Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 18 (7 май 2024) Няма такава държава!

Няма такава държава!

Е-поща Печат PDF

България е разгромена! Тръгнахме от Орлов мост и стигнахме до Христо Иванов“, из­бухна в социалните мрежи бив­шият седесар и конституционен съдия Георги Марков. Очевид­но от Унгария, където живее днес той, по-добре са виждат поразиите, които редуващи­те се във властта тук „прозапад­ни“ и „евроатлантически“ ОПГ- та се опитват да ни пробутват като безалтернативни. Те развя­ват фалшивото знаме на евро­атлантическата ориентация срещу евразийската такава на „проруските сили“, на ченгетата от нереформираните специ­ални служби. И въобще на раз­пространителите на „руската хибридна война“ и дезинформа­ция. И говорят непрекъснато за конституционна и съдебна ре­форма, плюс непримирима бор­ба с корупцията, която щяла да ни отвори широко портите на Шенген и Еврозоната.

ТАКА ОТМИНАВА ЗЕМНАТА СЛАВА

Но дори „глухият султан в Египет“ разбра, че евроат­лантическите „сглобки“ - вче­рашната и утрешната, са прос­то политически шарлатании, на които все по-малко избирате­ли се хващат. Поради това две­те крила на шайката се опитват предизборно да си прехвърлят една на друга вината за провала на експеримента с /не/коали­ционното и /не/ротационно управление, завършило с гран­диозни скандали и разобличе­ния. След безумната „консти­туционна реформа“, за чието авторство не си спомня дори съпредседателят на ДБ и предсе­дател на „Да, България!“ Христо Иванов, „сглобката“ се разсъ­хна. От нея остана само „домо­вата книга“, от която президен­тът Радев трябваше да избере служебен министър председа­тел. От девет персони в списъ­ка единствен кандидат за пос­та се оказа шефът на Сметната палата, бившият председател на НС от ГЕРБ Димитър Глав­чев, който ще трябва после да ревизира самия себе си. На това му казват конфликт на интере­си, но кой ти гледа такива под­робности, когато се задават из­бори 2 в 1? Бившите „съдруж­ници в престъплението“ започ­наха да си прибират активите, оставяйки пасивите за други­те. Държат се точно като геро­ите на Чудомир, чиято бака­лия или кръчма фалирала и те решили да си разделят какво­то е останало. Не могли обаче да се спогодят за черничевото буре, сбили се, обръчите му се скъсали и отвътре изпаднали монетите, които всеки от съ­дружниците бил пускал, кра­дейки от общата каса. Само че нашите политически кръчма­ри и бакали не държат открад­натото в бурета, а в чекмеджета и офшорни фирми! И за развле­чение карат пудели да позират с пачки в уста. Така са направи­ли нарочените за контрабан­дисти Стефан и Марин Дими­трови, съседи по имот на Бой­ко Рашков, които бившият ми­нистър на вътрешните работи в служебното правителство на Стефан Янев и в редовно­то на Кирил Петков твърди, че не ги познавал. Според Раш­ков на него са му ги представи­ли в МВР, за да подадат сигнали за контрабанда! Оказа се обаче, че тези двамата над 10 пъти са влизали при него в МВР и два пъти са пребивавали в Ми­нистерство на финансите при Асен Василев. Излязоха наяве и снимки с контрабандистите на самия Кирил Петков, както и на сегашния министър на въ­трешните работи Калин Сто­янов и на бившия главен секре­тар на МВР Живко Коцев. На едната комисар Коцев позира с подарения му от контрабан­дистите часовник за 50 000 лв., а на другата се изтяга в сауна­та до Стефан Димитров. Из­плашен от разкритията, в рам­ките на само едно денонощие комисар Живко Коцев подаде оставка и я оттегли с един и същи мотив: упражнения вър­ху него натиск от вътрешния министър Калин Стоянов и от изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Са­рафов. Между впрочем Коцев сам е потърсил Сарафов, за да се регистрира като защитен сви­детел, но се превърна в „неизвес­тен извършител“. Тоест в раз­следван и пуснат под парична гаранция заподозрян. За раз­лика от него бившата шефка на агенция „Митници“ Петя Банкова остана да търка наро­вете след само няколко месеца върлуване в сферата на митни­ците и… контрабандата.

