Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2011 брой 19 ЕНФ – оръжието за спасение

ЕНФ – оръжието за спасение

Е-поща Печат PDF

До президентските и общински избори остават няколко месеца. След тях ще се заредят и други. Както унило вървят нещата, надеждата, че Единният национален фронт ще участва със своя листа, като голямо обединяващо движение и автентична организация на всички леви и патриотични сили, излъчвайки свои кандидати – почти ни е напуснала. Защо, има ли обективни и субективни причини за това? Да, има, но те са само субективни. Тъй като отдавна съществуват обективни предпоставки, факти и условия, натежали от социално-икономически и обществено-политически събития и такива с с антинароден характер. Ала субективният фактор, в лицето на неадекватните вегетиращи ръководства на многото политически минипартии с псевдореволюционната си фразеология от крайно левия разпокъсан спектър, не само че не се включиха идейно и практически за изграждането на ЕНФ, заедно с всички прогресивни сили, но и всячески спъваха и пречеха. А висшето ръководство на най-значимата и голяма партия, каквато е БСП, е за, и дава одобрението си за един такъв ЕНФ.

 

Дава го, но на думи. А на дело – досега стои извън него. БСП има силата и влиянието да даде мощен обединяващ тласък в изграждането на ЕНФ, в непримиримата борба, с десните необуржоазни антинародни сили, марионетки на глобалния евроатлантически монополно-картелен капитал, който ни заробва.

• Вече всяко отлагане на изграждането
на Единния национален фронт е
в услуга на реставраторските реакционни сили

В голямата си част членовете на БСП и много местни организации, заедно с техните симпатизанти и съюзници, не от вчера са за единодействие под знамето на ЕНФ. Тази аномалия в структурите на БСП се явява бариера за движението напред и е пречка в изграждането и функционирането на ЕНФ за неговите идейни и практически изяви. Кой печели от това? Единствено и само онези, които ограбиха и разрушиха България през тези гибелни и катастрофални години на реставрацията на капитализма. И народът гледа, и страда безучастно – разединен и обречен. Докога? Докато удари последният погребален звън на България ли? Докато изчезне родът български ли? Ще ни простят ли по-младите поколения, ако въобще ги има... С каква съвест ще се позовем на светлата памет на хилядите борци за национално и социално освобождение на България, които жертваха дори своя живот?..
Защо стана така и кой е виновен, че и на тези избори не ще има листи на наши кандидати с абревиатурата ЕНФ, обединил и БСП, и всички патриотични и родолюбиви организации, където са хората на наемния труд, на интелектуалния, на умствения и физическия, на професионалния творчески труд? И все пак много такива като мен все още вярват, че спъващата бариера ще се вдигне. И ще тръгнем заедно, в съвсем близко време, което ще надмогне личните, комерсиалните и тясно партийните властолюбиви интереси...


Вестник “Нова Зора” още преди 4-5 години стана инициатор, трибуна и глас народен за сплотяващо единение и обединение в едно несекващо масово социално-политическо движение. И в една всеобхватна национална патриотична организация за извоюването на истинска свобода, народна демокрация и народовластие; организация с формата и съдържанието на ЕНФ!
ЕНФ значи спасение на родината и на българската държавност от десните отцепредатели и ликвидатори. ЕНФ значи социално-икономическо, материално, морално и духовно възраждане на загиващото ни сега Отечество, потулено от ръцете на алчни и ненаситни днешни конашки чорбаджии и кожодери.

ЕНФ значи нов живот, с повече светлина, самочувствие и сигурност за всички честни и достойни българи, които днес са подложени на мизерия, безогледна експлоатация, смъртоносни болести и геноцид.
Ето защо, още с основаването си ПП “Нова Зора”, на своя учредителен конгрес, а след това и на редовния, взе решения, които трасираха пътя на идеята за организационното практическо изграждане на ЕНФ. ПП “Нова Зора”, а и вестникът, положиха основите и станаха гарант за изграждане и функциониране на ЕНФ, доказвайки неговата жизнена необходимост. Ръководството на партията, преодолявайки множество спънки и трудности, и до днес отстоява решимостта си за създаването и изграждането на ЕНФ. По места, в някои села и градове, а и в София, макар и не дотам активно и организирано, първите крачки в обединителния процес, в изграждането на ЕНФ, вече са факт. Това обаче е съвсем недостатъчно.

