Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2012 Брой 16 (2012) ПАТРОНЪТ ОТДАВНА Е В ЦЕВТА

ПАТРОНЪТ ОТДАВНА Е В ЦЕВТА

Е-поща Печат PDF

• Министър Цветанов, дайте знак и ще натиснем спусъка!

Миналата седмица вътрешният министър Цветанов огласи, че организираната престъпност в България “заработва” 3,5 милиарда годишно. И уточни: „Склонен съм да приема да стреляш по някого, който ти е влязъл в къщата, а не да чакаш крадецът пръв да извади оръжие и после да се защитаваш”.
Всъщност г-н министърът възпроизвежда смисъла на чл. 12 на Наказателния кодекс, предвиждащ гражданите да противодействат, когато са предмет на престъпно посегателство.

Според официалната статистика всеки трети българин е жертва на престъпление. Този факт е добре известен и както се вижда от изявлението, е предмет на дълбоко безпокойство. Г-н министърът освен това косвено напомня, че частната собственост е неприкосновена, а всеки, който нарушава тази неприкосновеност, престъпва императивната разпоредба на чл. 17(3) на Конституцията, престъпва върховенството на закона.
Оказва се, че властта не е в състояние ефективно да защити правата ни, длъжностните лица и органите, натоварени за борба с правонарушенията, често бездействат. Иначе казано, властта не успява да наложи безапелационното съблюдаване на върховенството на закона. Затова г-н министърът търси подкрепа в разписаната в чл. 12 на НК възможност гражданите сами да сторят това.
Нарича се неизбежна самоотбрана и както писа преди време сайтът www.pogled.info (http://avtorski.pogled.info/article/23091/Istinskite-oktopodi-nastapvat), чрез нея наказателното право въвлича гражданите и обществеността в борбата с престъпността, като постановява, че деянието не е обществено опасно, когато се причиняват вреди на нападателя, ако това е станало в рамките на необходимите предели. Под нападение се разбира едно или няколко действия или бездействия, които пряко и непосредствено застрашават или накърняват държавата и правата на гражданите.
В правната литература е налице единомислие по въпроса: институтът на неизбежната самоотбрана има важно значение за своевременното отблъскване на посегателствата срещу държавните и обществените интереси, срещу личността и законните ни права. Казано с думите на вътрешния министър – да стреляме изпреварващо по крадеца, преди той да е извадил оръжието, преди да ни е нанесъл вреда.
Затова нека поздравим министър Цветанов. Първо, че чете сайта pogled.info... Но и защото независимите медии отразяват преди всичко волята на народа, на върховния суверен на Република България.
Второ, че напомня за потребността от безусловно съблюдаване върховенството на закона. Това изискват не само от Брюксел. Това го изисква най-вече народът. И нека припомним, че всички български правителства на прехода банкрутираха именно защото не успяха да наложат върховенството на закона.
Министър Цветанов сочи, че „заработените” 3,5 милиарда престъпни пари са от сексуална експлоатация, наркотрафик, контрабанда. Пропуска кой знае защо енергийната мафия. Според ексшефа на “Булгаргаз” Васил Филипов само столичната “Топлофикация” е „гушнала” от абонатите си над 1,5 милиарда от 2002 до 2006 г., а в последващия период - 4,5 милиарда. “Софийска вода” е „прибрала” досега близо четвърт милиард, обвързвайки освен това държавата с голям заем по ИСПА за т.нар. воден цикъл. Според премиера Борисов “тази концесия е колониална и трябва да бъде разтурена”. Пак според премиера електроразпределителните дружества (ЕРД) са ограбили държавата и народа с над 2 милиарда лв.
В деня на изявлението на министър Цветанов станаха известни и други факти. Според депутатите-вносители на предложение за поправки на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, за шест години ЕРД са реализирали чисти приходи от 4,048 млрд лева; за външни услуги са разходвали над 1 милиард, от които 450 млн. лева – незаконосъобразно; не са изплатили на държавата 494 млн. лева дивидент от неразпределената печалба за 2010 г.; не са изпълнили нито едно от предписанията на одита за констатирани нарушения; не са платили нищо по наложените им санкции и наказателни постановления...

Ето кои са истинските октоподи

– най-алчните, най-арогантните, най-хищните. Именно техните действия злепоставят страната ни пред европейската общност, засягат държавните и обществените интереси в такава степен, че накърняват основите на държавността и личностната ценностна система.
Енергийните монополисти престъпват закона, престъпват ЕС регламенти, престъпват права, включително правото на живот. Престъпване правото на живот се нарича убийство. А когато обект на подобно деяние са милиони, когато българските граждани се поставят при такива условия на живот, които да ги доведат до методична дестабилизация и разруха така, че чувствителна част от населението да бъде елиминирана, гл. ХIV на Наказателния кодекс и определението на ООН от 1948 г. (http://www.hrweb.org/legal/genocide.html) отнася това деяние към състава на понятието “геноцид”. Престъпление, което предполага умисъл и се прокарва чрез политиката на властта.

