Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2015 Брой 24 (2015) СЛАВЯНИ ЛИ СМЕ БЪЛГАРИТЕ?

СЛАВЯНИ ЛИ СМЕ БЪЛГАРИТЕ?

Е-поща Печат PDF

Продължение от бр. 23

Третата заблуда

която се съдържа в гореприведения кратък цитат от статията на проф. Пламен Цветков, е, че „Мавро Орбини отрича самото съществуване на самостоятелни славянски етноси и счита, че русите, поляците, чехите, словаците, словенците, кроватите и сърбите са просто „племена“ на един и същ народ.“

Пита се – чел ли е изобщо господин професорът Мавро Орбини? (В биографската справка към книгата му всред чуждите езици, които владеел Пламен Цветков, е записан и италианският – езикът, на който е написана книгата на Мавро Орбини „Царството на славяните“).

Цитирам Мавро Орбини (в превод на български):

1. „В нашия разказ за българите ще трябва често да споменаваме името на римляните. Читателят трябва да знае, че тук под името „римляни“ не се подразбират латини, а гърци. Защото когато Константин Велики пренася царството (столицата) в Константинопол, гърците са били наречени римляни. С тях този войнствен български народ се е намирал в непрекъсната война и толкова ядове е докарал на Източната империя, че накрая тази империя е била задължена да му плаща и данък. Същата войнственост той е показал и в по-късни времена. Затова Биондо, Сабелик и Платина с право са казали, че това е бил най-мощния народ, който е бил в състояние да пребори турската сила.“

2. „Според Методий Мъченик, Йордан Алана и Франческо Иреник славянският народ българите са дошли от Скандинавия .“ (2)

Тук трябва да се обърне внимание, че Методий Мъченик нарича българите славянски народ. Повтарям - не Орбини, а Методий Мъченик, който е живял далеч преди Орбини.

Очевидно е, че Мавро Орбини не само че различава славянските народи помежду им (като ги нарича именно народи, а не племена!), но и посвещава на историята на всеки от тях отделна глава.

Само в един абзац, състоящ се от няколко изречения, Пламен Цветков внушава на читателите три големи заблуди. А с такива, че и още по-фрапантни неистини е изпълнена цялата му книга „Славяни ли сме българите“, и не само тя.

Цялото „научно“ творчество на този господин е един многостраничен, пълен с абсурдни  приумици, противобългарски, противославянски (най-вече противоруски) пасквил, нямащ нищо общо с науката дори и дотолкова, доколкото историята изобщо може да се счита за наука. Заблудите на професора категорично и лесно се опровергават дори и само с цитатите, които той сам привежда.

Освен другото, този факт сам по себе си ни дава основание да твърдим, че абсурдните твърдения на професор Пламен Цветков не са просто плод на негови заблуждения и невежество – те са съзнателна дезинформация, тъй като се намират в очевидно и крещящо противоречие с изнесените от него самия факти. Тоест проф. Пламен Цветков не греши – той

целенасочено заблуждава

читателите си, разчитайки на тяхната неинформираност, и подценявайки тяхната интелигентност.

При това той заблуждава не само българските читатели, но и турските, а и всички читатели по света, четящи на английски език, тъй като статията му е публикувана в интернет, и е достъпна на всеки, който се интересува от въпросите, засегнати в нея.

Единственото наистина епохално научно откритие, което трябва да му се признае на проф. Пламен Цветков, е от областта на научната методология, и то е следното: издигаш очевидно абсурдна теза, след което привеждаш множество примери, които категорично опровергават тезата ти и същевременно твърдиш, че тези примери  я потвърждават!!! Дори йезуитите не се сетили за подобен метод на баламосване на читателската аудитория. И което е най-интересното, методът се оказа доста ефективен, тъй като броят на заблудените от г-н професора наивници непрекъснато и застрашително расте.

Лъжите и заблудите на „патриотите“ славянофоби

Още отсега искам да поясня, защо съм взел думата „патриоти“ в кавички. Не защото не вярвам в искреното родолюбие на хората, подкрепили тезата за неславянския произход на българския народ. Сред славянофобите има всякакви хора – освен провокаторите и лъжците, хора с небългарско (а също и антибългарско) самосъзнание, има и много истински патриоти, но за съжаление заблудени - защото не им достигат знания, а се захващат да разсъждават за една материя, която изисква специална подготовка и способност логически да разсъждаваш. Сред тях е например инженер Емил Живков, публикувал в сайта си Ziezi ex quo Vulgaris статията на някой си Никола Виденов (3), „Митът на панславизма и съдбата на България“, която, за съжаление, бива препечатана и в списанието „Авитохол“, а после многократно цитирана в най-различни сайтове.

