Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2022 Брой 8 (22 февруари 2022) СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР

Е-поща Печат PDF

Продължение от брой 7


Президентът на Руската федерация В. В. Путин по покана на Председателя на Китайската Народна Република Си Дзинпин на 4 февруари 2022 г. бе на визита в Китай. Държавните глави проведоха в Пекин преговори и взеха участие в церемонията по откриването на XXIV зимни Олимпийски игри. Руската федерация и Китайската Народна Република, по-нататък наричани Страните, заявяват следното:


Страните са решени твърдо да отстояват неприкосновеността на равносметката от Втората световна война и установилия се следвоенен световен ред, да защитават авторитета на ООН и справедливостта в международните отношения, да се противопоставят на опитите за отричане, изопачаване и фалшифициране на историята на Втората световна война.

С цел да не се допуска повтаряне на трагедията от една световна война, Страните решително ще осъждат действия, насочени към нивелиране на отговорността за извършените злодеяния от фашистките агресори, милитаристките завоеватели и техните поддръжници, опитите да бъде осквернена и опетнена честта на страните победителки.

Страните държат между световните държави да се формират отношения от нов тип, изградени върху взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество. Потвърждават, че руско-китайските междудържавни отношения от нов тип превъзхождат военнополитическите съюзи от времето на „Студената война“. Приятелството между двете държави няма граници, в сътрудничеството им не съществуват забранени зони, укрепването на двустранното стратегическо взаимодействие не е насочено срещу трети страни, не е подвластно на влияние от страна на променливата международна среда и ситуативните промени в трети страни.

Страните отново заявяват за необходимостта от консолидация, а не от разкол на международната общност, за потребността от сътрудничество, а не от конфронтация. Страните възразяват срещу връщането на международните отношения към състояние на противоборство между големите държави, когато слабите се превръщат в плячка за силните. Страните възнамеряват да се противопоставят на опитите общоприетите и съгласуваните с международните правни норми формати и механизми да бъдат подменени с някакви правила, изфабрикувани „в тесен кръг“ от отделни страни или блокове от страни, обявяват се срещу това международните проблеми да бъдат решавани не въз основа на консенсус, а чрез заобиколни схеми, заявяват несъгласието си с политиката на силата, преследването, едностранните санкции и екстериториалното прилагане на юрисдикцията, а също срещу злоупотребата с политика в областта на експортния контрол, подкрепят съдействието си за развитие на търговията в съответствие с правилата на Световната търговска организация (СТО).

Страните потвърждават намерението си да усилват външнополитическата координация, да претворяват на дело истинската многостранност, да укрепват сътрудничеството в най-различни области, да защитават общите интереси, да поддържат международния и регионален баланс на силите, да усъвършенстват глобалното управление.

Страните заявяват подкрепата и защитата си за многостранната търговска система, изградена върху централната роля на Световната търговска организация (СТО), включват се активно в реформирането на СТО, противопоставят се на едностранчивите подходи и протекционизма. Страните са готови да укрепват партньорския диалог и координирането на позициите си по търговско-икономически въпроси, предизвикващи обща загриженост, да дават приноса си за осигуряването на устойчива и стабилна работа на глобалните и регионалните производствено-търговски звена, да съдействат за формиране на по-открита, инклузивна, транспарентна, недискриминационна система на международни търговско-икономически правила.

Страните подкрепят форма̀та „Група на двайсетте“ (Г-20) като важен диалогов терен за обсъждане на въпроси от международното икономическо сътрудничество и на мерки за антикризисно реагиране, съвместно действат за укрепването духа на солидарност и сътрудничество в рамките на Г-20, подкрепят водещата роля на обединението в сфери като международната борба с епидемиите, възстановяване на световната икономика, подкрепа на инклузивното устойчиво развитие, усъвършенстване на глобалната система за икономическо управление, изградено върху справедлива и рационална основа в интерес на колективната борба с глобалните предизвикателства.

