Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2021 Брой 13 (30 март 2021) СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБИЧТА КЪМ БЪЛГАРИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОБИЧТА КЪМ БЪЛГАРИЯ

Е-поща Печат PDF

На 10 януари 2021 г. се навършиха 30 години от учредяването на Национално Дружество „Традиция”. Регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, в Софийския градски съд, през изминалите години дружеството разкрива общо 50 регионални клона на територията на страната. В края на 2020 г. от тях действащи са общо 39, с 920 редовни члена, 3 колективни члена към дружеството, с общо около 70 участници, както и 14 колективни члена към регионалните клонове – читалища, училища, сдружения с нестопанска цел и др. Членският състав се състои предимно от млади хора на възраст около 40 години, което показва жизнеността на идеята и притегателната сила на родолюбивата дейност за много български граждани. Дружеството взаимодейства все по-често с държавните и общинските структури при провеждане на културни мероприятия – възстановки на събития от възрожденската и военната история, честване на национални празници, поддържане на военни паметници, изложби на историческо оръжие, открити уроци по родолюбие в училищата, парад на бойните български знамена и знамената на НД „Традиция”, парад на униформите на българската войска от 681 г. до 1945 г. Оценявайки разнообразната родолюбива дейност на Дружеството, на 27.09.2008 г., Европейските военноисторически групи – UEWHG, на своята Генерална асамблея (конгрес), в гр. Ерфурт, Германия, приемат НД „Традиция“ за свой редовен член, с което се открива и ново международно направление в неговата дейност. През втората половина на м. септември 2011 г., в София се провежда поредния конгрес на UEWHG на който присъстват 88 делегати от Европа, а о.р. полк. Станчо Джумалиев е избран за вицепрезидент на влиятелната европейска организация. Незабравимо остава впечатлението на гостите от организирания от домакините парад, в който те дефилират със своите исторически униформи и оръжия, както и участието на 3 български блока, членове на НД „Традиция“, облечени в опълченски, четнически и униформи от Балканските войни, с оръжия и знамена.

Във връзка с юбилея на дружеството, по предложение на полк. о.з. д-р Т. Предов, Управителния съвет възлага на авторски колектив в състав: полк. о.з. Агоп Казазян, подп. о.з. Огнян Маринов, полк. о.з. Станчо Джумалиев, полк. о.з. д-р Тодор Предов и полк. о.з. Цончо Цацов, да подготвят за печат и издаване, книга-албум „30 г. Национално дружество „Традиция” (1991 -2021).

Вестник „Нова Зора” през годините многократно е отбелязвал на страниците си важните и запомнящи се родолюбиви прояви на НД „Традиция”, някои от които са намерили място и в настоящата книга-албум като илюстрация за дейността на Дружеството. Днешният повод е не само емоционално мотивиран. Ние сме свидетели на безкористното старание на повечето от главните организатори на НД „Традиция”, на тяхното преклонение пред миналото, на тревогата и отговорността им за бъдещето на Отечеството. Всичко това е събрано в посвещението, поместено на титулната страница: „Посвещаваме на предците ни, които с огън и меч бранеха България, за да ни има днес и во веки веков”.

Дело на издателство „Българи”, книгата-албум е отпечатана с високо полиграфическо майсторство, във формат А-4 и тираж 1000 екземпляра. Тя е богато илюстрирана и респектира със своята познавателна стойност и графичен дизайн. Печатът е цветен. Редакторът д-р Иван Мечков и авторът на компютърното оформление Николай Тодоров имат основание да бъдат горди със своята работа. Съдържанието и придружаващото резюме, са преведени на английски език. Уводът дава най-обща представа за Дружеството и дейността му. В него се изразява надеждата, че книгата-албум ще способства да не бъдат покрити с праха на времето и забравени важни факти, свързани с идеята за възникване на НД „Традиция“, развитието и утвърждаването му като извор на познание и гордост за новите му членове, както и за държавните и обществени органи и организации, с които е работило във важните направления на патриотичното възпитание.

Тази идея е защитена и в глава Първа, която е обособена като разказ за „Възникване на НД „Традиция”. В нея е очертан нелесния път през годините, извървян от учредителите-ентусиасти. Първите опити датират от 1981 г. с идеята за учредяване на секция „Колекционери на старинни оръжия” към Българското нумизматично дружество, която не е възприета от официалната власт. В годините след 1985-а първопроходците на идеята учредяват „Клуб за история на оръжието”, към Образцово народно читалище „Генерал Владимир Заимов” в гр. София (1987 г.), който прекратява съществуването си след настъпването на промените през 1989 г. Истинската история на НД „Традиция” започва на 10.01.1991 г., когато в киносалона на Творческата база на МВР (бившият Музей на революционната бдителност) на ул. „Лавеле” № 30 в София, се провежда Учредителното събрание на Клуб „Традиция”. Участват 50 души. През следващите години са организирани редица съвместни изложби, основно в Творческата база на МВР и Военноисторическия музей в София. Те се откривани от министри и други високопоставени държавни ръководители, а през изложбените зали преминават хиляди граждани, които приветстват начинанието. Постепенно членският състав се увеличава. В страната са изградени още няколко клубове „Традиция” и назрява идеята Клубът да прерасне в Национално дружество. Това е осъществено на 25.10.1997 г.

