Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 13 (26 март 2024) НЕ ВИКАЙ ЛУДОТО, ТО САМО ЩЕ СЕ ОБАДИ!

НЕ ВИКАЙ ЛУДОТО, ТО САМО ЩЕ СЕ ОБАДИ!

Е-поща Печат PDF

Древноримско правило е всички човешки дея­ния и злодеяния да се преценяват с оглед на това кой има изгода от тях. Ла­тинският израз за този критерий е „Qui bono?“ и той е абсолютно приложим към терористично­то нападение срещу невинни граждани в концертната зала „Крокус Сити хол“ в московско­то предградие Красногорск, из­вършено на 22.3.2024. Между впрочем тази общинска сграда принадлежи на бизнесмена от азерски произход Арас Агала­ров и в нея са гостували извест­ни имена, включително и тур­ският изпълнител Таркан.

До 24 март броят на заги­налите от огнестрелни рани или отравяне с вещества от го­ренето беше 133 , а този на ра­нените 152. Може би тези ци­фри ще се променят с време­то, но лицемерието на русофо­бите от САЩ и ЕС до Украйна ще остане същото.

От една страна, продавачи­те на „евроатлантически цен­ности“ ще осъждат тероризма, напомняйки за „руския теро­ризъм“ в Украйна; от друга, ще осъждат режима на Путин за това, че е бил заварен неподгот­вен, въпреки предупрежденията на САЩ; от трета, ще „опровер­гават“ всички твърдения за украинска намеса чрез отва­ряне на коридор за изтегляне на извършителите. Руско-ук­раинската граница, значи, била непроницаема, защото русна­ците я минирали и изпълнили с войски и камери за наблюдение. Обаче как през тази „непрони­цаема“ граница в Русия влизаха украински диверсионни групи, взривяваха инфраструктури и убиваха мирни руски граждани? Не казваха ли управляващите в Киев, че са готови да страдат, стига да страдат и руснаците? Що се отнася до „предупрежде­нията“ на САЩ за възможни терористични прояви в Ру­сия, те бяха по-скоро преду­преждения към намиращите се там американски граждани. И то без посочване на конкретни дати и места. По същия начин Чърчил е предупреждавал не­колкократно Сталин за пред­стоящото нападение на хит­леристка Германия по плана „Барбароса“. Но честото проме­няне на вероятните дати за на­падението е накарало Сталин да смята, че целта на предупреж­денията всъщност е да сблъскат СССР с Германия. И да отклонят вниманието на Хитлер от Вели­кобритания и нейните колонии.

Връщайки се на терорис­тичния акт в Красногорск, прави впечатление колко бър­зо САЩ посочиха извършите­ля в лицето на „Ислямска дър­жава“ или ИДИЛ. Дори турски­ят всекидневник вестник „Мил­лиет“(24.3.2024) запита в едро заглавие: „Какво иска ИДИЛ от Русия?“ И припомни, че случи­лото се в Красногорск е брън­ка от една верига атентати. За Франция те започват с атака­та в театъра „Батаклан“ в Па­риж през 2015г. Тогава в Бата­клан загинаха 100 души и още 40 бяха убити на 6 други места.

Русия също има печален опит в това отношение.

През 1999 г. при терорис­тични нападения на апарта­менти в Москва загинаха 293 души.

През 2002г. беше терорис­тичният акт в театъра на Ду­бровка в Москва, когато за за­ложници бяха взети 800 души и при атаката с газ на силите за сигурност загинаха 130.

През 2003 г. атентатор ка­микадзе нападна концерт до летището на Москва и уби 15 души.

През 2004 г. двама самоу­бийци от Дагестан извърши­ха нападение в метростанция, при което от експлозията за­гинаха 40 души.

