Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 19 (14 май 2024) Български хороскоп 2024: Дървен господ вместо дървен дракон!

Български хороскоп 2024: Дървен господ вместо дървен дракон!

Е-поща Печат PDF

След скромното отбеляз­ване на 148-ата годиш­нина от Априлското въс­тание от 1876 г. и не съв­сем благочестивите вълнения за цената на агнешкото, яйцата и зеленчуците срещу Великден и Гергьовден, ето че дойде ред и на 24 май, празника на бъл­гарската писменост и култура. Още преди да е започнала пре­дизборната кампания на 10 май в 00 ч. и която ще завърши на 8 юни в деня за размисъл, поли­тическите шарлатани отново раздухват брадясалия и безу­мен спор за смяната на 3 март като национален празник с 24 май. В тази нечестива вакхана­лия се включиха и някои персо­ни от академичната общност, подкокоросвани от евроатлан­тически политолъзи и също тол­кова лъжливи политици.

Ако вярваме на казано­то от Бойко Борисов пред На­ционалната партийна конфе­ренция на ГЕРБ след провала на ротацията и очерталия се разпад на „сглобката“, имен­но той и ГЕРБ били спасили 3 март. Което няма да им попре­чи след изборите за пореден път да се извъртят и по нареж­дане на Посолството, с кое­то „синхронизират“ всичко, да „спасят“ и 24 май, като го обя­вят за официален национален празник. Със сигурност ще бъ­дат подкрепени от бившите си и потенциални „съдружници в престъплението“ ПП-ДБ. Те са готови да го направят, дори да не влязат в парламента, поне­же са по-големи католици и от папата. Разбирай, по-големи евроатлантици и русофоби от Джо Байдън, Урсула фон дер Лайен, Риши Сунак, Еманюел Макрон, Олаф Шолц, Доналд Туск и лидерите на прибал­тийските джуджета. Последни­те най-много искат страните от ЕС и НАТО да въведат войски в Украйна, докато дори САЩ се въздържат от директна на­меса в конфликта с Русия, коя­то може да доведе до размяна на ядрени удари. Още по-мал­ко ще е готов на такава аван­тюра Доналд Тръмп, който се сочи за най-вероятен победи­тел на президентските избори в САЩ през ноември тази година. А пък въпросните прибалтий­ски страни джуджета ще из­карат по един цял батальон, понеже за повече нямат сили. Нямат и нашите нови като­лици от ПП-ДБ, които прежи­вяха същинска Вартоломее­ва нощ, подобно на хугеноти­те на Анри Четвърти Навар­ски, станал католик и крал на Франция с аргумента: „Париж си заслужава една литургия!“

Опитвайки се да си припи­шат заслугите за „пълноправ­ното“ членство на България в Шенген и вероятното, но в по- далечно бъдеще приемане на страната ни в Еврозоната, те се натъкнаха на истински по­топ от разобличения, който може да осуети дори планове­те им да присъстват в новото Народно събрание. Камо ли да участват в пазарлъците с ГЕРБ за „споделяне на отговорност­та“, тоест на келепира от власт­та. Впрочем в Шенген бяхме пус­нати само по въздух и море, из­ключвайки дори пристанища­та ни по Дунава, а за това, че ще имаме проблеми и с Еврозона­та, говори оценката на ЕЦБ за българския план за приемане на еврото, който МФ и БНБ й изпратиха за мнение и пре­поръки. В своя доклад банка­та им каза направо, че изопача­ват или заобикалят европейски­те директиви. Освен това ПП-ДБ бяха заставени да се обясня­ват и оправдават както за пач­ките, разнасяни от пудели, така и за скъпия часовник на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, за голите му селфита от сауната с контрабандиста Сте­фан Димитров или за снимките с Марин и Стефан Димитрови на Коцев, Бойко Рашков и Ки­рил Петков.