Но не всичко зависи от ПП “Нова Зора” и нейното ръководство. Проблемите, задачите и въпросите, които чакат своето решение, не са никак лесни и напълно изяснени. Обединението изисква обединени сили, воля, отговорност и активност от всички патриотични и леви организации, които трябва да се включат в ЕНФ. От всички сегашни и бъдещи членове е необходимо лично подпомагане, активно участие и пример в изграждането на ЕНФ. Нужни са разбиране и подкрепа от стари и млади, от симпатизанти и съюзници. но дебело трябва да подчертаем следното: без приемственост на поколенията, без младите хора, без свежа и млада кръв във вените и организма на ЕНФ – той трудно може да бъде изграден и да просъществува.
В изграждането и действието на ЕНФ съществува етапност. Той не може да бъде изграден автоматично и от раз. Това е един относително не краткотраен и не временен процес. ЕНФ не може и не бива да бъде от ден за ден. Сам по себе си, той е сложен процес – дълготраен със своите етапи във времето и мястото. Завършващият етап на този процес е победата на народовластието, на трудовите хора, политическата система на народната демокрация и властта на народа. След първия етап на изграждане, всеки следващ етап, е по-възходящ и градивен.

ЕНФ е неизбежен, обективен исторически процес, обоснован от антагонистичните противоречия между труда на наемния ограбен пролетариат и новата приватизаторско-реститутска експлоататорска класа.
Затова всяко по-нататъшно отлагане по отношение изграждането на ЕНФ е непростимо предателство не само към хората на наемния труд, но и към българското бъдеще.

Отваряйки дума за хората, притежаващи макар и части от огромното някога разпиляно богатство, трябва да кажем, че те имат два пътя: първият е този, по който сега вървят голяма част от тях – компрадорския път, пътя на служба на чужди интереси в презряно сътрудничество с откровено антибългарски сили и структури. Този път е гибелен не само за народа български и неговата държава. Той е гибелен и за самите притежатели на национално богатство, защото в края на пътя то ще им бъде отнето. Те няма да се откупят и не могат да избягат от участта да бъдат изядени от транснационалните акули. Единствената им възможност да се съхранят е да поемат поне отговорността си на национална буржоазия, въпреки противоречията между труда и капитала, обяснени прекрасно от класиците. Те трябва да намерят своето място в ЕНФ. Да подкрепят неговите животоспасяващи задачи по отношение на българския народ и неговата държава.

В първия (сегашен етап) на своето изграждане и функциониране, ЕНФ трябва да има свои централни и местни структури, с основни първични, общински, селски, градски и областни организации, съставени от всички политически партии, професионални, научно-технически, просветно-културни, природозащитни, екологични и други подобни организации, клубове, и сдружения.
Едновременно с това, ЕНФ, в първия си етап на изграждане, трябва да има своя програма за действие със съответните тактически цели за постигане на стратегическата линия.

На всички видове предстоящи избори ЕНФ трябва да участва със своя обединяваща листа от кандидати. В подготовката и в самата предизборна борба ЕНФ, от широко, социално-политическо движение на народните маси, се превръща в активна стройна организация. А в етапите на междуизборните периоди – ЕНФ отново става непрекъсваемо движение до следващите избори, за постигане на своите непосредствени цели и задачи. Това е и една от специфичните същности на ЕНФ.
Освен програмата, ЕНФ трябва да разполага и със свой демократичен устав, който да гарантира прозрачност, принципност и изборност при равнопоставеност от горе до долу и обратно. Всичките тези основни документи и централните ръководни органи трябва да се гласуват и приемат от делегатите на ЕНФ на неговия учредителен конгрес, който не трябва да се отлага повече, а трябва да се подготвя. Строителството на сградата на ЕНФ се извършва само на качествена и здрава основа, особено за избора на централните ръководни и местни кадри. Компрометирани хора и омръзнали ни лидероманиаци въобще не трябва да се докосват до структурите на ЕНФ.

Функциите на ЕНФ са в неразривна връзка с принципите и съдържанието, с политическите форми и средства. Една от функциите на ЕНФ е нравствената и морална чистота на неговите членове. Другата е идейно-патриотичната и идейно-възпитателна функция. Тя е насочена приоритетно към младежта в ЕНФ възпитавайки в нея любов и преданост към народ и Родина, отговорност, трудолюбие и честност. Тази функция на ЕНФ има предназначението да се опълчи и да се пребори с ширещата се проституция, насаждана от идеологията на необуржоазната реставраторска класа и ценностите по западен и американски образец сред младите хора, срещу безкултурието, цинизма, наглостта и безхаберието, внасяни отдалеч. Сега сред младите хора се шири неграмотност, наркомания и липса на всякаква обществена активност. Следващата основна функция е социално-защитната и солидарна функция на ЕНФ към своите членове и към целия подтискан от сегашното правителство бедстващ народ. Тази функция включва и безкористната всеотдайна дейност на всеки член на ЕНФ в името на българския народ. Също така солидарна взаимопомощ към социално най-слабите. Защитната функция е и средство за запазване и непроникване в редиците на ЕНФ на прикрити или насочвани приспособленци, кариеристи, ренегати и разложители. ЕНФ ще се отличава и с това, че ще се бори, ще се грижи и постоянно ще бди за здравето, щастието и пълбноценното израстване на българските деца.


 

Регистрирайте се, за да напишете коментар

Още по темата