Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 21 (28 май 2024) БЕЗ БОТЕВ НЯМА БЪЛГАРИЯ!

БЕЗ БОТЕВ НЯМА БЪЛГАРИЯ!

Е-поща Печат PDF

 

Ботев определи съдбата на българския човек и мястото му в света на ис­торията и с това го на­прави смислен за самия него и задължителен за другите наро­ди.

Тоя луд син всели в нас божест­вената си лудост... Неговият дух се понесе с песен и тревога над стра­ната ни и стана небе на Бълга­рия. Като дъждовния облак тоя син в най-чист порив напои разораната пръст с алената си кръв и върху нея ведно с вятъра прошумя неговият стих, затрептя като копие, забито в жива плът.

Той опозна своя народ чрез сър­цето си, и него даде, за да го запази от безсърдечните. Той даде на земята си своето име, а нас назова “свои братя невръстни” - да помним и да знаем и като него да мрем за тая чудно хубава и вечна майка земя.

Ще догорят ли запалените от по­ета надежди и ще стигне ли огънят на пламналия дух, обхванал прости­те народни души? Та какво са роб­ството или свободата пред тоя огън и тая любов, които нямат начало, нито край. Без тях обаче смъртта и пусто­тата ще се вселят в сърцата ни, ще ни сковат и изпепелят, а ние ще обедне­ем, па макар и всред най-тлъсто бла­годенствие. Ботев прие онемялата и заглъхнала земя от дедите ни, на­сели я и ожени за вековете, изяви българския човек, даде му път за изминаване, определи съдбата му и мястото в света на историята, и с това го направи смислен за самия него и задължителен за другите на­роди.

Без Ботев няма България! На тая робска земя” той стана небе, кое­то я огрява и оплодява – самата нея и “свободния дух” на тия, които я ра­ботят. Той не пожела да направи по­вече, защото наистина няма по-вели­ко от това да превърнеш въздишките му в стих, плача му в песен и страда­нието му в подвиг и саможертва!...

И в най-облачните и бурни дни българската земя ще има своето слънце – Ботев!

Из “Есе за Ботев”, Париж, 1939 г.