Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2022 Брой 7 (15 февруари 2022) СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР

Е-поща Печат PDF

За международните отношения, встъпващи в нова епоха и за глобалното устойчиво развитие


Продължение от брой 6Президентът на Руската федерация В. В. Путин по покана на Председателя на Китайската Народна Република Си Дзинпин на 4 февруари 2022 г. бе на визита в Китай. Държавните глави проведоха в Пекин преговори и взеха участие в церемонията по откриването на XXIV зимни Олимпийски игри. Руската федерация и Китайската Народна Република, по-нататък наричани Страните, заявяват следното:


Страните са против политизацията на въпросите за борба с тероризма и превръщането им в инструментариум на политиката с двойни стандарти, осъждат практиката за намеса във вътрешните работи на други държави с геополитическа цел посредством използване на терористични и екстремистки групировки, както и под знамето на борба с международния тероризъм и екстремизъм.

Страните смятат, че отделни държави, военнополитически съюзи или коалиции преследват целта пряко или косвено да получат едностранни военни предимства в ущърб на безопасността на други, включително и чрез методи на недобросъвестна конкуренция, усилват геополитическото съперничество, раздухват антагонизма и конфронтацията, сериозно подронват реда в сферата на международната сигурност и глобалната стратегическа сигурност. Страните се обявяват против по-нататъшното разширяване на НАТО, призовават Северноатлантическия алианс да се откаже от идеологизирани подходи от времето на „Студената война“, да уважава суверенитета, безопасността и интересите на другите страни, многообразието на техните цивилизационни и културно-исторически особености, обективно и справедливо да се отнася към мирното развитие на другите държави. Страните се обявяват против формирането в Азиатско-тихоокеанския регион на затворени блокови структури и противоборстващи лагери, запазват висока бдителност по отношение на негативното влияние върху мира и стабилността в този регион на индо-тихоокеанската стратегия на САЩ. Русия и Китай полагат последователни усилия в интерес на изграждането на равноправна, открита, инклузивна, ненасочена срещу трети страни система на сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), гарантираща мир, стабилност и процъфтяване.

Страните приветстват приетото Съвместно заявление на лидерите от пет държави, притежаващи ядрено оръжие за предотвратяване на ядрена война и недопускане на надпревара във въоръжаването и смятат, че всички ядрени държави следва да се откажат от манталитета на „Студената война“ и „игрите с нулева сума“, да намаляват ролята на ядреното оръжие в политиката си по осигуряване на националната безопасност, да изтеглят разгърнатите си в други държави ядрени въоръжения, да изключат неограниченото от нищо развитие на глобалната противоракетна отбрана (ПРО), да предприемат действени стъпки за понижаване на рисковете от възникване на ядрени войни и каквито и да било въоръжени конфликти между страни, притежаващи военен ядрен потенциал.

Страните потвърждават, че Договорът за неразпространяване на ядрено оръжие е крайъгълен камък в системата на международното разоръжаване и ядреното неразпространение, че той е  важна част от следвоенната система за международна сигурност, че играе незаменима роля в гарантирането на  мира и развитието на планетата ни. Международната общност трябва да съдейства за балансирана реализация на трите опорни елемента на Договора, със съвместни усилия да брани авторитета, ефективността и универсалния характер на този документ.

Сериозно безпокойство у Страните буди създаването от САЩ, Великобритания и Австралия (AUKUS) на „тристранно партньорство в сферата на сигурността“, което предвижда задълбочаване на сътрудничеството между участниците му в области, засягащи стратегическата стабилност, в частност – от решението им да започнат сътрудничество в областта на атомните подводници. Русия и Китай смятат, че такива действия противоречат на задачите за осигуряване на безопасността и устойчивото развитие на АТР, засилват опасността от поява на надпревара във въоръжаването в региона и създават сериозни рискове от ядрено разпространение. Страните решително осъждат подобни стъпки и призовават участниците на AUKUS добросъвестно да изпълняват своите задължения по ядрено и ракетно неразпространение, заедно да защитават мира, стабилността и развитието в региона.

Дълбока загриженост предизвикват у Страните плановете на Япония да осъществи изхвърляне в океана на радиоактивна вода от аварийната атомна централа „Фукусима“ и потенциалното въздействие от такива действия върху околната среда. Страните подчертават, че към утилизацията на радиоктивна вода е необходимо да се подхожда с изключителна отговорност и тя да се осъществява по начин, отговарящ на споразуменията на японската страна със съседните държави, с другите заинтересовани страни и съответните международни структури и при условие, че са осигурени транспарентност и научна аргументация в съответствие с международното право.

