Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 3 (16 януари 2024) България – една вечна песен

България – една вечна песен

Е-поща Печат PDF

„Ти идеш от дълбочината на вековете, от потъмнелите стра­ници на историята се усмихват твоите бездънни очи. Косата ти е прошарена от среброто на време­ната, нозете ти са боси, а петите - напукани. Наместо гердан от зла­тици ти носиш една вехта бакъ­рена пара, нанизана на конопена връв, отколе изкопана от разру­шена старинна твърдина. Намес­то белези от златни гривни по ръцете ти личат следи от веков­ни вериги. А над мокрите очи на твоето високо чело има едно чер­но кръстче, горено с огън. Ти си девойка с чисто сърце, ти си май­ка, която е откърмила милиони синове. Откога са мокри тия тъм­ни и дълбоки очи? От оня ли ден, когато ти вървеше през пожъл­телите папрати, под кестените на Беласица и бързаше да допреш устни до челата на ослепелите Са­муилови войници? Мъжествени­ят цар посрещна своите войници и щом съзря скръбната върво­лица от слепци, люшна се и пад­на мъртъв на земята. Тогава ли се наляха очите ти? Или в оня ден, когато палачът на Челеби Сюлей­мана надигна ятагана, за да отсе­че главата на светия старец Ев­тимия и ръката му остана вка­менена? Една вечер пропищя куршум в стария Балкан и про­низа челото на твоя най-вдъхно­вен син. Ти дълго стоя наведена над него, опряла ухо до сърцето му. И когато заглъхна последни­ят удар на светата камбана, една сълза излезна от дясното ти око и капна. Беше тъмно. Додето падне, сълзата грейна в нощта като вощеница - запалена от майчина ръка. В тая сълза има­ше отблясък от далечни светка­вици. В нея трепнаха езиците на ония гибелни огньове, които превърнаха в пепел книгите в библиотеката на “Свети Петър и Павел”. В тая сълза имаше свет­лина от кандилото на атонския монах, искри от кладата на Пет­лешков и разбунтуваните сред­ногорски села. Колко пъти съм те срещал по нивите! Ти спо­хождаш орачите. Милваш с длан потните чела на воловците, кои­то затъват до колене в чернозе­ма на Тракия и пъшкат над Ду­навската равнина. Ти стриваш в шепата си първия узрял жи­тен клас и хвърляш зърното на божите птички. Ти береш цвете в момините градинки, за да на­китиш житните купни. Когато вълкът грабне майката овца - ти кърмиш сиротното агънце и му нижеш гердан от мънистени зърна. А когато птичето падне от гнездото, грабнато от вятъра, намокрено от хладния нощен дъжд, ти го прибираш в пазвата си, за да го затоплиш до сърце­то си. Аз чувам как тупти твоето топло сърце в тъжните народни песни. Песен на чучулига, която трепти при залеза, песен на ка­вал, който гука по седенките, е твоят глас. Ти ме научи да спя на голата земя, по стърнищата. Твоята пръст е раждала хляба на моите деди. Ти ме научи да квася в студения кладенец коравия за­лък на нашето време, за да омек­не. В твоите влажни недра спят дълбоко мили покойници. До­някога ти ще поиш със сок ко­рените на младото дърво, което ще полюшва клони над заспали­те вечен сън и ще ражда плод за новите поколения. Земя на бъл­гарите, родино моя, на колене стоя пред теб и целувам твоята корава, невидима десница!”

Защо ви припомняме тези думи? Първо, защото така зву­чи истинският и хубав българ­ски език. Второ. Защото те са част от отговора на въпроса защо българите от онези вре­мена са се държали по-различ­но от нас. Просто са възпита­вани по друг начин. Текстът на Каралийчев е от 1939 годи­на и е разказ за деца и юно­ши. Това се получава, когато поезията срещне прозата и се превърне във вечна песен. Нека помним.