Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2019 Брой 7 (12 февруари 2019) СТРОИТЕЛЯТ ОТ ВЕЛИКИЯ ПОХОД НА СЪЗИДАНИЕТО

СТРОИТЕЛЯТ ОТ ВЕЛИКИЯ ПОХОД НА СЪЗИДАНИЕТО

Е-поща Печат PDF

Д-р инж. Марин Белоев на 80 години

 

Най-лесно и същевременно най-трудно е да се пише за човек, който ти е близък, с който си вървял през годините, на когото познаваш и мисленето и чувствата, които го вълнуват. Ако се плъзнеш по пътя на лесното може и да не го зарадваш и с истините, които ще кажеш и с истините, които ще определиш, като по-маловажни. Особено когато насреща ти е човек, като д-р инж. Марин Белоев, една знакова фигура в пътя на която се оглежда великият поход на съзиданието, който бе поела България. Поход, който Родината ни извървя с изранени от усилия и несгоди нозе, но покори върхове и преоблачни висини в най-грандиозния модернизационен процес в своята 1 300 годишна история.

Във времена, като днешните, да говориш за мечти и всеотдайност, да пишеш за себеотрицанието и вярата на хората, построили онази България, е почти задача неблагодарна. Или ще те нарекът късен романтик или направо ще те заклеймят, като бетонна глава, като комунист. За това, независимо един от друг, проведохме с писателя Кирил Момчилов, два отделни разговора с д-р инж. Марин Белоев, по случай неговия забележителен 80 годишен юбилей – 80 г. отдадени на чувството, че си роден, за да бъдеш потербен на обществото и че за това трябва да се готвиш умно и усърдно, защото и род и Отечество чакат от тебе достойни дела. И Марин Белоев, роденият в пловдивското село Строево, в семейство на българските учители – Стефанка Латева и Георги Маринов Белоев, бъдещ строител на България, успява. Строи, съзидава, учи, напътства и придава други измерения на своята прочута фамилия. Неизменна е само родителската мъдрост, която той следва: светът е мост, по който вървят доброто и злото. Но ти избирай винаги страната на доброто, на съзиданието. И никога не забравяй своя род и своя български корен!

 

Д-р инж. Марин Белоев


От 25г инж. Марин Белоев е член на Редакционния съвет на в. „Зора“, а по-късно и на „Нова Зора“. Наред с Николай Хайтов, с акад.Георги Близнаков, с Христо Малеев, с Венцислав Начев и с други автори и съмишленици, нека нескромно да кажа, чиито име е легион, той беше опора във времена най-трудни и безизходни. Беше мъдрец, в думите на който се заслушваха и други мъдреци. И въпреки нашепвани съвети от маломерни, но настоятелни доброжелатели, той не се отказа от идейте на „Нова Зора“. Напротив, уплътни ги, изглади със съветите си ненужните чепове и грапавини, вдъхна им кураж и записа името си в най-непримиримата трибуна на т.нар преход - „Нова Зора“. Може би заради това, че той познаваше истината, а „Зора“ имаше куража да я отстоява.

Много научихме през тези години от Марин Белоев. И ни веднъж не го видяхме унил и отчаян пред изпитанията, които му пращаха конюнктурата и световните катаклизми.

И в двете интервюта внимателният читател ще открие мотиви, които се повтарят. Мога да кажа, че нарочно не ги редактирах, защото мисля, че те само подчертават непоклатимите ценности на човека, инженера, изобретателя, патриота и общественика д-р инж. Марин Белоев. Където и да е, пред когото и да говори, неговите ориентири са неизменни: род, Отечество, правда,  просперитет и живот по-добър за народа.

Има обаче една тайна, за която не съм го питал дали трябва да я споделя, но като твърдя, че не познавам друг човек, който така да более и обича България и народа ни, мога да свидетелствам и за още едно негово равнопоставено и неизменно през годините чувство: на равно с България, той обича и Русия. Мога да добавя, също че еднакво вярва в бъдещето и на двата братски народа; че много пъти ми е повтарял, че докато има Русия, ще има и България.

И че докато живее България, ще е жива и Русия.

Честито Марине!

От името на всички в „Нова Зора“ и автори и читатели, ти пожелавам здраве.

Пожелавам ти бодрост. Пожелавам ти все така неизчерпаема мъдрост.

България има нужда от своите верни синове.

Бъди жив и здрав!

Да са живи и здрави синовете ти, внуците ти!

И да пребъдат внуците на техните внуци с името, ценностите и примера на Марин Белоев!

 

 

Марин Георгиев Белоев е роден на 12 февруари 1939 г. в с. Строево, Пловдивско, в учителско семейство. Звършил е специалността “Технология на металите и машиностроенето” във ВМЕИ – София. Трудовият му път на машиностроител и изобретател започва с изграждането на МК “Кремиковци”. От 1966 г. е директор на КЗУ - Контролно-заваръчното управление при Министерството на строежите. Като главен директор на Научно-производствения комплекс по контрол на завърчните работи към ДСО “Монтажи” /до 1992 г./ той взема активно участие в изграждането на най-важните обекти на индустриализацията на България. Под негово ръководство са извършвани най-отговорните монтажно-заваръчни работи на обекти като АЕЦ “Козлодуй” – от І до VІ блокове, на всички ТЕЦ и ВЕЦ, на НХК - Бургас, газопровода СССР-НРБ – І етап – Кардам-Враца, химическите заводи в Девня, ПАВЕЦ “Чаира”, циментната промишленост, мостовете на автомагистралите “Хемус” и “Тракия”, големите ферми на НДК и на други обекти. Ръководил е съоръжаването и на редица обекти в Гърция, Мароко, Чехия, Германия, Ирак и др.

През 1973 г. в Киев, Украйна, защитава кандидатска дисертация върху разработен оригинален метод за възстановяване на износени части на строителните машини. Автор и съавтор е на 32 изобретения и рационализации – технологии, уреди и устройства в областта на заваръчната техника и строително-монтажните работи, широко внедрени у нас и в чужбина. Създател е на оригинални плазмотронни устройства за обработка на метал във въздушна среда и под вода. Работил е съвместно с редица московски институти – Оргененергострой, Вниимонтажспецстрой, ВНИСТ, ЦНИИТМАШ и др. В последно време работи активно с  TUV Rheinland - Кьолн, SLV - Мюнхен, IIW - Париж /Международен институт по заваряване/, Европейската федерация по заваряване /EWF/. Председател е на Българския съюз по заваряване и член на Генералния комитет на Международния институт по заваряване. Член е и на Управителния съвет на Българо-руската търговско-промишлена палата. Носител е на десетки високи държавни и научни отличия.

След промените от 1989 г. инж. Марин Белоев ръководи консорциума “КЗУ-холдинг груп” и продължава със същата енергия да съзижда и гради. За съжаление главно в чужбина – голямогабаритни резервоари, които се изработват по т. нар. “рулонен метод”. Ново направление в работата на холдинга е проектирането, конструирането, направата и монтирането на съоръжения и инсталации за производство на еленергия от възобновяеми източници. Холдингът ще кандидатства за участие в предстоящото изграждане на АЕЦ “Белене” и в други инфраструктурни обекти.

Едно от най-значителните изобретения на инж. Марин Белоев – методът за възстановяване на износени части, бе превърнато в цяло направление на българското машиностроене. Десетилетия наред технологията му продължава да се прилага в практиката с голям народностопански ефект. Известното предприятие “Ремонттерм”, което инженер Иван Марковски създаде благодарение натехнологията изработена от инж. д-р Марин Белоев.