Страните смятат, че излизането на САЩ от Договора за ликвидация на ракетите със среден и малък обсег, ускоряването на изследванията и разработката на ракети със среден и малък обсег с наземно базиране и стремежът към разгръщането им в Азиатско-тихоокеанския  и Европейския региони, а също и доставката им на техните съюзници, водят до повишаване на напрежението и недоверието, увеличават рисковете за международната и регионалната сигурност, водят към отслабване на международната система за неразпространение и контрол над въоръженията, към подронване на глобалната стратегическа стабилност. Страните призовават САЩ да реагира позитивно на руската инициатива и да се откаже от плановете си за разполагане на ракетите със среден и малък обсег с наземно базиране в АТР и Европа. Страните ще поддържат и по-нататък контакти и ще укрепват координацията си по този въпрос.

Китайската Страна се отнася с разбиране и подкрепя предложенията на Руската федерация за формиране на дългосрочни задължителни юридически гаранции за сигурността в Европа. Страните отбелязват, че денонсирането на САЩ относно редица важни международни спогодби в сферата на контрола над въоръженията се отразява крайно негативно на международната и регионална сигурност и стабилност. Страните изразяват загриженост от обявяването на плановете на САЩ за развитие на глобалната противоракетна отбрана и разполагане на нейни елементи в различни региони по света в съчетание с разширяване потенциала на високоточното неядрено оръжие за нанасяне на обезоръжаващи удари и решаване на други стратегически задачи. Страните подчертават важността на използването на космическото пространство за мирни цели, решително подкрепят централната роля на комитета на ООН по използването на космическото пространство за мирни цели, разширяване на международното сътрудничество, поддържането и развитието на международното космическо право и регулацията в областта на космическата дейност. Русия и Китай продължават да увеличават сътрудничеството си по такива представляващи взаимен интерес теми, като дългосрочна устойчивост на космическата дейност, усвояване и използване на ресурсите на космическото пространство. Страните се обявяват против опитите на отделни държави да превърнат космическото пространство в арена на въоръжена конфронтация, отново заявяват намерението си да приложат всички необходими усилия, за да предотвратят вепонизацията и надпреварата във въоръжаването в космическото пространство. Те ще противодействат на всяка активност, насочена към постигане на военно превъзходство в космоса и използването му за бойни операции. Страните потвърждават необходимостта от започване на преговори, които имат за цел сключване на юридически задължаващ многостранен документ въз основа на руско-китайския проект на договора за предотвратяване на разполагането на оръжия в космическото пространство, прилагане на сила или заплахи чрез сила по отношение на космически обекти, който би предоставил фундаментални и надеждни гаранции за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването и вепонизацията на космоса.

Русия и Китай подчертават, че съответстващите мерки за транспарентност и укрепване на доверието, включително международната инициатива/политическото задължение за неразполагане първи на оръжия в космоса, могат да способстват за достигане на целта за предотвратяване надпреварата на въоръжаването в космическото пространство, но подобни мерки трябва да допълват, а не да подменят ефективния юридически задължаващ режим, регулиращ космическата дейност.

Страните потвърждават убеждението си, че Конвенцията за забрана на разработка, производство и натрупване на запаси от бактериологично (биологическо) и токсинно оръжие и унищожаването им (КБТО) има съществено важно значение като опора на международния мир и сигурност. Русия и Китай подчертават своята решимост да опазват авторитета и ефективността на Конвенцията.

Страните потвърждават необходимостта от пълното спазване и по-нататъшното укрепване на КБТО, включително и чрез институциализацията и укрепването на механизмите и приемането на юридически задължаващия Протокол към Конвенцията с ефективен механизъм за проверка, също така и чрез редовни консултации и сътрудничество при решаване на всякакви въпроси, свързани с изпълнението на Конвенцията.

.Страните подчертават, че вътрешната и задграничната военно-биологическа дейност на САЩ и техните съюзници предизвиква сериозни опасения в международната общност и въпроси относно спазването на КБТО. Страните споделят мнението, че подобна дейност представлява сериозна заплаха за националната сигурност на Руската федерация и Китай и вреди на сигурността на съответните региони. Страните призовават САЩ и съюзниците им да действат открито, прозрачно и отговорно, информирайки по съответния начин за своите военно-биологически дейности, осъществяващи се зад граница на техните национални територии, а също така да подкрепят възобновяването на преговорите по юридически задължаващия протокол към КБТО с ефективен механизъм за проверка.