Тъй отминава световната слава!

А след деветмесечното си управление в съдружие с ГЕРБ и ДПС, ПП-ДБ се свлякоха по скалата на общественото до­верие. Според последната ан­кета на „Тренд“ ГЕРБ-СДС се от­късва с близо 10% пред ПП-ДБ, а ДПС и „Възраждане“ са на път да ги избутат и от второто място.

Все пак на 25 април, присъе­динявайки се към „Възраждане“, БСП и ИТН, оредяващата дру­жинка на ПП-ДБ вкара

ГОЛ ВЪВ ВРАТАТА НА НОВАТА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ-ДПС.

Позовавайки се на наруше­нията на парламентарния пра­вилник от страна на председа­теля на НС Росен Желязков, кой­то отказа да внесе в дневния ред точката за вота на недоверие към служебното правителство на Димитър Главчев, обедине­ната анти-ГЕРБ опозиция успя да го свали от поста, събирай­ки 129 гласа. Желязков почти се разплака при мисълта, че губи председателската заплата и дру­гите екстри. А заместник-пред­седателят на НС от ГЕРБ Роси­ца Кирова направо се разрева, понеже беше принудена да от­каже на Желязков възможност­та да се обяснява. Злопаметни припомниха, че преди време самият той е отнел тази въз­можност на нарочения за из­гонване шеф на НЗОК Стани­мир Михайлов, поставен там от ПП-ДБ. И въпреки че по­следният оттегли своята остав­ка, подадена на 1 декември 2023 г., беше отстранен, преди да му изтече мандатът, без да бъде до­пуснат да говори пред народни­те представители. НЗОК беше обезглавена!

НО ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ, МАКАР И ЗАКЪСНЯЛО.

Миналата седмица, само ден преди депутатите да излязат предизборно във ваканция, НС остана без председател. Съ­щия ден НС прие на първо че­тене закона за забрана на ре­кламата на хазарта, а заради приемането му на второ чете­не депутатите решиха да про­ведат извънредно заседание във вторник, 30 април. Ако имаха време и желание, може­ше скоростно да изберат нов председател на парламента, когото президентът Радев да назначи за служебен преми­ер на оскандаления служебен премиер Димитър Главчев. Последният ще остане в истори­ята с това, че за по-малко от две седмици смени трима минист­ри на външните работи и един министър на земеделието, след което се само предложи за дипломат №1. Казват, че на света само в три държави имало такова съчетание на длъжнос­ти: Фиджи, Самоа и Катар. Но в тях става въпрос за редовни, а не за служебни правителства. Оба­че в Европа няма други като нас. Ако бяхме богати като Ка­тар, можеше да си замълчим, но не сме. Дори напротив, най- бедни сме в ЕС, а може да сме по-бедни и от Фиджи и Самоа. Само по размера на корупци­ята и демографския упадък сме водещи: не само в Европа, а и в света като цяло. За смет­ка на това според бившия пре­миер Николай Денков, Бълга­рия била водеща относно по­мощта за Украйна. Нищо че икономиката ни страдала, ва­жно било да страда икономи­ката на Русия. Истинска шоп­ска логика от рода на: „Я не са­кам на мене да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле!“ И след като профука близо девет месеца в опити да опитоми Борисов и Пеевски, злополучният ака­демик тръгна из телевизион­ните студия да обяснява нео­бяснимото: как при толкова грешки и измами, все още се надява след изборите ПП-ДБ да станат отново съуправля­ващи с останалите „евроат­лантици“ и укрофили.

В Украйна по всичко личи, че

ВОЙНАТА ВЪРВИ КЪМ ПРИКЛЮЧВАНЕ

въпреки отпуснатите от Ва­шингтон нови 61 милиарда до­лара помощ. Днес президентът на Украйна вече иска не 5-7, а 25 ПВО-системи „Пейтриът“, които да закриели цялото небе над Украйна. И това никак няма да помогне на Володимир Зе­ленски и компания, защото техният проблем не са оръжи­ята, а липсата на хора, които да ги управляват и да гният в окопите. Затова на украински­те консулства в чужбина е наре­дено да издават документи на украински граждани от 18 до 60 години само ако решат да се върнат в Украйна. А полски­ят министър на отбраната Вла­дислав Косиняк-Камиш в ин­тервю за тв канала „Polsat News“, каза: „Сънародниците ни са въз­мутени да видят млади украи­нци по кафенетата. Готови сме да ги върнем да защитят роди­ната си. Полша отдавна пред­лага да помогне на украинската страна в идентифицирането на онези, които са на възраст за военна служба и трябва да оти­дат в Украйна.“ ( „Критично“, 25.4.2024).