В глава Втора „Живот и дейност на НД „Традиция” се съдържат данни за организационния живот и обществените изяви на дружеството. Последните са свързани с ежегодните възстановки на исторически събития: Боят на четата на Хаджи Димитър на вр. Бузлуджа през 1868 г.; Заклятието на оборищенци – 1876 г. в местността Оборище край с. Баня, Панагюрско; Първата пушка – обявяване на Априлското въстание 1876 г. в Копривщица; Защитата на Маньово бърдо – 1876 г. в Панагюрище; Боевете по време на Априлското въстание 1876 г. в Клисура, Априлци, Бяла черква и Дряновския манастир; Слизането на Ботевата чета на Козлодуйския бряг и боя на връх Вола - 1876 г.; Боят край гр. Ст. Загора и спасяването на Самарското знаме – 1877 г.; Защитата на Орлово гнездо на връх Шипка – 1877 г.; Капитулацията на Осман паша при Плевен (1877 г.); Обявяване независимостта на България във В. Търново-1908 г.; Превземането на Тутраканската крепост – 1916 г. и др. Главата съдържа и сведения за дейност и изяви на НД „Традиция“ съвместно с военноисторически групи и организации в Чехия, Румъния, Русия, Украйна и др. Значително място е отделено на популяризаторската и научноизследователската дейност, осъществявана от членовете на Дружеството, свързана главно с оръжейната тема. Посочени са публикации във в-к „Всичко за оръжието”, сп. „Изстрел”, сп. „Оръжеен магазин”, сп. „Антиквариат и колекционерство”, сп. „Охрана Оръжие Сигурност” и др., както и значими самостоятелни разработки за хладното и огнестрелното оръжие, войнишкото творчество, военните символи и награди. Самостоятелно място е отделено на участието на членове на дружеството в работни групи за усъвършенстване на оръжейното законодателство (ЗОБВВПИ) и на културно наследство (ЗКН).

Глава Трета носи наслова „Регионални клонове и колективни членове на НД „Традиция”. Тя е особено интересна, защото последователно във времето, са посочени всички учредени регионални клонове, които по същество изграждат действената история на Дружеството. Възникването, управителните органи, живота и дейността на клоновете и колективните членове по места, през годините, сглобяват вълнуващата картина на провеждането и участието в значими местни и национални прояви. Те свидетелстват също и за получените награди и отличия. Снимковият материал за тези най-значими публични изяви, е богат и систематизиран. Красотата на хайдушките, въстаническите, опълченските, и военните униформи на участниците във възстановките на различните битки, тържества и пр. будят респект и гордост.

В последния раздел „Заключение“ се изяснява мирогледната същност на явлението НД „Традиция“. Изтъкната е обществената и родолюбива значимост на неговите изяви, приносът му за популяризиране на знакови събития от историята на България. Целта е една - укрепване на българщината и повдигане на националното ни самочувствие. Отделено е подобаващо място за участие в събития, организирани от Съюза на европейските военноисторически групи, в които НД „Традиция“ достойно защитава честа и престижа на Република България.

В приложенията са посочени имената на учредителите на клуб „Традиция” и НД „Традиция”, почетните членове, индивидуалните дарители на дружеството и държавните институции, общини, фирми и физически лица, подпомагали неговата дейност. Никой не е забравен, нищо не е пропуснато. Пленяват със своето изящество и изработка медалите, значките, емблемите и грамотите на дружеството, както и почетните грамоти, дипломите, поздравителните адреси. Сами по себе си те са материалният знак на едно неповторимо чувство, в което живеят красотата на славата, на миналото и неугасимата жар на патриотизма.

Редакцията и Редакционният съвет на в-к „Нова Зора” поздравяват Национално дружество „Традиция“ с достойния юбилей. Пожелаваме на членовете и на ръководителите на Дружеството все по-непоколебима да бъде вярата им, че България ще пребъде. На полето на честта в тяхната дейност, ние виждаме достоен съратник и защитник на всяко родолюбиво начинание.

На многая лета !


Редакцията разполага с ограничен брой екземпляри от това красиво юбилейно издание. И каквато е традицията на в. „Нова Зора“, предлагаме на тези от нашите читатели, които биха проявили интерес, да изпратят пощенски запис със сумата от 10.00 лева + 2,50 за пощенски разходи, на името на Минчо Мънчев Минчев – София 1000, ул. „Пиротска“, 3, за да получат книгата-албум на посочения от тях адрес. За обратна връзка е желателно да бъде посочен и телефон.