Най-арогантен от тези октоподи е ЧЕЗ

Според цитираната законодателна поправка, ЧЕЗ отказва да изпълнява акционното споразумение с МИЕТ, отказва да заплати на държавата дивидент от неразпределената печалба за 2010 г. в размер на 198 млн. лв. Освен това, в престъпване на закона ЧЕЗ продължава скандално да тероризира и ограбва 4 милиона български граждани.
• Без знанието и съгласието на собствениците и в престъпване на чл. 193 (1) на Закона за устройство на територията, силовите бригади на ЧЕЗ нахълтват в частната собственост, разрушават и изхвърлят сертифицираните от държавата като изправни частни електромери и ги подменят със свои.

Това се прави, за да може ЧЕЗ да краде!

Според експерти по метрология, един от които е проф. Илия Ценев, уредите на крадеца ЧЕЗ са настроени да надписват от 20 до 50 на сто...
• Съгласно Директива 2006/32/ЕО потребителите трябва да заплащат само реално консумираното количество енергия, въз основа на реално отчитане, а съгласно Регламент (ЕО) 2006/2004 във фактурите не следва да се включват такси. Крадецът

ЧЕЗ обаче ни изнудва с такси

“зелена енергия”, “високо ефективно комбинирано производство”, “пренос”, “достъп до мрежата” в добавка към ударите в кантара и в престъпване на ЕС норми.
Фактурата на крадеца ЧЕЗ, следователно, не е нищо друго освен документна измама...
• Също както нацистите обявиха определени народи за непълноценни, така и крадецът ЧЕЗ обявява българските граждани за „длъжници”, без да има влязъл в сила съдебен акт за безспорно вземане или друг релевантен документ, престъпвайки по такъв начин Регламент (ЕО) 805/2004. Този задължителен акт на Евросъюза определя понятието „безспорно вземане” като следствие от „съдебно решение или документ, подлежащ на изпълнение при изричното съгласие на длъжника...”

Крадецът ЧЕЗ обаче се е поставил над актовете на ЕС...

• Крадецът ЧЕЗ престъпва Регламент 2006/2004/ЕО (възпроизведен в чл. 68а на ЗЗП), забраняващ всяко действие и бездействие, което противоречи на законодателството в защита на потребителите...
• Крадецът ЧЕЗ престъпва § 3.4.3 на Директива ЕС 2006/32, задължаваща страните-членки да решат проблема с енергийната бедност на национално ниво в съответствие със стандартите на ЕС и на Световната здравна организация и да гарантират, че „пенсионери и инвалиди не трябва да бъдат изключвани през зимата...”
• Крадецът ЧЕЗ отказва да изпълнява актовете на българските съдилища. Съдебната практика не допуска прекъсване на електрозахранването дори при неплащане. Ето какво четем в мотивите на Върховния административен съд по адм. д. №3855/01: „безсрочно прекратяване на електрозахранването по причини, непосочени в закона и в договора между страните, не може да бъде въвеждано с нормативно регулиране на този вид отношения. Освен това по смисъла на чл. 86 от ЗЗД неизпълнението на парични задължения е свързано с обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата или за действително претърпени вреди в по-висок размер по общите правила, но не и с мерки на административна принуда спрямо неизправната страна...”
Списъкът от престъпленията на крадеца ЧЕЗ може да бъде продължен.
Ако трябва да обобщим, силовите бригади на крадеца ЧЕЗ проникват насила в жилищата ни; разрушават частната ни собственост; крадат; рекетират ни със сметки, които не се дължат; прекъсват ни тока без правно основание; осъществяват агресия срещу основни човешки права; извършват геноцид над милиони българи.
Очевидно налице са престъпни посегателства от страна на длъжностните лица на крадеца ЧЕЗ срещу 4 милиона граждани. Деянията му напълно попадат в определенията на организирана престъпност и геноцид.
Досега властта, в лицето на полицията и прокуратурата, не е успяла ефективно да ни защити от престъпните посегателства на крадеца ЧЕЗ.
Властта не е доказала, че е в състояние да наложи на крадеца ЧЕЗ  безапелационно да съблюдава върховенството на закона. От министър Цветанов разбираме, че е налице правно основание, като отбраняващи се, да прибегнем към предвидената в закона неизбежна самоотбрана. Следователно, както ни съветва вътрешният министър, трябва да стреляме изпреварващо, преди крадецът ЧЕЗ да е извадил оръжието, преди да ни е нанесъл вреда, още повече че патронът отдавна е в цевта.
Вече имаме мълчаливото съгласие на главния прокурор Борис Велчев (http://avtorski.pogled.info/article/23091/Istinskite-oktopodi-nastapvat)
Така че поздравления, министър Цветанов! Само дайте знак и ще ги стреляме!..

 

Регистрирайте се, за да напишете коментар

Още по темата