Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 47 (19 декември 2023) Освен Денков, любимата му тема е Русия

Освен Денков, любимата му тема е Русия

Е-поща Печат PDF

От два-три месеца ня­какво лице Пеевски дава акъл по всички въпроси в България. Този Пеевски със съмнител­но образование, неясна тру­дова биография, дето го ня­маше с години в Народното събрание, срещу когото има­ше демонстрации, сега упра­влява България. През 2013 г. той беше демонизиран, сата­низиран, а сега се оказва бял ангел. Къде отидоха екзалти­раните демонстранти? Или демонстрациите са били фалшиви, за да изи­граят ролята да се свали правителството на Орешарски. Май че някои от демонстран­тите сега са в Народното събрание и мълчат като риби. Сладко е парламентарното кресло. Защо да надигаме глас. Топло е, имаш при­вилегии, спокойно е. Нека Пеевски си рази­грава коня. С какво се е променил Пеевски от 2013 г, та сега е на всяка манджа мерудия? Пеевски тук, Пеевски там, Пеевски навсякъ­де. Не само че е навсякъде, но е арогантен и нагъл. Спомнете се как се отнася с премиера Денков. Все едно е измекярин. Че Денков за нищо не става, това е ясно. Но все пак е ми­нистър-председател на България. Трябва да се уважава институцията. Освен Денков лю­бима тема му е Русия. Няма ден да не се из­каже и да не прояви русофобията си. В пре­дишните години не сме го чували да говори за Русия. Сега където стане, където седне – Русия, та Русия.

Въобще не съм имал намерение да пиша за Пеевски, защото ми е ясно кой е и как ще завърши. Но на 15 декември вече ми дойде много. Пеевски, който е като Фигаро, не се стърпя и нахока БНР, защото е поканило по­сланичката на Русия за интервю. Как така? Та това е хибридна атака, тя сее дезинфор­мация! Кой дава право на Пеевски да опре­деля кой ще участва в предаванията на БНР? Дори ги заплашва със СЕМ. Не съм чул Пеев­ски да е против участието на американския и другите западни посланици за тяхно учас­тие в предавания по радиото и телевизията. Колко пъти са канени украин­ски представители за участия. Но Пеевски си мълчи, защото това са правилните послани­ци. А Митрофанова е непра­вилна. Пеевски, къде отидо­ха евроатлантическите цен­ности за свобода на словото, за свобода на мненията? Къде остана плурализмът? Или трябва да чуваме само едно мнение? Нали ни проглуши ушите за евроатлантизма? Или зад евроатлантическите ценности се крие пълзящо ус­тановяване на тоталитаризъм в България?! За едни посланици може всичко, а за други­те нищо. Само забрани. Български журнали­сти щели да правят протест пред БНР заради участието на Елеонора Митрофанова. Къде са тези журналисти да протестират, когато третокласни чиновници от САЩ ни забраня­ват това или онова и се намесват в нашите вътрешни работи. Клета България…

Не стига Пеевски, ами и украинската по­сланичка се обажда. Не е ли това намеса в нашите вътрешни работи и в работата на една национална медия. Тя ли ще ни дава акъл, представителката на страната, където има само един правителствен канал, а всич­ки други медии са закрити. Забранени са и всички опозиционни партии. Дори се пре­следват инакомислещите, а срещу някои се извършват атентати. Опит за убийство на Олег Царьов. Успяха да убият и депутата Иля Кива. Не е ли по-добре да се държи като ди­пломат, а не като слон в стъкларски магазин. Но как да се държи като дипломат, като няма нищо общо с тази професия.

Още няколко думи за Пеевски. Той не знае ли, не усеща ли, че ще завърши като Местан? През тези повече от тридесет годи­ни са минали много като Пеевски и всички са забравени. И Пеевски ще бъде изоставен от всички, независимо че сега журналисти, по­литолози и какви ли не му пеят дитирамби. Те на много други са пеели химни и са писа­ли оди, но тях отдавна ги няма на политиче­ската сцена. Помисли, Пеевски!