Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2022 Брой 26 (28 юни 2022) РЕШЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА”

РЕШЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА”

Е-поща Печат PDF

I. Относно работата на Конгреса

1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП „Нова Зора” за дейността на партията  в периода 14.07.2018 г.- 25.06.2022 г. като обективен и отразяващ цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл. ПО, Общ. ПО и ППО.

2. Конгресът приема доклада на  ЦКК на ПП „Нова Зора” за дейността й в периода 14.07.2018 г – 25.06.2022 г., като обективен, а  извършените финансови разходи за отчетния период за законни и присъщи за дейността на ПП „Нова Зора”.

3. Конгресът освобождава  досегашните членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните финансови средства от отчет.

4. Конгресът приема и утвърждава направените предложения за изменения и допълнения  на Устава на ПП „Нова Зора”. След вписване  на промените в регистрацията  на ПП „Нова Зора” в СГС, уставът да се отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване  в ежедневната им работа.

5. Конгресът приема и утвърждава предложените изменения и допълнения в Програмата на ПП „Нова Зора”. След  вписване на промените в  регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС, Програмата да се  отпечата  и изпрати на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване в ежедневната им работа.

6. Конгресът задължава Председателят на партията да подготви и внесе в законния едномесечен срок необходимите документи в СГС, за вписване на извършените промени в регистрацията на ПП „Нова Зора.

 

Централен политически съвет:

 

1. Атанас Стефанов Атанасов - Русе

2. Атанас Трендев Стойчев - Ст. Загора

3. Васил Иванов Милев - Червен бряг

4. Владимир Григоров Григоров - Г. Оряховица

5. Динчо Иванов Иванов - Хасково

6. Евгения Иванова Иванова - Плевен

7. Елена Благоева Стоичкова - Разлог

8. Йовка Милева Вацева - София

9 . Карл Иванов Милчев - Варна

10. Костадин Кирилов Стоичков - Разлог

11. Минчо Мънчев Минчев - София

12. Любен Цветанов Виденов - София

13. Николай Стефанов Атанасов - Ст. Загора

14. Петър Славов Митев - Казанлък

15. Пламен Владимиров Дамянов - София

16. Райко Дедев Пенков - Бургас

17. Румен Йорданов Йорданов - Шумен

18. Снежина Петрова Николова - Плевен

19. Станчо Светославов Джумалиев - София

20. Тодор Георгиев Предов - София

21. Трайчо Александров Тушев - София

 

Резервни членове:


1. Николай Иванов Шойлеков - Плевен

2. Бойка Иванова Коцева - София

3. Петьо Георгиев Данов - Плевен

4. Митко Недялков Димитров – Алеково

5. Руско Русев Христов - Добрич

 

Централна контролна  комисия:

 

1. Румен Илиев Воденичаров – председател;

2. Никола Иванов Копанаров - зам. председател;

3. Нели Илиева Заркова - член

Резервни членове:

1. Димитринка Илиева Белчева  -  Плевен

2. Димитринка Илиева Колева  -   София


 

 

Още по темата