Сложил съм в кавички думата „патриот“, защото съм убеден, че не може един истински български патриот да бъде същевременно и славянофоб, поради простата причина, че ние, българите, освен че сме българи, сме и славяни, и принадлежността ни към славянството е един от най-важните компоненти на нашата национална идентичност. Според мен много по-важна, отколкото например православието. Защото не всички българи са православни християни – има сред нашите сънародници и католици, и мохамедани и всякакви други конфесии. Не може, и не бива да се отнема правото да бъдат български родолюбци, да обичат и допринасят за езика ни, културата, държавата ако щете, на неправославните българи. Парадоксът е например, че в съседна Румъния най-здрави и най-добре съхранени са не православните българи, а именно банатските българи, които са католици павликяни. Също така до ден-днешен не са се асимилирали с гърците (за разлика от голяма част от православните „славофони“) българите мохамедани в южната ни съседка. От друга страна, православни са и гърците, но това никак не е пречило на някои техни архиереи да проявяват враждебност спрямо нашия народ.

За голямо съжаление, досега нито един български славист (поне на мен не ми е известно) не си е направил труда да реагира на това произведение на агресивно невежество и да го разобличи. Донякъде ги разбирам колегите – трудно е да преодолееш психологическата бариера, и да се захванеш сериозно да доказваш очевидни и елементарни истини.

Обаче някой все пак трябва да го направи, защото

вредата от този въпросната статия се оказа много по-голяма

отколкото би могло да се предположи.

Още в първото изречение, подобно на проф. Пламен Цветков, „Никола Виденов“ успява да изрече няколко големи лъжи и нелепици.

Цитирам началото на статията:

„За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в  политическа употреба през 1593 г., като дотогава „slavi” е всъщност -„sclavi” (означаващо роби от латински) и тази дума се използва във византийските извори.“

Вземете който и да било латински речник и ще видите, че в латинския не присъства нито думата „slavi”, нито „sclavi“. И точно тази измишльотина е най-често цитирана в интернет пространството!

Успехът на „откритието“ на господина „Виденов“ просто е невероятен, защото е невероятно лековерието и глупостта (в случая няма да им спестя и определението „глупостта“, тъй като става дума за нещо много лесно проверимо) на българските „патриоти“, прегърнали антиславянизма. Думата „слави“ не е латинска, а каква е тя по произход – лесно е да се досетим.

Другата неистина е, че думата „славяни“ през 1593 г. се била използвала в смисъла на етнос. Не, господине „специалист по славянски проблеми“, думата „славяни“ през този период е била използвана като обща дума за група народи, говорещи сходни езици, или ако трябва да използвам научна терминология – езици от една и съща езикова група, в която група съвсем естествено влиза и българският език. Тоест поне от края на XVI век думата „славяни“ се използва в Западна Европа (забележете – първо в Западна Европа!) в същия смисъл, в който тази дума се използва и днес от всички що-годе образовани хора.

Третата лъжа е,

че във византийските извори думата „sclavi” се била използвала в смисъл “роби”. Лъжата се повтаря два пъти (да не би читателите да случайно да не забележат най-важното “откритие” на господина “Виденов”!). Цитирам: “Изследователите са на мнение, че след покоряването им от Рим траките започват да бъдат наричани и  “склави”, а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, но вече назовавани като “склави” (светлокоси роби) и “нечестивци” от църковниците-хронисти.”

Думичката “изследователи” е използвана неслучайно. Не е важно, че не се цитират никакви конкретни “изследователи” - това според “Виденов” не е и необходимо. За глупаците, за каквито смята читателите си великият български „патриот“ Виденов, е достатъчно да кажеш “изследователите”, “учените” - и те вече са се хванали на въдицата – демек, информацията е научна, а значи не може да се поставя под съмнение.

Не е случайна и членуваната форма на думата „изследователи“ – тя иде да увери неинформирания читател, че не просто някакви си отделни изследователи, а всички изследователи, включително, разбира се, и господинът “Виденов”, са на едно и също мнение, така че въпросното твърдение не може да бъде поставяно под никакво съмнение. Кой в наше време ще посмее да се усъмни във мнението на “науката”?

И така: “след покоряването им от Рим траките били наричани и “склави”, а след като са се били  оттеглили на север и след векове са се били завърнали обратно на Балканския полуостров вече пак са били наричани “склави”, което било означавало “светлокоси роби, и “нечестивци”, но вече от византийските автори.

Че това твърдение също е абсолютно безоснователно в наше време е лесно проверимо (дори в интернет са качен всички византийски източници), но изисква определени усилия и време. За да не досаждам на читателите с многобройни цитати, ще приведа само един цитат - от византийския историк Менандър (VI век), който разбива на пух и прах теорията за славяните-роби.

Бележки

2. Готският историк Йордан употребява географското име “Скандия, вариант: Скандза” (а не Скандинавия) за обозначаване на Скития, а не на днешна Скандинавия, както неправилно се тълкува от днешните историографи.

3. Името Никола Виденов най-вероятно да е псевдоним, тъй като не познавам колега славист или езиковед, или просто учен с такова име. Предполагам, че тя е написана ако не изцяло, то поне с активно участие пак на въпросния професор Пламен Цветков.

СЛЕДВА