Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 9 (27 февруари 2024) СИНОНИМ НА СВЯТАТА ДУМА СВОБОДА

СИНОНИМ НА СВЯТАТА ДУМА СВОБОДА

Е-поща Печат PDF

 

В историята на България има една дата – 3 март, която е синоним на святата дума Свобода.

Тираните не обичат тази дума, защото тя векове наред е раждала герои, мъченици и будители, които със слово и меч са творили историята и със златни букви са изписвали категорич­ната воля на поробените – Свобода или смърт. И Свободата е идвала със смелост­та на велики герои, с апостолското дело на Дякона, с бунтовните стихове на Бо­тев, с кръвта на априлци, с безстрашието на опълченците, с вярата на батачани и с подвига и саможертвата на хиляди руски воини.

Нашата свобода беше защитена и с перото на Виктор Юго, на Толстой и Достоевски, на Гладстон, Чарлз Дар­вин и Оскар Уайлд. Те не само възсла­виха българската кауза, но се бориха за нея и оставиха заветни мисли към днешния ден – да не забравяме, че сво­бодата отлита, ако не я пазим и тачим.

Колко съвременно звучат думите на Уолт Уитман: “Когато Свободата си отива, тя не си отива първа, нито вто­ра, нито трета. Тя чака всичко друго да си иде – тя остава последна. Когато вече няма помен от герои и мъченици и кога­то всичко живо в душите на всички хора изчезне от някой край на света, едва то­гава Свободата ще изчезне от този край на света и неверник и тиран ще го зав­ладеят”.

Датата 3 март е повратна в българ­ската история, защото ражда свобода­та на България, защото, макар и за 100 дни, ражда Санстефанска България. В същото време страхът от свободния Бъл­гарски лъв изковава и клетката, и вериги­те на Берлинския конгрес, където дипло­мати и държавници с манталитет на ка­сапи определят Санстефанския мир като едно “недоразумение” Задкулисието на дипломаци­ята и натискът върху Русия до­веждат до несправедливости и жестокости единствено за бъл­гарите, докато в същото време, по силата на “недоразумението” в Сан Стефано от 3 март 1878 г. птицата на свободата се заселва завинаги и в Белград и Цетина, и в Букурещ и в Атина.

Това е истината за освободи­телната Руско-турска война и за датата 3 март. Когато славим по­бедоносната 1878 г. и национал­ния празник 3 март, отбелязващ възкресението на България за държавен и обществен живот, не трябва да забравяме първата Берлинска стена за Отечеството ни, която разпокъса земите му и начерта жертвения кръст на поколения българи в борбата за обединение на народа ни в Ма­кедония и Тракия. Която предо­предели и трагедията на една ге­ополитическа и цивилизацион­на катастрофа.

Днес не трябва да се стра­хуваме да наричаме време­то преди 3 март с истинското име, така както патриархът на българската литература Иван Вазов е назовал робското те­гло на българския народ – под игото.

Не трябва да съдим и руски­те генерали, че са ни освободили или че не са се върнали да защи­тят завоеванията на своите по­беди в освободителната война. Още по-греховно е да се прими­ряваме с твърденията, че те са ни заробили. Трябва да сме бла­годарни, че нашето освобожде­ние е пример, неповторен в све­товната история, защото няма друг случай, когато народът на една държава се вдига, за да по­могне и освободи друг народ, ос­тавя костите на хиляди свои си­нове по далечни бойни полета, възкресява за нов живот дър­жавността и институциите на освободения народ и се оттегля само със славата на освободител.

Затова нека на 3 март све­дем чела, нека се поклоним пред мъчениците на свобода­та, нека си спомним за кръ­ста, който носим, за вярата и борбата, за книжовниците и бу­дителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и възраждане. И да не забравя­ме, че саможертвата на братя­та освободители, техният под­виг е кървавото измерение за нашето национално достойн­ство и бъдеще.