Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2024 Брой 1 (2 януари 2024) Излишно коледарско бодрячество

Излишно коледарско бодрячество

Е-поща Печат PDF

А премиерът Денков ни честити Коледа. Колкото да си по­мислим, че в глава­та му още боботи веселяка Дядо Мраз

Рождество Христово е.

А премиерът Денков ни честити Коледа.

Колкото да си помислим, че в главата му още боботи веселяка Дядо Мраз.

Може ли тогава да му по­вярваме, когато казва „До­брата новина е, че гледаме все по-уверено напред“.

Все по-уверено?

Напред?

Колко напред?

Къде е това напред?

В премиерското обръще­ние от 353 думи нито вед­нъж не е споменато Рож­дество Христово.

А ето как гледаме увере­но напред:

Общият дял на хората в риск от бедност или социал­но изключване възлиза на 32,2 процента.

Много от хората, живе­ещи в домакинства, се за­трудняват с жилищните разходи.

Всеки трети пенсионер едва оцелява под линията на бедността.

Близо 45% от хората не могат да си осигурят пълно­ценна храна.

За коя страна се отнасят тези данни?

Драги приятели,

Излишно е да бъдете пришпорвани с коледарско бодрячество.

Нямате нужда и от фал­шиви празнични целувки.

Животът – такъв, какъв­то го правят управниците - е длъжник на почти всички българи.

„Коледарите“ най-сетне трябва да проумеят това.

Да проумеят също, че вие не сте някаква досадна при­турка към Празника.

Бъдете!