Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2019 Брой 21 (21 май 2019) БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: С БЮЛЕТИНА №18 – СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: С БЮЛЕТИНА №18 – СПРАВЕДЛИВОСТ СЕГА!

Е-поща Печат PDF

ПП „НОВА ЗОРА” СЕ ГОТВИ СЕРИОЗНО ЗА ЕВРОИЗБОРИТЕ.


На 11 май 2019 г., в Централния офис гр. София, се проведе разширено заседание на Централния политически съвет на ПП „Нова Зора”. В него взеха участие и членовете на Централната контролна комисия, резервните членове на съвета и комисията, както и  председатели и членове на ръководните органи на Обл. ПО, Общ. ПО и ППО. Целта на заседанието бе да се направи преглед на подготовката за изборите на 26 май за членове на Европейския парламент и да се дадат конкретни указания за участието на партията като партньор в КП „БСП за България”.


Информацията за  международната и вътрешната обстановка в страната,  в навечерието на изборите бе изнесена от М. Минчев, председател на партията и на Предизборния щаб, а за работата на Националния предизборен щаб на КП „БСП за България” говори Т. Предов – зам. председател на партията и на предизборния щаб на на ПП „Нова Зора”. Както в  информациите, така и в изказванията на участниците, основният акцент бе поставен върху подготовката за изборите и тяхното спечелване от КП „БСП за България”. Отчетено бе редовното участие в заседанията на Националния щаб на КП „БСП за България” и изпълнението на даваните указания във връзка с изборите, включително регистрацията, основните насоки за водене на предизборната кампания от БСП, нагледните материали и др. Пред ЦПС и актива на ПП „Нова Зора“, бе докладвано, във връзка с първоначалния вариант на предложените на първото заседание на Централния предизборен щаб „Насоки”, определени от ИБ на ПП „Нова Зора“ като „недостатъчно конкретни и мобилизиращи“, че е бил подготвен проект за  изменение и допълнение, който е депозиран с писмо Изх. № 0453/12.03.2019 г., заведено в деловодството на БСП с Вх. № БСП-482/13.03.2019 г. На 15 март, на заседание на Коалиционния съвет на КП „БСП за България”, след директен въпрос от председателя М. Минчев, г-жа Корнелия Нинова отговори, че писмото не е достигнало до нея. М. Минчев директно й връчва копие от заведения в Деловодството на БСП материал. След най-общо запознаване с него, тя изразява пред членовете на Политическия съвет на коалицията своето одобрение на документа и изказва пълна подкрепа за включването в него, на такива проблеми като „Истанбулската конвенция“, Стратегията за детето, Пакта „Макрон” за международните превози, Пакта за бежанците на ООН, както и отпадането на санкциите спрямо Русия и др., които показват неразривната връзка на директивите и регламентите, налагани от Европейския съюз на държавите-членки, и че те съответно пораждат непоправими правни последици за националните държави. Отделно от това писмото бе връчено и на г-н. Свиленски, председател на Национален предизборен щаб на КП „БСП за България”.

Тези действия бяха предприети, защото ИБ на ПП „Нова Зора“ и Централният предизборен щаб на партията отчетоха, че регламентите и препоръките на Брюксел – твърде безкритично намират място в националното, във  вътрешното законодателство на държавата ни.

На заседанието бе отчетено, че за съжаление в предизборната агитация на кандидатите за евродепутати от листата на КП „БСП за България“, при провеждането на срещи, участия в телевизионни и радиопредавания и др., тази връзка не се прави и по този начин се губи интереса към евроизборите, което се отчита и от социологическите оценки.