Както изтъква Тед Снай­дер в коментара си „Какво няма да направят за Украйна 61 милиарда долара?“, публи­куван в „The American Conserva­tive“ (24.4.2024), тази помощ само ще удължи войната и ук­раинската агония, без да реши главния проблем: липсата на желаещи да се бият. А Тъкър Карлсън отбелязва: „Фалирали­те САЩ пращат пари на Украй­на. Ще бъдат откраднати! В Ук­райна няма дори намек за демо­крация. Срамно е Вашингтон да финансира държава, чието ръ­ководство преследва христия­ните.“ („Критично“, 24.4.2024).

На тези, които отричат ко­рупцията на режима в Киев, ще напомня, че там беше об­винен и арестуван за коруп­ция министърът на земедели­ето Микола Солски. Година по- рано по същата причина си оти­де и министърът на отбраната Резников, който беше наследен от кримския татарин Рустем Умаров. Тъжно му става на чо­век за европейските и в частност за българските земеделци, кои­то отчаяно се противопоста­вяха срещу безмитния внос на украинско зърно и други сел­скостопански изделия. И сега служебният премиер Главчев им обеща 300 млн. лв. „украин­ски помощи“, а на миньорите от „Мини Марица“ предложи 250 млн. лв. Те на свой ред заявиха: „Доволни сме, но не сме щастли­ви“.

Що се отнася до

АМЕРИКАНСКАТА ПОМОЩ ЗА ИЗРАЕЛ,

в знак на несъгласие с поли­тиката на САЩ към Газа след 18 години работа във външното ве­домство на 25 април подаде ос­тавка говорителката на араб­ски в Държавния департамент Хала Рхаррит. За това не съоб­щи нито една от „национални­те“ телевизии, които сутрин ни сервират реклами на лекарства „за простата и мъжка потент­ност“, а вечер – лекарството против неволно изпускане при жените. През останалото вре­ме препредават пропагандни­те измислици на режима в Ук­райна.

На фона на цялата безсмис­лица на американската и евро­пейската „помощ“ за Украйна и за Израел в Близкия Изток научаваме, че у нас щели да се обучават украински пехотин­ци. Това е толкова нереалисти­чно, колкото и обучението на ук­раински пилоти за изтребители F-16, с каквито България не раз­полага. Понеже стари F-16 няма­ме, а новите още не са произве­дени, макар да сме ги предпла­тили. На всичко отгоре бивши­ят съветник на украинското МО и бивш министър на от­браната в кабинета на Нико­лай Денков - Тодор Тагарев, е договорил тайно поправки в договора с американската страна. Новият служебен ми­нистър на отбраната Атанас Запрянов уверява, че цената на покупката е намалена с 200 млн. долара, но дали това не е за сметка на въоръжението и под­дръжката им? Най-вероятно ко­рекциите са направени и с цел фирмата „Локхийд Мартин“ да не ни плаща неустойки. Дали и авантюрата с БТР „Страйкър“ няма да свърши така?

Остава до и на самия 9 юни да гледаме постановката „Бай Ганьо прави избори“. В нея, как­вото и да ни обещават днес ста­рите шарлатани, ще ни предло­жат „повече от същото“. Може на света да няма друга държа­ва като нашата, но въпросът е, че и у нас остана някакво по­добие на държава. Няма защо да гълтаме предизборната пропаганда на ГЕРБ и ДПС, че повече нямало да се сглобяват с ПП-ДБ. Тяхното „никога“, как­то и това на ПП-ДБ вече го видя­хме при формирането на прави­телството „Денков“, което Лена Бориславова нарече „сглобка“. Според Стефан Цвайг това „ни­кога“ на кралете, генералите и политиците в историята е само началният акорд на капиту­лацията. „Политиката, пише той, има толкова малко общо с етиката, колкото астрономия­та и геометрията.“ („Фуше. Би­ография на един политически мъж“).