Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 18 (7 май 2024) 9 май и измеренията на подвига

9 май и измеренията на подвига

Е-поща Печат PDF

 

В тази история може да прочетете имената на държавни мъже, позна­ти на целия свят: Шарл де Гол, Леонид Брежнев, Ни­кита Хрушчов. И тримата са дишали барута и са газили калта из пътищата на Втората световна война. И тримата са били начело на две държави, които през 60-те години бяха контрапункт на една полити­ка, която целеше да подчини окончателно Европа, за съжа­ление успя да пречупи и тях.

И тримата по време на свое­то могъщество са се срещали с героя на нашия разказ – обик­новен съветски човек, който по сложните пътища на съд­бата преминава не само през нейния ад, но ще бъде застиг­нат и от заслуженото сияние на славата. Авторът Рамиз Фа­талиев нарича тази история не­вероятна, но нали затова в пре­красния и гневен свят на жи­вота съществуват понятия като дълг, чест, доблест, без­користност и всеотдайност! И трябва да се вярва в тях. Ис­тинските герои, които са носите­ли на тези качества, най-често се отнасят спокойно към призна­нието, което заслужават, и което много често закъснява или въ­обще не идва.

Впрочем, да не говорим да този велик ден - 9 май, с по­нятия като дивизии, генерали, пробиви и победи, макар те да са обект на нашата неугасваща­памет за подвига. Вярваме, че този празник е изразен в най- голяма пълнота от образа на Ахмедия Джабраилов, за кого­то е и нашият разказ.

„Зора“