Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2018 Брой 45 (4 декември 2018) ОБНАДЕЖДАВАЩИ ПРИЗИВИ НА РАЗУМА

ОБНАДЕЖДАВАЩИ ПРИЗИВИ НА РАЗУМА

Е-поща Печат PDF

На 26 ноември 2018 г. в Народния театър „Иван Вазов” се проведе Всенароден събор за единение на българите. Инициатор за срещата бе  сдружението с нестопанска цел „Инициатива „Единение”, с председател академик Стефан Воденичаров, регистрирано в Софийски градски съд през 2018 г. Управителният съвет включва и академик Георги Марков,  доц. Даниела Бобева, доц. Цвета Маркова и Красимир Дачев от Българската търговска промишлена палата. В Сдружението участват и учени, бизнесмени, общественици и интелектуалци. На форума са поканени и 33 обществени организации, които подкрепят инициативата. От чужбина  пристига за участие и Велислава Петрова, член на Управителния съвет на Клуб „Милениум”, докторант по вирусология и генетика в Кеймбриджкия университет в Англия.

 

Клубът е създаден на  28 март 2016 г., като организация с нестопанска цел.  Той се афишира като мисловен кръг на българи, родени след 1981 и работещи за развитието на България, включително за завръщането им в отечеството. От клуба имат няколко основни искания. Изпреварвайки смисъла на тази публикация, ще ги споменем още сега:

дипломите на депутатите, министрите и магистратите да се публични, за да се вижда какви хора, с какво образование, квалификация и ценз  управляват страната;

насаждането на остра  конфронтация в обществото да се инкриминира, понеже  тя подкопава българската държава и обслужва чужди интереси;

наказателна отговорност и обществена нетърпимост към „крадците на националното богатство” и безкомпромисната му конфискация.

На събора вземаха участие  акад. Георги Марков, акад. Благовест Сендов, акад. Антон Дончев, акад. Дамян Дамянов,  проф. Михаил Неделчев, проф. Стефан Хаджитодоров, ген. Тодор Бояджиев, ген. Васил Върбанов и  др.

Национално движение „Помирение за възход на България”,  не беше сред поканените, неизвестно по какви причини. Неговото открито писмо до гл. редактор на в-к „Нова Зора” и точка четвърта – „Основни цели“ и точка пета – „Средства за постигане на целите“, бяха публикувани във в-к „Нова Зора”, бр. 37 от 9 октомври 2018 г.  Темата за единението, никога не е слизала от страниците на в. „Нова Зора“. Може да се каже, без преувеличение, че в това отношение вестникът е пионер и пропагандатор на тази идея. Още в следващия брой 38-ми от 16-ти октомври, темата бе подкрепена от г-н Ангел Телбизов с обширното писмо до редакцията: „Едениението и смяната на системата“. В брой 39-ти от 23-ти октомври академик Асен Богданов – председател на Обществената академия за образование, наука и култура, определи идеята, като „единствено спасителна“ и горещо подкрепи инициативата на Интелектуален кръг „Зора“ за създаване на всенародно движение за единение.

 


На 30-ти октомври в бр.40, бе публикуван разговора между главния редактор Минчо Минчев и проф. Трендафил Митев, със заглавие: „Тежкият маховик на историята“, по повод монографията на проф. Митев „Национално помирение за единение и спасение на България“.  И това само част от най-скорошните публикации по тази тема.

Така че въпросът за отсъствието на „Националното движение помирение за единение и възход на България“ не е за някакво наранено честолюбие.

Инициативния комитет поздравява от страниците на вестник „Нова Зора” организаторите и участниците във форума и ще съдейства за постигане на основните  цели от Инициатива „Единение”, защото това е единствения правилен път за избавяне на България от тресавището, в което затъна през последните 29 години на т.н „преход” към демокрация и пазарна икономика, т.е. капитализъм.  Но наша призната българска слабост е неумението да се обединяваме. Пагубен е инатът всеки сам да се мъчи да оре народната нива. И защото това е непосилно, тази нива да се оказва все по-неподредена и по-буренясала. Разпространеният материал „Национален събор за единение на българите” съвпада по дух и с много от постановките в него, с програмата на  Национално движение „Помирение за възход на България”, както с предложените за приемане решения, така и с прокламираната необходимост от всенародно обсъждане на документа