Страните, потвърждавайки своята привързаност към постигане целите за изграждане на свят, свободен от химически оръжия, призовават всички страни на Конвенцията за забрана на химическите оръжия да отстояват съвместно нейния авторитет и ефективност. Русия и Китай са силно разтревожени от политизацията на Организацията по забрана на химическите оръжия и призовават всички нейни членове да засилят солидарността и сътрудничеството си, да защитят традицията за взимане на решения на базата на консенсуса. Русия и Китай настояват САЩ, като единствената държава-участник в Конвенцията, незавършила процеса по унищожаване на химическите си оръжия, да ускорят ликвидацията на запасите си.  Страните подчертават важността от спазването на баланса между задълженията на държавите в областта на неразпространението  и интересите на законното международно сътрудничество в областта на използването на напредничави технологии и свързаните с тях материали и оборудване за мирни цели. Страните отбелязват одобрената в хода на 76-та сесия на Генералната Асамблея на ООН по инициатива на Китай резолюция “Поощряване на международното сътрудничество в областта на мирното използване в контекста на международната сигурност”, чийто съавтор е Русия, и разчитат на последователната й реализация в съответствие с поставените в нея цели.

Страните отдават голямо значение на въпросите, свързани с управлението в сферата на изкуствения интелект. Страните са готови да засилват диалога и контактите по въпросите относно изкуствения интелект.

Страните отново заявяват готовността си да задълбочат сътрудничеството си в сферата на международната информационна сигурност и да подкрепят създаването на открита, безопасна, устойчива и достъпна ИТК-среда. Страните подчертават, че утвърдените от устава на ООН принципи за неприлагане на сила, уважение на държавния суверенитет и основните човешки права и свободи, ненамесата във вътрешните работи на други държави, са применими към информационното пространство. Русия и Китай потвърждават ключовата роля на ООН в областта на реагиране на заплахи за международната информационна безопасност и изразяват подкрепа за Организацията при разработването на нови норми на поведение на държавите в дадената област.

Страните приветстват осъществяването на глобалния преговорен процес по МИБ в рамките на единен механизъм, в този контекст подкрепят дейността на работната група на ООН с открит състав по въпросите на сигурността в сферата на използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и самите ИКТ 2021-2025 (РГОС) и изразяват готовност да се включат в нея с единни позиции. Страните считат за необходимо да обединят усилията на международната общност по изработването на нови норми за отговорно поведение на държавите, включително от юридически характер, а също така и на универсален международно-правен документ, регулиращ дейността на държавите в ИКТ-сферата. Страните считат, че Глобалната инициатива по осигуряване на безопасността на данните, предложена от китайска страна и принципно подкрепяна от руска страна, предоставя основа за обсъждане и формиране от работната група на мерки за реагиране на заплахи за сигурността на данните и други заплахи за международната информационна сигурност.

Страните отново заявяват подкрепата си на резолюциите на Генералната асамблея на ООН 74/247 и 75/282, подкрепят работата на профилния спецкомитет на правителствените експерти, съдействат за провеждането в рамките на ООН на преговори по разработката на международна конвенция за противодействие при използването на ИКТ за престъпни цели. Страните излизат с инициатива за осигуряване на конструктивно участие на всички страни в преговорите, за да се гарантира по-скорошно съгласуване на авторитетна, универсална и всеобхватна конвенция, която да бъде представена пред Генералната Асамблея на ООН по време на 78-та й сесия в строго съответствие с резолюция 75/282. За тази цел Русия и Китай представиха съвместен проект на такава конвенция като основа за преговорите.

Страните подкрепят курса на интернационализация по управление на мрежата „Интернет“, настояват за равноправие в управлението й, смятат за неприемливи всякакви опити за ограничаване на суверенното им право за регулиране и осигуряване безопасността на националните сегменти от мрежата „Интернет“, заинтересовани са от по-активното включване на Международния съюз по далекосъобщенията в решаването на тези задачи.

Страните възнамеряват да задълбочат двустранното сътрудничество в областта на осигуряването на международна информационна безопасност въз основа на профилното междуправителствено споразумение от 2015 г. С тази цел Страните се договориха да приемат в най-близко време план за руско-китайско взаимодействие в тази насока.

IV

Страните подчертават, че Русия и Китай като световни държави и постоянни членове на Съвета за Сигурност на ООН възнамеряват  да спазват стриктно моралните принципи и отговорности, решително да отстояват международната система, в която координиращата роля в международните дела изпълнява ООН, да отстояват световния ред, градящ се върху международното право, включително  и върху целите и принципите от Устава на ООН, да развиват многополярността и съдействат за демократизация на международните отношения, съвместно да градят още по-процъфтяващ, стабилен и справедлив свят, заедно да създават международни отношения от нов тип.

Руската Страна отбелязва позитивното значение на концепцията на Китайската Страна за изграждане на „човешка общност с единна съдба“, целяща укрепване солидарността на световната общност и обединяване на усилията за реагиране на общите предизвикателства. Китайската Страна отбелязва позитивното значение на усилията на Руската Страна във формирането на справедлива многополярна система на международни отношения.


Следва


 

Още по темата