Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой (6 февруари 2024) АПОЛОГИЯ НА ТЪПАНА

АПОЛОГИЯ НА ТЪПАНА

Е-поща Печат PDF

Тия дни насила направиха воен­ния министър Тагарев герой – като здраво го наругаха зара­ди непремерените му приказки пред една американска телевизия.

Той това и чакаше: мечтата на ня­как скалъпения тукашен евроатлан­тик е да го ругаят заради неговата „си­туационна“ правоверност, така той под­хранва доверието на опекуните си.

Ругатните му създават реноме на ев­роатлантически светец.

Тагарев говорил за нуждата от кон­трол върху медиите и дори върху соци­алните мрежи.

Военен министър цензор – направо е готов за още една евроатлантическа на­шивка.

То това е и основното предназна­чение на повечето ни военни минист­ри от Ерата на Прехода: да се доказват като заслужили за нашивки, другото не ги интересува.

Един от тях, отдавна забравеният Ненчев, в миг на красиво откровение направо си каза, че е „стар тъпан“.

И може би оттогава за нашите евро­атлантически партньори това се офор­ми като най-важното изискване към кан­дидатите за български военен министър, всичко останало е без значение – важно­то е да си тъпан.

Човек, който е приел, че няма нищо възвишено в неговата роля – освен по­слушанието.

Могат да налагат тъпана, колкото си щат.

Хора като Тагарев могат да същест­вуват и просперират най-добре в ре­жим на противопоставяне.

Настояват да ги схващате като смъртни врагове на Русия примерно.

Но това също е една измама – те пет пари не дават за никаква Русия, а пък за тукашните русофили още по-малко.

Всичко е камуфлаж. Игра на порт­фейлите.

В друго скорошно интервю Тагарев казва, че българската отбранителна промишленост щяла да работи дено­нощно до пълната победа на Украй­на.

Ако остане на такива като Тагарев, войната в Украйна ще продължи 100 го­дини.

А войната за България – сещаме ли се за нея?

Сега буквално пред очите ни някои хора изпълняват заръката да докарат България до просешка тояга, за да я при­джобят други съвсем евтино.

Един Василев харчи като безумец, друг Василев все не може да хване два­та края на въпросното безумие.

Първият е финансовият министър на кирчовци Асен Василев.

Другият е Николай Василев, вице­премиер и министър на икономика­та, транспорта и съобщенията в коа­лиционното правителство на Симеон.

В отчаянието си от нахалството на съ­фамилника си преди време той беше на­правил една „инсталация“, която в реал­но време показваше колко е публични­ят дълг на страната и колко дължи вся­ко българско семейство.

От близо две години Николай зада­ва един и същи въпрос на Асен: за как­во са изхарчени в края на 2021 година за девет дни девет милиарда лева.

И все не получава някакъв смислен отговор.

В замяна на това в края на миналата 2023 година Асен В. изхарчи, също тол­кова скоростно, вече 11 милиарда лева.

И никой в Сглобката не примигна дори веднъж.

Според Николай В. при такива тем­пове на харчене в края на мандата на Сглобката външният ни дълг ще на­расне до над 70 милиарда лева – сега е над 40 милиарда, двойно повече от на­следените от ББ двайсетина.

А публиката нека се звери в цензора Тагарев.

На Наполеон приписват думите – „Никога не прекъсвай врага си, когато той греши“. Тоест – не прекъсвай Асен В., докато не се налудува докрай. Греш­никът е той – но кой има полза от лу­достта му?

В момента Бойко, главният дюлге­рин на паянтовата „сглобка“, изчаква – независимо какво говори – най-удоб­ния момент, за да натири кирчовци към поредната им дестинация, нищо чудно тя да се окаже и някоя руска банка, Симеон Дянков, друг русофоб, вече извъртя подобен пирует.

Бойко изчаква, обаче скоро ще са му нужни доста силни диоптри, за да разче­те резултата от пасивността си.

Необяснимото в този случай е овчата пасивност на Народа, той сякаш дори не се интересува какви са намеренията на властниците: да го уморят, да го про­гонят или да го ашладисат с някое дру­го племе.

Вече всичко е възможно – дано не му се наложи да се успокоява с думите на Оруел, че „Животът не изпитва вина, няма съвест“.

Всеки ден след обявяването на „исто­рическия“ ни пробив в Шенген става все по-ясно какви шегаджии са Денков и Габриел – австрийският вътрешен ми­нистър тия дни безцеремонно спука балона, който двамката усърдно се опит­ват да надуят.

Духачи на спукани балони.

Белгийското председателство на ЕС бе също категорично: пълното ни при­съединяване към Шенген изобщо не е приоритет.

Но това не притеснява дуото духачи, напротив – сякаш настояват да ги при­знаем за богове на измамата.

След време ще искат да ги признаем и за страдалци, жертви на русофилите.

Умберто Еко (в „Нулев брой“) казва: „Зад гърба ни винаги има някой, който ни мами… Живеем в измама и ако знаеш, че те лъжат, трябва да живееш в подо­зрение“.

Ние тук знаем, че ни мамят, но сме се примирили – как се случи това?

Народът сякаш няма доверие вече дори в себе си.