори за съвместно управление с ГЕРБ, говори за изключителната сложност на самото разчистване на „Авгиевите обори“, с което се бе заела Нинова.

Публична тайна е също, че благодарение на няколкото бизнес империи, които те представляват, в Изпълнителното бюро на партията, в началото на мандата на Нинова, заседаваха „социалисти“, които притежаваха активи в общ обем от 4 милиарда лв. собственост!? Те ли щяха да бъдат защитниците на интересите на „унизените и оскърбените“, които БСП трябваше да представлява?! Това беше основно противоречие и Нинова се зае да го разреши, което обаче, доведе до различни опити за преврат от същата тази т.нар. вътрешна опозиция.

Днес ситуацията е такава, че за нея има само една молитва: „Спаси ме, Господи! от „приятели!“, С други думи, тя доказа на практика, че към враговете на БСП знае как да подхожда. Ето, това не може да й бъде простено от засегнатите и те ще водят война срещу нея не само до края на мандата й по Устав, но ако имат възможност и до края на света – толкова е заслепяваща омразата им!

Как се провежда тази недостойна кампания?

Оставката на Нинова като председател на БСП се иска под благовидното мото, че „БСП е загубила идейната си основа“; че не отстоява „лявата“ идея и се е превърнала по същество в „дясна „партия“, а самата тя, е волунтарист и не може да работи в екип и да сплотява инакомислещите; че е установила „тоталитарен стил на ръководство“ и се е обградила с неподготвени сътрудници, които я слушат безпрекословно, и на които им липсва теоретичната подготовка за заеманата длъжност. В допълнение изтъкват, че тя нямала „правилен мерник“ за издигането на ръководни постове в партията на хора като ренегата Явор Божанков; че не допускала и не давала път на нови лидери, което водело до изчерпване на идеите и въвеждало БСП в блатото на застоя, и пр., и пр. А истината се вижда най-добре ако се проследи поведението на издигнатите от Нинова евродепутати, които, както говорят злите езици, веднага бяха напазарувани от председателя на ПЕС. Подхвърлят се в публичното пространство и различни инсинуации, като това, че когато е била на съответни ръководни позиции и като зам.-министър на икономиката, Нинова е участвала в приватизацията и се е обогатявала, а нейният син, който е служител в чуждестранна американска банка, бил нает да пази семейното богатство.

Всичко това ако не беше жалко, щеше да е смешно, защото напомня за анекдота от миналото „Ами вие защо биете негрите?“.

Важно е обаче да се види къде и как се провежда тази кампания от т.нар. вътрешна опозиция? За съжаление, този разговор не е в структурите на БСП и на съответните партийни форуми, където бдителните другари с аргументи и ясни принципи, биха могли да поставят този въпрос. Напротив. Цялото това наплевателство се води в медиите, което, доколкото ми е известно, е противоуставно и е напълно недостойно от морална позиция. Последните грозни прояви бяха по време на заседанието на 50-тия редовен конгрес на ПП „БСП”, на 11 февруари в зала № 3 на НДК. Целта на жалкия пърформанс бе прозрачна и ясна: да бъде отстранена Нинова от председателския пост и да не се допусне регистрацията на Коалиция „БСП за България“ в ЦИК. Това обаче бе предотвратено от 2/3 от делегатите на конгреса. Когато шумната агитка разбра това, напусна залата, а бившият председател на БСП Сергей Станишев, подобно на овчар я подканяше и напътстваше. Веднага след това логично се стигна и до новото обединение на „разбитите авари“, в Коалиция „Левицата“. В нея се събраха всички стари грешници на прехода, ведно с „люспи“ и ренегати, без да е ясно какви конкретни „леви“ политики ще провеждат, ако преминат 4 % праг за влизане в Народното събрание! Но и това не всичко. Важното е на предстоящите избори, по един или по друг начин, от БСП да бъдат отклонени гласоподаватели, за да се види, че „под ръководството на Нинова бе реализиран още един провал“. И нито дума, нито следа от собствените им „заслуги“ в това отношение. Важното е техните критики да придобият плът, БСП да отпадне като пречка, постулатите на Истанбулската конвенция да бъдат налагани, защото в нейното отхвърляне Нинова е незаобиколим аргумент и основание. Погубеният авторитет на БСП ще остане само като друга последваща придобивка от опита им да увлекат след себе си и редица недотам осведомени и доверчиви избиратели социалисти..

