Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

СПОРАЗУМЕНИЕ

Е-поща Печат PDF

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно участие в избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Днес, 23 февруари 2023 г., в гр. София между:

1. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Нинова и

2. ПП „Нова Зора“ представлявана от Минчо Минчев,

наричани по-долу страните,

се сключи настоящото политическо споразумение за съвместно участие на изборите за 49-то Народно събрание на Република България на 2 април 2023 г.

 

Страните по това
споразумение

сме убедени, че консолидация в лявото пространство е необходима повече отвсякога. Вярваме, че трябва да се предприемат решителни стъпки, за да се сложи край на внушенията, че алтернатива няма.

Заявяваме своята твърда решимост да покажем пред обществото, че сме обединение, което излъчва сила, енергия и готовност за отстояване на съвместни патриотични политики, в името на преодоляване на социалната, икономическата криза и инфлацията; в укрепване на държавността; във възстановяване ролята на институциите като гарант за гражданските, политическите и икономическите свободи; за свобода на словото; за върховенството на закона; за справедливостта, солидарността и равенството; за мира и благополучието на всеки отделен гражданин, с едничката цел – пребъдване на България!

Въз основа на тези цели и принципи

 

СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ:

1. Да се явим съвместно на предстоящите избори за 49-то Народно събрание.

2. Да предложим на обществото и да реализираме програма за излизане от кризата и осъществяване на радикална промяна, която да сложи край на разрухата и хаоса, във всяка сфера на обществено-политическия живот.

3. Да отстояваме провеждането на демократични и честни избори, гарантиращи свободната воля на българските граждани.

4. Да укрепваме своята решимост: за държавност, за борба с корупцията, за възстановяване ролята на институциите и развитие на социалните функции на българската държава.

5. Коалиция „БСП за България“ и ПП „Нова Зора“ ще отстояват общи възгледи, позиции и действия в защита на националния интерес; за икономическото и социално развитие на България в областта на енергетиката, образованието, културата, културното наследство и патриотичното възпитание; в здравеопазването; туризма и аграрния сектор, по време на подготовката и провеждането на изборите за 49-то Народно събрание и утвърждаването на заявените цели и позиции в работата на бъдещата парламентарна група.

6. Двете страни си поставят за цел пълната мобилизация на своите членове и симпатизанти, за участието им в изборите за 49-то Народно събрание и ще използват целия си авторитет, влияние и информационни възможности за постигане на победа в предстоящите парламентарни избори.

7. Страните се споразумяха за използване на експертния потенциал на всяка от тях за консултации и предложения в парламентарните комисии, след формирането на 49-то Народно събрание.

8. При съставяне на правителство ще бъдат привличани кадри на ПП „Нова Зора“ за заемане на ръководни и експертни длъжности в държавната администрация на централно и регионално ниво.

9. Общата координация на действията ще се осъществява от Националния предизборен щаб на Българската социалистическа партия, ведно с изградената към ПП „Нова Зора“ структура за мобилизация на членовете и симпатизантите.

10. Това споразумение влиза в сила след подписването му от всяка от страните и действието му продължава до края на мандата на 49-то Народно събрание, с възможност за неговото продължаване при взаимно съгласие и договореност.

11. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ ще подкрепя инициативи и мероприятия, организирани от ПП „Нова Зора“ по целите на това двустранно политическо споразумение, които утвърждават добруването на народа на България и отговорността пред националния интерес, в продължение на целия договорен срок.

12. Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Председател на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

 

МИНЧО МИНЧЕВ: Председател на ПП „Нова Зора“

 

 

 

Още по темата