Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало

ЕНЕРГИЙНИЯТ ОКТОПОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗБИТ

Е-поща Печат PDF

Многократно сме писали и пак ще повторим: да протестираш пред КЕВР, е все едно да молиш убиеца да не те убива! КЕВР не е нито легитимната комисия, нито пък е реалният орган, който взема решенията. КЕВР е изпълнителен орган на енергийната мафия, която задкулисно направлява грабежа вече 18 години! С одобрението и участието на мафиоти от бранша в Брюксел и отвъд океана.

Началото бе поставено през 1999 г., по време на режима на Иван Костов. Отменен бе Законът за електростопанството, действащ безупречно и без промени в продължение на 25 години и на негово място парламентарното мнозинство прие Закона за енергетиката и енергийната ефектичност (ЗЕЕЕ), който отвори вратите за корупция, произвол и грабеж на гражданите и обществото. Именно този „закон” създаде инструментът ДКЕВР като овластен „посредник” между енергийния сектор и гражданите, зад гърба на който правителството можеше да си измива ръцете, че уж е непричом за започналото драстично нарастване на „цените” на комуналните енергийни услуги. От Брюксел и отвъд океана приветстваха този акт, който вече им предоставяше възможност и те да се включат в узаконения грабеж.

Специалистът по енергетика“ Иван Иванов, който по това време е дясна ръка на командира Костов, е „мозъкът” на противоречивия ЗЕЕЕ.

Енергийният октопод, следователно, е заченат от правителството на Иван Костов и излюпен при активното участие на акушера Иванов. В ЗЕЕЕ за първи път са заложени „норми“ за

ликвидиране на АЕЦ „Козлодуй“

за предоставяне статут на фактическа екстериториалност на енергийните монополисти; за ограбване чрез различни прийоми, одобрявани от властта, като „външни услуги“, фактуриране на „услуги“, които потребителят нито е поискал, нито е консумирал, кражби посредством „умни“ уреди, които не са сертифицирани като годни средства за търговско измерване; „норми” за подкупи, заплахи, и пр., и пр.

Приетият от „царското” правителство през 2003 г. Закон за енергетиката, действащ и днес, е изменян и допълван до края на 2016 г.

38 пъти

което от само си себе си свидетелства, че „законодателите” не са обхванали изцяло материята, за която се отнася, не са създали траен във времето законодателен акт. Иначе казано – не са отразили обективното право. Но в замяна на това още по-широко отвориха вратите за корупция, произвол и грабеж на гражданите и обществото от енергийната мафия.

За съществуването на „енергийна мафия” пръв заговори преждевременно споминалият се Илия Божинов

тогава член на ВС на БСП (цитиран от www.vesti.bg, 05 януари 2007 г.). Специалистът по метрология проф. Илия Ценев, общественици и журналисти като Васил Василев, Георги Великов и много други забиха камбаната: налице е нарастваща заплаха от

„енергиен фашизъм”

алармира в. „Труд” от 2 октомври 2010 г.

Нека припомним на уважаемите читатели публикациите в „Нова Зора”, популярното електронно издание „Поглед.инфо“ и в други медии как се правят милиони от слънчеви панели, които „генерират“ ток след залез слънце, дори през малките часове на нощта?! Оказа се, че такъв „вариант“ е бил обсъждан от потенциалните „инвеститори“ на ВЕИ още преди започване на проектите –

да купуват евтин ток от НЕК и да го продават като уж произведен от ВЕИ

Затова в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ, Дв. бр. 35/2011) или „нашият закон“, както го нарече Бойко Борисов, е оставена вратичка собствениците на ВЕИ-централи да ползват „за собствени нужди“ евтин ток от НЕК с мотива, че на инверторите им трябва напрежение, за да тръгнат. В действителност с този закон се отварят още по-широко вратите за грабеж. Схемата“ е елементарна. Фотоволтаикът дори не е нужно да съществува. Ако сте припознат като „наш човек“ и „се отчитате“ редовно, никой няма да ви проверява. Като Мишо Бирата. Достатъчно е да монтирате боядисани в кафяво ламарини, които иззад оградата или от птичи поглед да приличат на слънчеви панели. И пускате „схемичката” да завърти банкомата, пардон, електромера!

Преди близо три години мнозинството на ГЕРБ „избра” същия този Иван Иванов да оглави държавния регулатор с променено наименование КЕВР. Целта на преименуването бе да излъже обществото, че регулаторът вече не бил държавен, а „независим”. Но както посочи тогава д-р Константин Тренчев, председател на КТ „Подкрепа”, гласувалите 142-ма депутати имали интереси в енергийния бизнес!

Иначе казано, заедно с „независимия” акушер на октопода Иванов, те също са част от енергийния октопод. И гласуват закони за себе си, в престъпване на клетвата по чл. 76 ал. 1 на Конституцията, която са положили пред суверена, тоест пред българския народ!

Само че този „избор” е нелегитимен. Както и всички актове на ДКЕВР/КЕВР, приети след 3 март 2011 г. Защото с приетия през

юли 2009 г. Трети енергиен пакет

Европейската комисия вече задължава държавните регулаторни органи да бъдат подменени от граждански, избирани от Граждански енергиен форум (Citizen’s  Energy Forum),  който да бъде „движещата сила за изграждане на конкурентни пазари на дребно и да гарантира защитата на интересите на потребителите”, така че „цените на газ и електроенергия да се задържат на възможно най-ниски равнища“.