Защо с тази своя статия аз заставам зад лидера на ПП „БСП“ Корнелия Нинова, към която, ние, в „Нова Зора“ също имаме редица въпроси? Отговорът е, защото като съюзници на обикновените социалисти, идеала на които никога не сме предавали, ние не сме безразлични към ситуацията, в която самата БСП и нейният председател се намират в състояние на „кръгова отбрана“ срещу вътрешните и външните врагове. И защото не ни е в характера да гледаме с безразличие една ситуация, в която преситената глутница от партийни вълци се разправят с партия, оцеляла през бури и сражения, в продължение на 130 години. Отделен е въпросът за личните качества на Корнелия Нинова, която е завършила с отличие Гимназията за древни езици, дипломиран юрист е от Софийски държавен университет и притежава лидерски качества, които аз лично оценявам високо, заради нейните позиции и, заради защитата им през изминалите години, както в Народното събрание, така и в публичното пространство, и на партийните форуми. Защото Корнелия Нинова има харизма и се държи като „човек от народа“, без протекциите на родители „активни борци“ и социалисти „трето поколение“, с което парадират някои от личните й врагове. Защото тя работи всеотдайно за постигане на целите на партията в социалната сфера, които засягат широки народни маси, а участието на Коалицията в последното правителство доведе до социални резултати, които иначе бяха загърбвани в продължение на 12 години от управлението на ГЕРБ. Сега коалиционните партньори си преписват постигнатите резултати, макар че в техните програми да нямаше и дума за тях. Нинова съумя да превърне „поражението“ от изборите в победа, с участието в управлението и превръщане на програмните обещания в реалност – доходи, пенсии, помощи за учениците, безплатни учебници, детски градини, минимална работна заплата, ваучери и пр. Всичко това всяваше респект в „десницата“ от нашенските евроатлантически марионетки, от различни политически партии и неправителствени соросови организации, европейски фондации и пр. Това не бе по вкуса особено на нашите Хаджи Иванчохаджипенчовци, поставили се в услуга на чужди на България интереси. Но какво повече може да се направи в една такава компания със „защитници на народа“ като ДБ и ПП?

Преди десетина дни прочетох коментар във в-к „Минаха години“, в който се правеше заключението, че при поредни загуби на футболния отбор, се сменя треньора. Считам, че авторът на тази „мъдрост“, не е съвсем прав. Какво е виновен „треньорът“, ако 1/3 от състезателите от отбора му изведнъж се окаже купен или самопредложил се на противника? Как се побеждава по този начин противник, когато срещу отбора ти изначално свирят съдиите, а собствените ти състезатели сътворяват умишлени дузпи? Аз мисля, че по-правилният подход е да бъдат отстранени играчите, които провалят мачовете. Нинова го направи и сега остава единствено да бъде обвинена за земетресението в Турция, за топенето на ледниците, за изменението на климата, за войната в Украйна и пр., и пр. грехове.

Лични впечатления

Мойте лични впечатления са придобити от присъствието ми на заседания на Коалиционния съвет на КП „БСП за България“, както и от заседания на Националния съвет на БСП. Ето някои от тях.

• БСП ще има своя Телевизия (БСТВ), обяви Нинова, както „Алфа“ и СКАТ, само че много по-ефективна от тях. Защото е глас на една голяма партия.

За сведение този въпрос аз лично го поставих на едно изнесено коалиционно заседание в офиса на ПП „Нова Зора“, пред бившия секретар по коалиционната политика г-н Евгений Узунов, който ми отговори, че телевизията е нещо много скъпо. Възразих му, че в БСП има много милионери, които би следвало да помогнат. Той се намръщи, млъкна и ми обърна гръб, а аз се запътих към г-н Сергей Станишев, който като чу аргументите ми, веднага излезе на балкона, за да пуши и докрая на заседанието не взе отношение по въпроса. По този начин олигарсите от БСП не си развързаха кесиите за едно народополезно и партийно дело. А когато Нинова ги застави, тя веднага стана лоша.

• БСП няма да подкрепи ратифицирането от Народното събрание на Истанбулскта конвенция, въпреки натиска от ПЕС. Има решение на Конституционния съд, че тя противоречи на българската Конституция. За това БСП ще инициира Референдум по този въпрос. И лично Нинова е инициатора. На фона на разбиранията на Сергей Станишев и партията на европейските социалисти, това си е направо революционен акт. Впрочем, защитата от домашно насилие е регламентирана в НК, а в Истанбулската конвенция се прокарват през задния вход еднополовите бракове, смяната на пола, осиновяването на деца от еднополови семейства, независима европейска институция, която има права над националните държави и пр. безумия, както и непрестанно увеличаващите се на брой полове, според джендърните критерии. В последните няколко дни стана известно, че в Испания вече се готви законодателство за узаконяване на „зоофилията“ – секс на хора с животни, което официално се наказва по българските закони и е анатемосано от християнската църква. Доживяхме и до новите „европейски ценности“: бъдеще, в което ще ядем насекоми, и умишлено, чрез различни инициирани пандемии по птици и животни, ще се самолишаваме от нормална храна.

В замяна на това ще ни разрешават секс с кози и овце!!!! Как да не се възторгне човек пред тази перспектика, ако няма съвест и свяст?!

