Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 21 (28 май 2024) Имаше ли несполучлив опит за преврат срещу Зеленски?

Имаше ли несполучлив опит за преврат срещу Зеленски?

Е-поща Печат PDF

Ако имаше атентат сре­щу живота на прези­дента Джо Байдън или президента на Русия Владимир Путин или техните аналози във Франция или Обе­диненото кралство, щеше да има - с основание - непрекъс­нато отразяване. Но опитът за убийство на президента на Украйна Володимир Зеленски на 7 май от украински офице­ри с висок ранг изтръгна само необходимото съобщаване и една шокираща оскъдеца на разузнавателна информация. Това, че убийците са били вер­бувани от Русия и че се предпо­лагаше убийството да е било по­дарък за Путин преди негова­та инаугурация, беше заявено без доказателства от Държавна­та служба за безопасност на Ук­райна СБУ. Това, което се знае, е, че двама полконици в СБУ, украинският еквивалент на американската Сикрет Сър­виз, са били обвинени в измя­на и арестувани. Един от тях е обвинен допълнително в „пома­гателство при подготовката на терористичен акт“. Според СБУ част от тяхната задача уж било да идентифицират „тайни агенти сред военните, близки до охраната на президента, които биха могли да вземат за залож­ник държавния глава и след това да го убият“. Твърди се, че ми­шени на атентата са били също така Василий Малюк, шеф на СБУ и генерал Кирило Буда­нов, шеф на ГРУ, агенцията за военно разузнаване на Украй­на. Точните детайли на загово­ра са тъмни и е неясно кои час­ти са приложени към Зеленски и кои към Буданов. Един агент бил „натоварен със задачата да сле­ди движенията на президента и да препредава тази информа­ция“. Щом веднъж се разбере местоположението на високо­поставените мишени, трябва­ше да има серия от удари: пър­во, за да бъдат убити и след това да се заличи свидетел­ството. Един фатален ракетен удар щеше да бъде последван от атака с дрон, за да се убие всеки, който все още е жив. И после с друга ракета да се за­личат следите от дрона.

На 10 май Зеленски изда­де един указ, освобождавай­ки Серхий Рюд, шефа на Дър­жавната служба да охрана. Рюд не беше обвинен в някакво за­месване в заговора, но беше съ­общено, че бил близък до пол­ковник Андрий Гук, който сега беше идентифициран като еди­ния от арестуваните полковни­ци. Твърдението, предложено без доказателство, че Русия е била въвлечена в опита за убий­ство, не може да бъде отхвърле­но. Но е странно, че Русия би се нуждаела от помощ за лока­лизирането на Зеленски, кой­то съвсем открито пътува зад граница и до фронтовите ли­нии. И дори понякога публику­ва селфита от фронта. Може да е странно и че Русия, която е в състояние да нананася прециз­ни удари по цели в цяла Украй­на, ще трябва да доставя дроно­ве на украински агенти, когато те имат капацитета да ги из­стрелват от много по-далеч..

Недоказаната руска на­меса може да е реална или може да е опит да се прео­форми един неудобен вътре­шен преврат като руски заго­вор. И в двата случая това не вещае нищо добро за Украй­на. Ако Русия провежда опе­рацията, тогава това разкрива един капацитет за екстензив­на руска инфилтрация на най- високите нива на украинските армия и сигурност. Ако Русия не провежда операцията, тога­ва това разкрива недоволство­то, разногласието и безпорядъ­ка в украинската войска. Неза­висимо дали Русия им плаща, или те са действали независи­мо, опитът за атентат показва вътрешната слабост и безпо­рядък в Киев.

Руските сили пробиват ук­раинските линии през фронта на север и изток и изтощени­те и изчерпани украински сили често претърпяват поражение и понякога се оттеглят и отказ­ват да изпълняват заповеди­те да се сражават. Зеленски де­монстрираше нежелание да преговаря и изглежда не си е оставил път за измъкване от своето обещание да спечели обратно цялата украинска те­ритория, включително Крим, нито от своя декрет, забраня­ващ преговори с руския пре­зидент Владимир Путин. И сега там се случи първият извес­тен опит на висши украински служители да убият украинския президент.

Дали Русия стоеше зад за­говора, както твърди Украй­на, или той беше един неза­висим, вътрешен украински опит за преврат, това подсказ­ва, че не всичко е добре в Киев. Не е учудващо, че западните ме­дии избират да не хвърлят ярка светлина върху него.

Foreign affairs

16 май, 2024 г.12:05 ч.