Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2018 Брой 1 (2018) Народност и печалба

Народност и печалба

Е-поща Печат PDF


Според либерално-космополитната буржоазна идеология, икономическият просперитет и печалбата имат приоритет пред етно-културните устои на нацията и дори пред съществуването й като общност. Сходни приоритети, отричайки обаче необходимостта от буржозна класа, има и в марксистката идеология. При нея запазването на етно-културните традиции и съхраняването на народността (племето) също отсъства като фундамент и цел за съществуването и развитието на обществото. Освен материалното благосъстояние, приоритет там е интернационалната солидарност на работническата класа пред националния интерес, лозунгът е – пролетариатът няма Родина.
Тези идеологически доктрини в крайна сметка възпитаха и възпитават в дух на алчност и безродие поколения наред както в западните страни, които бяха обладани от буржоазния космополитизъм, така и в тези на Изток, където доминираше марксизмът. Вследствие господството на тези идеологии, без оглед на методите и последствията, хората преследват само печалбата, особено след отхвърлянето на социализма и приемане на либерализма като водеща доктрина не само на Запад, но и в Източна Европа. Погазват се националните традиции и ценности, води се политика на разграждане на националната държава в интерес на „транснационалните” корпорации (чиито собственици обаче са от определени национални държави), която политика посредством медиите се постига чрез разпространяване и внедряване идеологемите на глобализма. Това са глупостите, че светът бил едно голямо село, че народността не е от значение за това как ще живееш, че е важно само какво потребяваш, какви пари получаваш, какви коли караш, какви дрехи носиш и т.н.
Сякаш се забравя, че ако изчезне народността и сътворената от нея държава, ако изчезне държавно-творческата етническа група, т.е. когато няма определена народност, която да създава и потребява благата на икономиката, тогава могат да изчезнат и тези, които се стремят към печалба и богатство, трупайки пари и имоти. Тогава няма да има нито печалба, нито икономика ! Икономическата база – производството, търговията, услугите и т.н., респективно печалбата, могат да бъдат само средство, но не и цел на съществуването както на един народ, така и на всеки негов индивид. Без народността, към която принадлежи всеки човек, той не може да съществува самостоятелно. Индивиди, които се отричат от род и Родина, правейки се на „граждани на света”, или биват погълнати и асимилирани от други народи (племена), или биват унищожавани, каквито примери в историята има. Много са примерите, когато цели народи са напълно унищожени или претопени от други, преставайки да съществуват. Свидетелства в историята за това има немалко – например при промяна на етническия състав в Римската империя се променя и характерът, структурата, нравствените и политически устои на империята, поради което тя се разпада и загива. Същото се наблюдава сега и в Европа при наводняването й през последните 50-60 години с гастарбайтери, а сега и с бежанци.
Трябва да знаем, че борбата за съществуване между народите е борба не само и не толкова за печалби, ресурси и икономическо надмощие (това са само средства за постигане на по-далечните цели), а в крайна сметка това е борба за оцеляване на едни и унищожение на други народи!