• БСП е против налагането на санкции на Русия, което се отразява неблагоприятно както на ЕС, така и на България (прекъсване на газовите доставки, изграждането на АЕЦ „Белене“, санкциите срещу „Нефтохим“) и пр. По някои от телевизионните канали дори някакъв „специалист“-безродник, предложи оборудването на АЕЦ „Белене“ да бъде продадено или предадено на Украйна, в израз на солидарност, а всъщност да се закрие окончателно въпроса за изграждането на втора атомна централа в България.

• Категорично противопоставяне за въвеждането на „еврото“ от 1.01.2024 г., като отказ от българската парична единица, една от последните непревзети крепости на националния суверенитет. БСП защитава провеждането на Национален референдум за това, поради множество причини, ясно огласявани по БСТВ от проф. Румен Гечев и доц. Григор Сарийски от БАН.

• БСП е за прекратяване на войната на територията на Украйна и сключване на мир, който не може да бъде постигнат с постоянните военни доставки за Украйна, с космическата, финансова и друга логистиката от САЩ, НАТО и ЕС. На едно от заседанията на Коалиционния съвет Нинова декларира, че като зам.-председател на МС и министър на икономиката не е подписвала износ на оръжие за Украйна (нито един патрон). Това тя твърдеше и от трибуната на Народното събрание, и в множество медийни прояви. Наскоро бившият министър-председател Кирил Петков се похвали пред западна медия, че в първите дни на войната това е правено. Явно контрабандно, без съгласието на Министерството на икономиката. Ако официално беше изнасяно оръжие за Украйна, за бандеровския режим, защо се наложи в 48 НС да се гласува закон за този износ от т.нар. коалиция на войната?!... За съжаление част от партиите в ПЕС припяват на САЩ, Пентагона и НАТО, които съсипват държавите в Европа, за сметка на безпрецедентното обогатяване на фирмите от военнопромишления комплекс на САЩ. БСП, обаче заявява, че Русия не ни е враг!

• Председателят на Коалиция „БСП за България“ К. Нинова отстоява програмните обещания на БСП от трибуната на парламента, говори от сърце, без да чете критичните бележки и посланията, които отправя за решаване на кардинални въпроси от настоящето и бъдещето на България. С категоричните си позиции като Председател на парламентарната група на КП “БСП за България“, тя наложи социалната тема за приоритет № 1 на последните няколко парламента и кабинети, въпреки мощния отпор от страна на „десницата“. Справка: Програмата на БСП. В този смисъл е необходимо да се подчертае, че БСП се различава от останалите партии в НС с това, че има ясна програма с приоритети и последователно се бори за тяхната реализация. Другите партии говорят общи приказки и нищо конкретно от това какво ще направят, когато дойдат самостоятелно на власт или участват в коалиционно управление, не е записано в програмите им. Сега същото слушаме и от екраните на телевизорите. Само приказките са предизборни, обещанията са заоблени обещания, колкото да се харесат на потенциалните избиратели, но без последващо покритие и отговорности на практика. Това се повтаря вече повече от 30 години „демокрация“…

• Какви лидери се предлагат за председатели на БСП, след евентуален „партиен преврат“ или изтичане на втория мандат на Корнелия Нинова? Досега са ми известни кандидатурите на Костадин Паскалев и Крум Зарков. Нищо лично, дори се познавам с последния, но не мога и двамата да ги сравнявам с Корнелия Нинова. Затова битката се води срещу нея като тя е обвинявана във всички смъртни грехове… Целта е известна от историята - да се премахне войводата, за да се разпръсне четата, т.е., за да се унищожи останалата единствена автентична социалистическа партия на България! А след това ще се стигне и до въпросителните на Дякон Левски: Народе??? Но ще бъде твърде късно.

В заключение заявявам: Ние, в „Нова Зора” ще гласуваме за КП „БСП за България“ и съгласно подписаното Споразумение, призовавам нашите членове и симпатизанти, както и читателите на в-к „Нова Зора“, на базата и на изнесеното в личното ми становище, да гласуват на предстоящите избори не с емоция, а с трезв разум, за да не бъдат излъгани за пореден път от високопарните заявки и фалшиви призиви за единство. Тези послания галят ухото на избирателя, но после се налага той да си посипва главата с пепел, да ругае срещу телевизора и да се тюхка, че пак ни излъгаха!

През годините БСП бе дискридитирвана от ръководители-съглашатели, които представяха своята безпринципност като висок израз на политическа мъдрост и самопожертвувателност, в името на държавата и народа. Видя се, че те нито опазиха държавността, нито успяха да съхранят народа и неговото бъдеще. Сега последният им принос във всеобщия поход на унищожението на всичко стойностно и честно може да бъде само убийството на БСП. Нека не им позволяваме да го направят! Много по-добре за България ще бъде една БСП без „мокрия барут“ на тяхното присъствие в нея. За да бъде съхранен идеалът и възможността за добруване на народа ни.

08.03.2023 г.,

г.о.з. полк. д-р по право: Тодор ПРЕДОВ –

зам.-председател на ПП „Нова Зора“

 

 

 

Още по темата