Нещо повече, избраният от Гражданския форум регулатор трябва да бъде независим от правителството национален орган с широки пълномощия, напълно независими от всякакви публични или частни интереси“.

Императивният срок за тази подмяна бе 3 март 2011 г.! (пар. 3.2.2. и пар. 3.4.2. в Съобщение от Комисията до Европейския парламент съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО; също, встъпителния пар. 34 и чл. 35 на Директива 2009/72/EC от 13 юли 2009 г., задължаваща страните-членки да я транспонират до 3 март 2011 г.)

Нека повторим, след крайната дата за транспониране на Третия енергиен пакет,

тоест след 3 март 2011 г., актовете на ДКЕВР/КЕВР вече са противоевропейски

не само антибългарски и антипазарни.

Ergo, всички актове, постановени след тази дата следва да бъдат прогласени за недействителни и нищожни. Правното основание за това прогласяване е Регламент 2006/2004/ЕО, възпроизведен в чл. 3 (1) и (2) и чл. 68 а на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Изборът на регулатор, следователно, не е компетенцията на НС, а на Гражданския енергиен форум (Citizen’s Energy Forum).

До днес обаче НС отказва да прогласи за нищожно противоевропейското си решение за „избор” на КЕВР. След като разпоредбите на Третия енергиен пакет

императивно изискват регулаторът да бъде независим от правителството  национален орган с широки пълномощия

напълно независими от всякакви публични или частни интереси, и след като е очевидно, че това не е в компетенцията на Народното събрание, а е от компетенцията на Гражданският енергиен форум, такъв е създаден, избрани са и членове на легитимния Граждански регулатор – хабилитирани лица с доказани професионални, делови и морални качества като акад. проф. д-р Иван Попчев; чл. кор. проф. д-р Димитър Бучков; проф. д-р Илия Ценев (метрология); проф. д-р Владимир Петров (вещно право); проф. д-р Симеон Тасев (гражданско право); проф. д-р Боян Дуранкев (макроикономика и маркетинг); и др.

Считаме, че това са достойни личности, с принос за установяване на гражданско общество в Р България, които са в състояние да отстояват разписаните от Третия енергиен пакет изисквания за независим от правителството национален регулатор с широки пълномощия, напълно независими от всякакви публични или частни интереси; както и да превърнат регулатора в движещата сила за изграждане на конкурентни пазари на дребно и за гарантиране защитата на потребителите (гражданите и бизнеса).

С безспорния си капацитет (за разлика от досегашните корупционно изкушени членове на ДКЕВР/КЕВР), този състав ще бъде в състояние да гарантира правилни отношения между потребителите и енергийния сектор; предотвратяване на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция; да защитава потребителя (гражданите и бизнеса); да отстоява интересите на гражданите и обществото – единственият интерес, който Конституцията припознава. Не този на енергийните монополисти! Този състав освен това ще е в състояние да респектира европейските ни партньори, да отстоява авторитетно националните ни приоритети в европейската Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER).

На 05.02.2015 г. конституираният съгласно разпоредбите на Третия енергиен пакет Граждански регулаторен орган, поиска от премиера и областния управител на София (с вх. № 08.10-26, респективно с вх. №70№/1) да разпоредят, щото противоправно заеманите от  нелегитимния КЕВР помещения в сградата на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10 да бъдат освободени и да бъде въведен легитимният Граждански регулаторен  орган. До днес отговор от премиера / областния управител няма. Което навежда на впечатлението, че и те са подвластни на енергийната мафия.

Национално отговорният ход е незабавно разпускане на КЕВР. Въпросът следователно е правен, произтича от изричните разпоредби на Третия енергиен пакет, в сила от 3 март 2011 г.; а исканията си гражданите трябва да отправят не до убиеца КЕВР, а до министър-председателя, който е вещ юрист и е напълно наясно със задълженията на България, произтичащи от императивните евросъюзни актове. Обратното би представлявал поредният престъпен акт спрямо българската нация. Защото ирелевантни са интересите на участниците в енергийния бизнес: Конституцията признава само един интерес – този на гражданите и обществото!

Гражданите трябва да се обърнат също и към президента на републиката с искане, на основание чл. 98 на Конституциятада отправи обръщения към народа и Народното събрание”, незабавно да се предприемат действия за ликвидиране на корупционното змийско гнездо, наречено КЕВР, за освобождаване на противоправно заеманите от нелегитимния КЕВР помещения в сградата на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10 и в тази сграда да бъде въведен легитимният Граждански регулаторен  орган.

Енергийният октопод трябва да бъде разбит

Такава е повелята на закона. В този смисъл са и разпоредбите на Евросъюза. Без нашите съвместни активни действия това няма да стане.

Времето е в нас и изисква заедно, без оглед на партийни, етнически, социални или други различия и предпочитания да застанем заедно, за да ликвидираме змийското гнездо, наречено КЕВР. От това зависи нашето бъдеще, бъдещето на нашите деца и внуци, бъдещето на България!