 

ВЪЗГЛЕДИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ, изготвен от  български учени, индустриалци и общественици, след което да бъде връчен на председателя на 44-тото Народно събрание , което да приеме НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  В решенията на форума, наред с горепосочените предложения на Клуб „Милениум” се включват и други като:

стриктно прилагане на конкурсното начало в държавната администрация;

законово ограничение на престоя във властта на всички нива не повече от времето, съответстващо на два мандата;

решителни и дългосрочни мерки  за спиране на демографската криза;

въвеждане на конституционното изискване важните за страната  и обществото закони и решения да се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители. Въвеждане на института на  индивидуалната конституционна жалба;

стимулиране възпитанието на децата, качествено образование, съобразено с потребностите на държавата и обществото, както и грижа за българската наука и култура;

здравеопазване – достатъчно и качествено;

борба с бедността чрез премахване на бюрократичните спънки и подкрепа на стопанската инициатива. Подкрепа на  българският производител стремящ се към създаването на продукти с висока добавена стойност;

запазване надпартийния характер на инициативата и създаване на „Съвет на старейшините”, включващ личности с безспорно признание и авторитет в обществото, който да служи като коректив на всяка власт, да издига глас срещу  всяка несправедливост и всяко отклонение от начертания път и да бъде гарант за спазването на свободата и словото и за осигуряването на обществения интерес. Интересът на обществото трябва да бъде над всичко;

Като съществена стъпка към национално помирение да се създаде Институт за национална памет, който да направи исторически  обективна оценка на дейността и архивите на органите на Държавна сигурност от 1925 г. досега. В института да се включи и дейността на Комисията  по досиетата.

 


Инициативният комитет на Национално движение „Помирение за възход на България”, създаден по предложение на Интелектуален клуб „Зора”,  не крие и своите различия. Първото от тях е заявеното разбиране, че „ЕДИНЕНИЕТО не е помирение по отношение на историческите събития и факти, а като обединение около общи цели и приоритети за бъдещото развитие  и просперитет на България”. Ние считаме, че в основата за постигане на заявените приоритети и цели за единение на българите, е преминаването на българското общество, въпреки неимоверните трудности, през ПОМИРЕНИЕТО. Това е истинската предпоставка за  мир и съгласие и като резултат постигане на т.н. „политическа воля”, за реализация на каквито и да е проекти за просперитет и възход на България. Трябва да се премине този „рубикон”, в името на България ! От историческия опит знаем, че така са постъпвали воюващи държави, политически и социални движения, етнически групи  и пр. У нас разделението, конфронтацията и противоборството започва още от 1918 г. и затова ние издигнахме призива: „Сто години стигат”! Второто ни различие е свързано с включването на т.н. Комисия по досиетата в предлагания Институт за национална памет. Ние считаме, че Комисията по досиетата е в основата на насажданото по всякакъв начин на разделение и конфронтация в българското общество и затова предлагаме тя да бъде закрита, а архивните единици да се предадат в Националния държавен архив. Нищо не налага да се прави „исторически обективна оценка на дейността и архивите на органите на Държавна сигурност от 1925 г. досега”, т.е. и в настоящия момент.  Всяка държава, независимо от обществено-икономическия и политически строй е изграждала и поддържала такива органи, които са част от имунната система на държавата. Ако най-после не се спре „войната с миналото”, никакви красиви идеи, обединения, предложения и пр. няма да бъдат реализирани. На трето място сме скептично настроени по отношение на инициативата за създаване на „Съвет на старейшините”. Считаме, че такъв институт е реалистичен само при нормално функционираща правова държава, наличие на „политическа воля” и висок обществен и личен морал. За съжаление тези предпоставки при нас не са на лице, може би в обозримо бъдеще!?.

В заключение отново подчертаваме, че  приветстваме усилията на организаторите на националния сбор за единение на българите и в най-скоро време ще установим необходимите контакти с тях, за да се включим според възможностите си в тази историческа задача – Единението, като единствения път на нацията.

 

28.11.2018 г. Гр. София

За ИК на НД „Помирение за възход на България” – адв. Тодор Предов – д-р по право, секретар на Интелектуален клуб „Зора”.