Участниците в разширеното заседание на ЦПС споделиха своите впечатления от провежданите срещи на кандидатите за депутати за Европейски парламент и изтъкнаха като общо заключение своето мнение, че като че ли сред тях преобладава чувството на страх да не бъдат обвинени в антиевропейски позиции, ако посочените въпроси бъдат поставени с цялата сериозност на проблема, който засягат. Бе изтъкнато, че не се взима пример и поука от поставянето на същите проблеми от представителите на други политически партии и коалиции. Изглежда се забравя, че това е предизборна борба и в нея не стои въпроса за авторство и оригиналност,  и всички законно допустими способи са разрешени. Това най-ярко бе демонстрирано от КП „АБВ”, които си присвоиха свързаното с БСП предишно наименование „Коалиция за България”. И понеже за нея се гласува с бюлетина № 10, т.е. „Коалиция за България” е преди № 18 в изборната бюлетина, има голяма вероятност редица гласоподаватели да бъдат заблудени при гласуването. Отчете се, че в дискусиите се наблюдава необоснована „политкоректност” и неувереност за директни атаки на нашите опоненти с факти и цифри, което членовете на ЦПС споделиха, че не действа мобилизиращо за симпатизантите на коалицията, както и за активизиране на  българските граждани, които погрешно считат, че европейските избори не са особено важни, и не водят до решаване на българските и личните им проблеми.

Въпреки, че в листата на „БСП за България“ не бе включен предложения от ПП „Нова Зора“ безспорен авторитет Валентин Вацев, въпреки, че в своя завършен вид в „Насоките“ не бе включено и нито едно от нашите предложения, позицията на ПП „Нова Зора” остава непроменена. Ние намираме, че в оставащите най-важни дни преди изборите, посочените теми следва да присъстват ежедневно в  изявите на кандидатите за евродепутати. Проблемите, които не се решават от сегашното българско правителство и, които създават реални опасности и последици в бъдеще, за страната, народа и всеки отделен български гражданин, следва да бъдат силно артикулирани и разяснявани. Политкоректност в случая не е необходима. Тя няма да привлече и няма да мобилизира гласоподаватели. Трябва честно и открито да се разговаря с народа. И само по този начин може да се стигне до  убедеността на всеки отделен човек, че си струва да се подкрепи листата на „БСП за България“. С единодушно решение на ЦПС се настоява предложената на ръководството на БСП редакция на „Насоките“, да бъде публикувана в „Нова Зора“, като идейно помагало в предизборната агитационна работа. На участниците в заседанието бяха раздадени печатните материали на КП „БСП за България”, Хронограмата на ЦИК за оставащите дни и взетите от разширеното съвещание решения.

ЦПС одобри указанията за повсеместна агитация и мобилизация на членовете, симпатизантите, както и на негласуващите в този вид избори. Задачата е ясна: полагането на максимални усилия, така че избирателите да дадат своя глас за бюлетина № 18 - „БСП за България”.

И победа!


Тодор ПРЕДОВ – д-р по право, зам. председател на ПП „Нова Зора”ПОЯСНЕНИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ


1. Коалиция „БСП за България“ участва с пореден №18 в изборната бюлетина.

2. Предпочитанието си, т.е преференцията, избирателят може да изрази за всеки кандидат, чрез отбелязване в кръгчето в дясната страна на бюлетината, също със знак „Х“ или „V”, с неговия пореден номер в листата - от 101 до 117.

Пример:

1. Искаме водач на листата да остане г-жа Елена Йончева. За да се постигне това и да не бъде изместена чрез пеференциален вот на следващи позиции, трябва да отбележи бюлетината №18 (за Коалиция „БСП за България“) и нейният преференциален №101.

2. Искаме да дадем своя глас за предпочитан друг кандидат – например г-н Велизар Енчев (пореден номер 10 в листата, приета от НС на БСП). Тогава следва да отбележим №18 и №110 в листата.

3. Ако не желаем да гласуваме преференциално, т.е одобряваме подреждането, извършено от НС на БСП, отбелязваме в бюлетината само №18

Забележка:

1. Прагът за получаване на мандати в Европейския парламент от партия или коалиция е 5,88% от общия брой на всички гласове в страната.

2. За ползване на преференциален вот съответният кандидат е необходимо да получи минимум 5% от гласовете, подадени за неговата партия или коалиция.

3. Получилите преференциален вот кандидати (над 5%) се подреждат в низходяща градация, според броя на получените предпочитания и така първоначалната листа се пренарежда (т.е предложеният водач на листата може да отиде назад, а дори и да се нареди на неизбираемо място!)


 

Още по темата