Докато отбиваха едни удари, гръмна и скандалът с

ПОДПРАВЕНИТЕ ПОДПИСИ

И ФАЛШИВИТЕ ДОКУМЕН­ТИ,

изготвени от Лена Борисла­вова, за фиктивното излизане на Кирил Петков от ръководство­то на сдружението „Да спасим „Корал“. Последното е било на­правено, за да не изпадне Кирил Петков в конфликт на интереси, ставайки служебен министър на икономиката в кабинета на Сте­фан Янев. За „освобождаване­то“ му от канадско гражданство се погрижи Конституционни­ят съд, който не видя в двойно­то гражданство на Петков нару­шение на основния закон. А след като президентът Радев сезира КС относно противоконсти­туционността на направени­те поправки в Конституция­та, касаещи служебното прави­телство и орязването на право­мощията на държавния глава, КС започна да тупа топката, за да не бъде обвинен, че се намес­ва в изборите. Понеже така на­речените национални медии не осъждат нарушенията на зако­ните и Конституцията от стра­на на ПП-ДБ, а питат защо този въпрос се поставя точно сега, един месец преди изборите 2 в 1. Сякаш престъпленията, из­вършени преди избори, не за­служават осъждане и наказа­ние! Впрочем от тези промени започнаха да се срамуват и тех­ните инициатори като Христо Иванов, който дори не си спом­ня кой ги е предложил. Иначе говори за правосъдна рефор­ма, започнала благодарение на него, но не обяснява от ка­къв зор е седял в скута на Де­лян Пеевски да пие „мазно тур­ско кафе“. А същият този Пеев­ски беше обявен от Николай Денков за най-голямото зло в българския политически жи­вот. По повод на кафепиенето в стаята на ДПС речникът на бъл­гарския език бе обогатен с още една дума: „скутоумие“. Ерго, продължаваме да даваме „нещо на света“, което не са книги или букви, а парламентарни и ме­дийни уйдурми. Впрочем реч­никът на „народните избрани­ци“ е такъв, че от него Кирил и Методий трябва триста пъти да са се обърнали в гроба!

ТЕЗИ ЛИ ЩЕ „СПАСЯВАТ“ 24 МАЙ?

Те ли ще водят борба с ко­рупцията, дезинформацията на Кремъл и руското влияние у нас? Онова, което ги сплотя­ва въпреки разменените ругат­ни, са пачките. С тази разлика, че при едните пачките надничат от чекмеджета и чували, а при другите - от устата на пудели! И едните, и другите са „евроат­лантици“ и русофоби - явни или под прикритие. Днес русо­фобията е европейска мода и който не ругае Русия и Путин, той е поддръжник на тиранията и агресията. И следователно е враг на евроатлантизма, демо­крацията, свободата на мисъл­та и медиите. По последния по­казател - за свобода на медиите, България се придвижи до сре­дата на световната класация, докато по ръст на младежка­та безработица сме на завид­на висока с 46% ръст само за април 2024 г. Важното е да пов­таряме като папагали пропа­гандните измислици на Запа­да и Зеленски, за да останем „на правилната страна на истори­ята“. Нищо, че войната в Украй­на не се развива по начина, же­лан от Зеленски и Запада. Въ­преки гласувания от Камарата на представителите и Сената на САЩ и одобрен от прези­дента Байдън нов 61 милиар­да доларов пакет финансова и военна помощ за Киев, ВСУ отстъпват „успешно“, оправда­вайки се с липсата на боепри­паси и забавянето на западна­та помощ. Редица американски военни и икономически експер­ти и политически анализатори признават, че помощта няма да промени решително обста­новката на фронта. И че Украй­на ще продължава да губи хора, територии и инфраструктура, очаквайки западната военна по­мощ. Възможно е дори, както съобщи турският всекидневник вестник „Миллиет“ (1.5.2024), преди американската военна помощ в Украйна да пристиг­нат старите ПВО системи „Пей­триът“, от които Израел пла­нира да се освободи до ня­колко месеца, заменяйки ги с по-усъвършенствани. „Сбогом, Пейтриът!“, написа вестникът. Друг е въпросът доколко нови­ят пакет от САЩ е дарение или нов заем, отпуснат от Вашинг­тон на Киев с надеждата той да продължи войната до последния украинец. Дъглас Робърт Кей­си, американски икономист, ос­новател и председател на „Casy Search“, обобщава: „От капита­лизъм дееволюирахме в класиче­ски фашизъм в стил Мусолини. Приблизително от 1980 г. насам основният износ на САЩ не са самолетите „Боинг“, а долари­те. Чужденците са приели тези хартиени долари в замяна на ре­ални богатства. Всъщност те са просто друга форма на дълг. В някакъв момент – скоро - те ще ги върнат обратно в замя­на на собственост върху земя и компании… Капиталът се унищожава и от постоянните войни, които САЩ водят срещу слаби държави на другия край на света“. („Критично“, 5.5.2024). Следователно и европейски­те кредитори на Украйна ще поискат от Киев да си плати лихвите по дълга. На Запад безплатен обяд няма.

