Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2015 Брой 23 (2015) СЛАВЯНИ ЛИ СМЕ БЪЛГАРИТЕ?

СЛАВЯНИ ЛИ СМЕ БЪЛГАРИТЕ?

Е-поща Печат PDF

Дори и да е грешка, а Пламен Цветков по никакъв начин не доказва, че е грешка, остава несъмненият факт, че все пак и преди Мавро Орбини е имало хора, които са считали че българите са славяни, което само по себе си опровергава категоричното му твърдение, че „до 1601 г. сл. Христа, когато рагузецът Мавро Орбини публикува неговата книга „Царството на славяните“, практически всички правят ясно разграничение между българите и славяните.“

Стр.13: Орбини прави твърде произволно тълкуване на един откъс от Дуклянския летопис от XIIXIV век, отнасящ се за готите (1), славяните и българите, които по думите на неизвестния историк „много се сближили едни с други най-вече за това, че те всички са били езичници и  че езикът им е бил общ.“ Дуклянският презвитер обаче придава на тази близост чисто верски смисъл...“ - твърди Пламен Цветков.

Както виждаме, и авторът на Дуклянския летопис, живял през XII век, твърди, че славяните и българите говорят на един и същ език. Кое му е произволното на тълкуването на Орбини? И какво има да се тълкува, когато черно на бяло Дуклянският летописец пише, че езикът на българите и славяните е общ?

Кривотълкуването в случая е не от страна на Мавро Орбини, а е от страна на професор Пламен Цветков! Каква извратена фантазия трябва да имаш, за да твърдиш, че всъщност Дуклянският презвитер в случая употребявал думата „език“ във „верски“ смисъл?

Стр. 26. Коментар № 9 към глава I: „Всъщност в „Солунската легенда“ се говори не за българи, а за „йезики словинские се рекше блъгаре“ („славянски народи (племена), наречени българи“)

Казано е от ясно по-ясно – славянски народи (племена), наречени българи. Но и тук Пламен Цветков не може да мине без възражения от типа, че някой си американец с унгарско име Имре Боба бил предполагал, че в случая не ставало дума за българи, а за славяни, живели по онова време в България. Какъв научен интерес може да представлява едно предположение, неподкрепено с никакви факти и научни аргументи? Или Пламен Цветков си мисли, че щом американец го е казал, значи е самата истина и от доказателства и обосновки не се нуждае!

Стр. 43: „Охридският архиепископ Теофилакт (1090 – 1118) вероятно е използвал подобни славянски извори за житието на св. Климент, където пише, че „славянския или българския народ“ не разбирал Светото писание на гръцки“.  ... За отбелязване е, че в разказа за Тивериуполските мъченици Теофилакт Охридски определя кирилометодиевския (който иначе се нарича „словянски“ език като български език...”.

Само този цитат е достатъчен, за да обори цялата изкуствена и фалшива аргументация на проф. Пламен Цветков. Казано е: славянският или българският народ. Тоест за Охридския архиепископ (който няма как да не знае от каква народност е населението в епархията му), славяни и българи са различни имена на един и същ народ.

В подкрепа към този цитат бих добавил и определението на земята Славиния, или по-точно, Славяния, дадена от византийския писател Йоан Зонара (живял, според специалистите, в края на XI – началото на XII вв) в неговия „Лексикон“: в превод на български: „Славяния – това е България“.

Интересно е, че всъщност тук Йоан Зонара точно - едно към едно, възпроизвежда определението на Славиния, дадено в ръкописния речник на Св. Кирил Александрийски, чиито живот и дейност се датират с IV – началото на V век! Излиза, че още през IV век се е знаело, че българите и славяните са едно и също. Не само това, но и самата България е съществувала на Балканите още през IV век! Това е още едно потвърждение на информацията от картата на свети Йероним (IV век), върху която България е отбелязана на Балканския полуостров с надпис: Misia hеc et Vulgaria“ - „Мизия тук е България (вж снимката на картата, приписвана на Свети Йероним):

Не е без значение, че и в гръцкото житие на Свети Кирил, а също и в гръцкото житие на Свети Климент е записано: (в превод) - „словенския народ, който е и български.“

Стр. 44. От подобен характер е и една византийска бележка от XII в. за каноничния статут на Първа Юстиниана“: по-напред епископът на България бе титулуван примас, което на елински значи „първи“, на СЛОВЕНСКИ ИЛИ БЪЛГАРСКИ ИЛИ СЛАВЯНСКИ (написано с главни букви от Пламен Цветков - бел. Н. Т.) „превол“, което значи „първи“, тъй като у българите „превол“ е първият“.

Още едно изрично указание, че за автора на бележката словени, българи, и славяни са едно и също. Бележката се датира с  XII век, което ще рече, че далеч преди края на XVI век, когато излиза книгата на Мавро Орбини, византийци считат, че славяните, българите и словените са един и същ народ.

Стр. 45: Според един апокрифен „Разумник“ св. Константин-Кирил Философ бил изнамерил „българска“ книга.“ Същата книга е известна и като „славянска книга“, което ще рече че и за автора на „Разумника“ българи и славяни са различни имена на един и същ народ.

Стр. 47: ...един друг арабски писател, Ал Табари, наричал българите „славяни“, когато разказва за българо-византийската война от 894-896 г.“

След като цитира горните примери, проф. Пламен Цветков отново прави абсурдния, намиращ се във въпиющо противоречие с изнесените от самия него факти,  извод: „Смело може да се каже, че поне до края на XVI век нито славяните, нито който и да е друг народ е смятал българите за славяни.“

Наистина, смело (бих казал даже дръзко, а може би и повече от дръзко) твърдение!

СЛЕДВА