Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 19 (14 май 2024) Осъзнаването е неизбежно

Осъзнаването е неизбежно

Е-поща Печат PDF

Страхът, че български­ят народ може в един момент да се осъзнае, изкарва от равновесие зложелателите ни и местни­те им протежета. Напоследък те се стремят да ни внушат, че сме изостанал, див народ, който не заслужава свобо­дата си и е осъден да търпи чуждо потисничество. Искат да мачкат родолюбието и са­мочувствието ни. Умират от страх, че намеренията им да из­личат България от политиче­ската карта на света могат да се провалят.

В тази истерия се впис­ва и подготвяната постанов­ка в някога Народния театър на творбата на Бърнард Шоу „Оръжията и човекът“. Тя се смята за най-обидната за нас пиеса, писана някога. Пълна с подигравки, тя е пропита от пренебрежение към нас, бълга­рите. Сюжетът е примитивен. Главният герой – швейцарец, се бие в Сръбско-българската война на страната на сърби­те и се възмущава колко не­чистоплътни, нецивилизова­ни и изостанали са българи­те. Това ще да е радвало сър­цето на англичанина, щастлив да намери мотиви за захранва­не на снобизма и арогантността си. Шоу пише дрипата си след победата ни във войната от 1885 г., когато става ясно, че в Европа се развива една млада страна с неподозиран заряд. И през 1894 г. „Оръжията и чо­векът“ вече се играе в Лондон.

За да попълня познанията на уважаемите зрители за ци­вилизоваността на виктори­анска Англия, ще добавя, че докато въпросната постанов­ката жъне успех сред лондон­ските дендита, там се радва на особен интерес и колекцията на английския генерал Хора­цио Гордън Робли, воювал за британската корона срещу ма­орите - коренното население на Нова Зеландия. Колекция­та включва отрязаните и кон­сервирани глави на 35 маор­ски вождове. Казват, че кога­то скучаел, генералът обичал да сресва мъртвешките глави. Представете си как по онова време почтеният англичанин разглежда мумифицираните експонати и след това отива да се захрани с надменност от пи­есата на Бърнард Шоу.

За да ни унижат макси­мално, организаторите на со­фийския спектакъл избират за режисьор един американски артист от сръбско-югославско потекло – Джон Малкович. За капак планират премиерата за навечерието на 140-годиш­нината от Сръбско-българ­ската война. Хонорарът на Малкович се крие, но запоз­нати предполагат, че е над по­ловин милион лева.

Тъй като едно от послания­та на пиесата е, че българите не обичали да се къпят, налага се да припомним, че действието се развива в 19 век. А и в 21 век на мивките във Велико­британия топлата и студена­та вода са с отделни кранове. Няма смесител. Опитвал съм - подлагаш едната шепа на топ­лата, другата на студената вода, смесваш ги и се плискаш. Обез­куражаващо. За нас. Английска­та практика е запушваш мивка­та и пускаш двата крана. Когато коритото се понапълни, гребеш с шепи, за да си измиеш ръцете, лицето, може и зъбите. С една и съща вода. Показател за нивото на чистоплътност е и практиката цялото семейство да се къпе в една вана по ред, без да се сменя водата.

Но да се върнем на пиеса­та. Дали е поръчкова, не може да кажем. Но факт е, че Лондон е отявлен противник на сво­бодната българска държава и се опитва всячески да ѝ на­вреди, вкл. да я осмива. При­чината е, че сме освободени от вечния враг на Англия - Русия. Нещо, което Лондон не може да ни прости. Сещам се за още епизоди, подхранващи не­навистта към нас.

Известно е, че Чърчил мно­го ни е мразил заради разгро­ма при Дойран и случая с Дар­данелите. Не зная дали ви е известно, че турската армия разгромява англо-френските войски в Галиполската опе­рация през 1915 г. едва след като получава секретно съ­общение, че България няма да я напада. Турция веднага изтегля 9-те си свежи бойни дивизии от българската гра­ница, хвърля ги срещу англи­чаните и им нанася съкру­шително поражение при Га­липоли. Чърчил, архитектът на операцията, е низвергнат и махнат от правителството. 2 години по-късно нов удар – в битките при Дойран на­шите войски избиват над 70 000 противникови войници, от които 20 000 англичани. Срещу това българите дават по-малко от 500 жертви.

Как да не беснеят? Писа­телят Иван Мартинов описва как на Парижката мирна кон­ференция през 1946 г. Чърчил се подиграва пред Молотов, че ние още си честитим ба­нята. Така е, сър, репликирал участник в разговора, вие пък си честитите, когато спите с же­ните си.

Така или иначе, постановка­та не е друго освен антибългар­ска провокация. Пиесата е тол­кова противна, че когато през 1921 г. я поставят в Бургте­атър, българските студенти във Виена освиркват спек­такъла, провалят го и го сва­лят от репертоара. Същото се повтаря и в Берлин. Но това е било някога, когато българи­те са бранили честта на наци­ята и не е имало толкова про­дажници като днес.

Все пак рапърът Устата вече поиска от министъра на културата пиесата да бъде мах­ната от репертоара на театъ­ра. Ние подкрепяме призива. Но ако все пак постановката се осъществи, ще видим дали ще се намерят смелчаци да я ос­виркат и свалят от сцената.

Източник: Не се страхувай