Астроложката Светлана Тилкова-Алена казва, че от 10.2.2024 г. според китайския ка­лендар светът е навлязъл в

ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ДЪР­ВЕН ДРАКОН

Което предполагало кар­мична разплата, при която вся­ка зодия ще си получи заслу­женото. Малка утеха е, че имен­но нашите прадеди са дали на Изтока своя зодиак. И тъй като според Алена в годината на Зе­ления дървен дракон ще има много социални и политиче­ски трусове и ще паднат много държавни глави и правител­ства, ще припомня, че първа „гризна дръвцето“ Партията на справедливостта и развите­то (АКР) на Реджеп Тайип Ер­доган в Турция, която загуби местните избори на 31 март. Преди седмица голямо пораже­ние претърпя на местните избо­ри във Великобритания и Кон­сервативната партия на Риши Сунак. Тя загуби близо 500 от общо 989-те места в 107 избор­ни органа. Според проучване на YouGov 69% от британците оценяват негативно работа­та на Сунак и едва 22% я оце­няват положително. Найджъл Фараж, скандалният председа­тел на партията „Реформатор­ско единство“, известна по-рано като „Партията на Брекзит“, е трети с 12% подкрепа, след Киър Стайнмър, който получа­ва 33% подкрепа. Към 26.4.2024 г. 44% от британците са зая­вили подкрепа за Лейбърист­ката партия срещу само 23% за консерваторите. Очаква се на предстоящите парламентар­ ни избори в Обединеното крал­ство торите на Риши Сунак да сдадат властта на лейбъристи­те. В САЩ също се очаква смя­на на стопаните на Белия дом след президентските избори през ноември. Бюрократите в Брюксел, както и украинският комедиант Володимир Зелен­ски тръпнат от ужас, като си спомнят предишните си срещи с Доналд Тръмп, на които той ги ругаеше, че не отделят доста­тъчно пари за отбрана, а разчи­тат на САЩ да ги пазят от Русия и Китай. А кой ще ги пази от пропалестинските протести, които тресат и САЩ? Според вестник „Миллиет“ (2.5.2024) при тези протести в кампусите на американските универси­тети са били арестувани 1700 участници, а според нашите медии те са „само“ 1300 („Сега“, 3.5.2024). Въпреки това Байдън си навлече гнева на американ­ските евреи, които го обвиниха за нарастващия антисемитизъм след избухването на конфликта между «Хамас» и Израел. Заради студентските протести в САЩ Камарата на представители­те разшири определението за антисемитизма, като в изгот­вения проектозакон използ­ва предложеното определение от Международния алианс за възпоменание на Холокоста (MABX). Според него антисе­митизъм е «определено възпри­емане на евреите, което може да се прояви като омраза към тях. Риторичните и физически прояви на антисемитшзма са насочени към еврейски или неев­рейски лица и/или тяхната соб­ственост, обществени инсти­туции и места за поклонение». Тази дефиниция според проти­вници на проектозакона не поз­волява отправянето на опре­делени критики към държава­та Израел, които МАВХ осъжда. Очаква се мярката да бъде одо­брена от Сената и след това да бъде подписана от президента Байдън. („Епицентър“, 3.5.2024).

А КАКВО ЩЕ СТАНЕ В БЪЛ­ГАРИЯ

след поредните извънред­ни парламентарни избори и редовните европейски на 9 юни? Нова аморална „сглоб­ка“ ли ще се договори между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, или също толкова аморална коалиция ГЕРБ-ДПС? Или ще се офор­ми някаква коалиция на обе­динената анти-ГЕРБ опозиция? Едно е сигурно: сухопътният Шенген и Еврозоната ще по­чакат! Защото от ЕЦБ не оце­ниха високо доклада за при­емането на еврото, изпратен от МФ и БНБ, като направо отсякоха, че нашите умни­ци изопачават или заобика­лят европейските директиви. Тоест четат ги както дяволът чете Евангелието и ги тълку­ват според собствените си ко­терийни интереси.

Що се отнася до възпира­нето на незаконната миграция, укрепването на отбраната и на­ционалната сигурност, пости­женията на „сглобката“ са още по-мизерни. Затова в деня на несъстоялия се уж заради Ве­ликден Герьовденски парад на 6 май над София прелетяха „цели“ 3 изтребителя МиГ-29. От предплатените американ­ски изтребители F-16 Block-70 нямаше и следа. Според слу­жебния министър на отбраната Атанас Запрянов първите два от тях щели да пристигнат у нас наесен, но това са само предпо­ложения. Защото забавянето на тази доставка се дължи и на недовършената инфраструк­тура, което американците ус­тановиха на място. Оставаше само летящите все още съвет­ски МиГ-29 да носят чертежи­те на американските хвърчи­ла! Този път по жълтите павета не мина нито пехота, нито ня­каква бойна техника, та поне няма да се наложи „ремонт на ремонта“. Без друго парадът, ако се беше провел, щеше да изглежда като Парад на по­бедените, както написа Ке­ворк Кеворкян в „Епицентър“ (5.5.2024).

След такива «успехи» невол­но се сещам за препоръките на Чудомировия дядо Лулчо, който, като попитал инженери­те защо забиват своите шарени вехи и колчета, получил удиви­телния отговор, че всичко е «за изправление на селото». «Ехее, възкликнал разсилният дядо Лулчо, с такива клечки не мо­жете да управите вий нашето село, па макар и да са шарени! Дебели сопи трябва, дебели! Не­окастрени габрици трябва да играят, че тогава…»