Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Нова Зора

Е-поща Печат PDF

 

Уважаеми читатели,

Абонаментът все още е единстве­ният начин да сте сигурни, че може­те да прочетете вестник „Нова Зора“. Идват безизходни времена, когато все­ки глас на правдата ще бъде заглуша­ван и истината все по-трудно ще бъде изричана и осветявана. Сега тече або­наментната кампания на Български пощи и на фирма „Доби прес“, с кои­то редакцията има договорни отно­шения за 2024 г. Целта, непостигната в предишните години остава същата и през 2024 г.: 1000 целогодишни абона­мента! Ние знаем, че ви е трудно и с притеснение отправяме тази пока­на за подкрепа. Вече се пресрамих­ме и през отминалата година съоб­щихме, че приемаме и дарения. Бла­годарим на всички, които се отзоваха. Ако целта от 1000 абонамента не бъде постигната единствената възможност ще остане вашата целева подкрепа. Процесите протичат все по-скоротеч­но и става все по-реален образът на онзи вторник, в който има опасност да не се състои срещата ни с вас. За много централи и институции това би било повод за празник, но ние вярваме, че това не е ваше желание. Можехме да ви спестим казаното до­тук, ако все пак беше възможно прео­доляването на изкуствените препи­ятствия пред разпространението на вестника. Уви.

Във всяка пощенска станция, до 15 число на всеки месец, очакваме да се абонирате за в. „Нова Зора“ за 1 ме­сец, за тримесечие, полугодие или за цялата година. Абонаментът винаги се изчислява съобразно броя на втор­ниците, умножени по коричната цена - 2 лв. Това засега остава най-сигур­ният начин, вие, заедно с „Нова Зора“, да участвате в битката за бъдещето на България.

Нашият каталожен номер в Бъл­гарски пощи остава непроменен - 311.

Всеки вторник очаквайте „Нова Зора“. Търсете най-необходимият за България вестник.