Страните подкрепят задълбочаването на стратегическото партньорство в рамките на БРИКС, съдействат за разширяване на сътрудничеството по трите основни насоки: политика и сигурност, икономика и финанси, хуманитарен обмен. В частност, Русия и Китай възнамеряват да съдействат за развитие на взаимодействието в областта на общественото здравеопазване, цифровата икономика, науката, иновациите и технологиите, включително и технологията на изкуствения интелект, а също за повишаване на координацията между страните от БРИКС на международната арена. Страните се стремят към по-нататъшно укрепване на формата „БРИКС плюс“/“аутрич“ като ефективен диалогов механизъм с регионалните интеграционни обединения и организации на развиващите се страни и държавите с формиращи се пазари.

Руската Страна ще окаже пълна подкрепа на Китайската Страна като председател на обединението през 2022 г., ще осигури съдействие за плодотворното протичане на XIV среща на БРИКС.

Русия и Китай са насочени към всестранно укрепване на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и по-нататъшното издигане на ролята й във формирането на полицентричен световен ред, изграден върху общопризнатите принципи на международното право, многостранността, равната, съвместна, неделима, комплексна и устойчива сигурност. Те смятат за важна последователната реализация на споразуменията за усъвършенстване на механизмите за противодействие на предизвикателствата и заплахите пред сигурността на страните-членки на ШОС и в контекста по решаване на тази задача се стремят към разширяване на функционалните възможности на Регионалната антитерористична структура на ШОС.

Страните ще допринасят за ново качество и динамика на икономическото взаимодействие между държавите-членки на ШОС в търговската, производствената, транспортната, енергетическата, финансовата, инвестиционната, селскостопанската, митническата, телекомуникационната, иновационната и други представляващи взаимен интерес сфери, включително и чрез използването на напредничави, енергоспестяващи и „зелени“ технологии.

Страните отбелязват плодотворното взаимодействие в рамките на ШОС, базиращо се на Споразумението между правителствата на държавите-членки на Шанхайската организация за сътрудничество на сътрудничеството в областта на международната информационна сигурност от 2009 г., а също в рамките на профилната Експертна група. В този контекст те приветстват приетия на 17 септември 2021 г. в Душанбе от Съвета на държавните глави на страните-членки на ШОС План за взаимодействие между държавите-членки на ШОС по въпросите на международната информационна сигурност през 2022 – 2023 г.

Русия и Китай изхождат от постоянно нарастващото значение на културно-хуманитарното сътрудничество за постъпателното развитие на ШОС. В името на укрепването на взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на ШОС те и занапред ще съдействат ефективно за задълбочаването на взаимодействието по направления като културни връзки, образование, наука и техника, здравеопазване, опазване на околната среда, туризъм, контакти между хората, спорт.

Русия и Китай ще продължават да работят за укрепването на ролята на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество) като водеща многостранна диалогова арена на АТР по икономическите въпроси. Страните възнамеряват да активизират координираните си действия с цел успешна реализация на „Путраджайските ориентири за развитие на АТИС до 2040 г.“, наблягайки върху създаването на свободна, открита, справедлива, недискриминационна, прозрачна и предсказуема търговско-инвестиционна среда в региона. Специален акцент ще се постави върху въпросите на борбата срещу пандемията на новата коронавирусна инфекция и възстановяването на икономиката, цифровизацията на широк спектър от различни сфери на човешката дейност, икономическия подем на отдалечени територии и постигането на взаимодействие между АТИС и други регионални многостранни обединения със съзвучен дневен ред.

Страните възнамеряват да развиват сътрудничеството си в рамките на форма̀та „Русия – Индия – Китай“, а също да укрепват взаимодействието си на форуми като Източноазиатската среща на високо равнище, Регионалния форум на АСЕАН по сигурността, Съвещанието на министрите на отбраната от страните-членки на АСЕАН и партньори в диалога. Русия и Китай подкрепят централната роля на АСЕАН в развитието на кооперирането в Източна Азия, продължават да засилват координацията по въпросите на задълбочаването на взаимодействието с АСЕАН, съвместно разгръщат сътрудничеството в областта на общественото здравеопазване, устойчивото развитие, борбата с тероризма и противодействието на транснационалната престъпност. Страните възнамеряват и в бъдеще да работят в интерес на засилването на ролята на АСЕАН като ключов елемент в регионалната архитектура.


Източник: Кремъл

Превод от руски: Надя ПОПОВА


 

Още по темата