Пак през 2004 г. чеченски сепаратисти взеха за залож­ници над 1100 души в едно училище в град Беслан, от които 777 деца. При продъл­жилите 3 дни сблъсъци със силите за сигурност загина­ха 334 души. През 2011 г. при нападение на летище „Домо­дедово“ в Москва загинаха 37 души. Отговорност за нападе­нието пое групата „Кавказко ислямско емирство“.

Така че скорошната траге­дия в Красногорск не е изклю­чение. Но буди недоумение фактът колко бързо Западът определи извършителите, ся­каш той ги е наел за мръсно­то дело. Пропагандата в САЩ и ЕС внушава, че ИДИЛ отмъ­щава на Русия заради норма­лизирането на отношенията й с талибаните в Афганистан. Които не били истински мю­сюлмани. Спомняйки си как САЩ се измъкнаха от Афганис­тан, оставяйки своите съюзни­ци на милостта на талибаните, се сещаме и за „фейка“, съчинен от Белия дом, че Русия била пла­щала на талибаните, за да уби­ват американски военни. Лъжа­та, разбира се, беше опроверга­на, но нещата някак се подреж­дат сега. Заловените терористи твърдят, че са им обещали по 500 хиляди рубли за нападе­нието. Защо рубли, а не дола­ри и евро например? Кой освен САЩ може да си позволи по­добна щедрост към терористи, извършили кървавото деяние в Москва? Украйна няма пари, но е напълно способна да окаже логистична подкрепа на извър­шителите. Включително и като им осигури коридор за изтегля­не на своя територия въпреки „непроницаемата“ руско-укра­инска граница.Това, че Киев се опитва да убеди света, че теро­ристите са били заловени на беларуска територия близо до Брянск, не го прави невинен. Но киевските пропагандисти не са сами, след като и в-к „Сега“ (23.3.2023) изтъква неруския и неукраинския произход на за­ловените до село Кхатсун, Брян­ска област. Които, казват, били с мюсюлмански имена. А минис­търът на отбраната на Украйна Рустем Умеров не е ли с мю­сюлманско име? На 24.3.2024 г. няколко български „национал­ни“ медии известиха аудитория­та си, че „ИДИЛ Хорасан“ е пус­нала подробен клип от атаката в „Крокус Сити хол“. Както у нас пияни, дрогирани и неправос­пособни водачи пускат клипо­ве, за да покажат че са вдигна­ли 260 км час. И, разбира се, све­тът трябва да повярва на исля­мистките кинематографисти. „Вярвам, защото е абсурдно“, казвал един средновековен тео­лог и идеалистически философ. Да не би Байдън да знае къде се намира Брянск, че да провери украинските измислици? Той не помни защо е отнесъл в къщата си в Делауер секретни докумен­ти за операциите в Афганистан, Ирак и Сирия, както и кога е по­чинал синът му Бо, та ще ти ми­сли за някакво руско градче или село, където са били заловени те­рористи! Виж, ако му кажат, че Путин е наредил да стрелят по зрителите в концертната зала в Красногорск, веднага ще по­вярва и ще се наежи. Понеже така ще оправдае провала на американската стратегия в Ук­райна, Близкия и Далечния Из­ток. Веднъж погрешка Байдън призна, че САЩ са допуснали грешка с интервенцията в Ук­райна, но бързо се поправи, че е имал предвид американски­те намеси в Афганистан, Ирак и Сирия.

И кой лансира интервенци­ите в Афганистан и Ирак и тази в Сирия под лозунга „Арабска пролет“? Неговите предше­ственици Бил Клинтън, Джор­дж Буш - баща и син, и Барак Обама. За тези „грешки“ наро­дите на Афганистан, Ирак и Сирия плащат и до днес кър­вав данък. Някой ден Байдън ще обяви за грешка и политика­та си по израелско-палестин­ския конфликт. Само че според Жозеф Фуше грешката в поли­тиката е повече от престъпле­ние. Да не се окаже, че САЩ „по­грешка“ са поръчали и органи­зирали и нападенията в Крас­ногорск.

Сами или с участието на Украйна? Това е въпросът.