Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) ТЕНЕКИЕНИ КОНЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ

ТЕНЕКИЕНИ КОНЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ

Е-поща Печат PDF

 

Сбъдна се мечтата на Та­гарев и файтона евро­атлантически укрофи­ли и русофоби Бълга­рия да се нареди още веднъж на „правилната страна на исто­рията“. Тази, която в момен­та им изглежда печеливша и келепироносна персонално. С гласовете на депутатите от ПП- ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС, Народно­то събрание одобри проектоза­кона на МС за предоставяне на Украйна на 100-те съветски БТР 60 ПБ с „отпаднала необхо­димост“, които ръждясвали в складовете на МВР. Президен­тът Румен Радев наложи вето върху „дарението“, но преми­ерът Денков, председателят на НС Росен Желязков и депута­тите от ГЕРБ и ПП-ДБ обеща­ха да преодолеят ветото „много бързо“. Размагнитизираният“ премиер в сянка Делян Пеевски дори квалифицира ветото на Ра­дев като срам. Безсрамник, заг­робил дузина тютюневи фа­брики, медии и една банка, да говори за срам - това вече е диа­гноза на целия ни политически елит“! Но, както пише Еразъм Ротердамски във „Възхвала на глупостта“: „Срамът, безчести­ето, хулата и злословието носят вреда, само когато се чувстват“.

Такава наглост и безочие могат да виреят само в страна като България, чието скърца­що, сглобено-разглобено, хао­тично, некоалиционно, рота­ционно и мъглявинно управле­ние пише най-срамните стра­ници в близо 1400-годишната й история. Само БСП и „Възраж­дане“ заявиха, че ще подкрепят ветото на президента. При се­гашното съотношение на силите в парламента нямаше никак­во съмнение, че ветото може да бъде отхвърлено. Обаче ар­гументите на вносителите и одо­брилите законопроекта за „да­рението“, заслужават да бъдат проверени с детектора на лъ­жата, ако не и да бъдат прегле­дани от психиатър. Защото, ако въпросните бронетранспортьо­ри наистина са негодни, „дари­телите“ лъжат ръководството в Киев, ЕС и НАТО. Украйна ще воюва, или ще поправя подаре­ните й антики във вид на де­фектниракети и БТР от вре­мето на Възродителния процес“? И без нашите стари тенекета Зе­ленски и компания са на път да свалят себе си и да ликвидират Украйна като държава. Веднъж, заради нежеланието на украи­нците да гинат още 10 години в окопите на една война, която не могат да спечелят сами. А пък западняците, които ги подстрекават, не умират от же­лание да воюват с Русия зара­ди Зеленски. Втори път, заради задълбочаващите се противо­речия между политическото ръководство в Киев и военно­то командване на ВСУ. За това свидетелстват противополож­ните изявления пред западни медии на президента Володи­мир Зеленски и началника на ГЩ Валери Залужний. Зеленски твърди, че никой колкото него не вярва в украинската победа, но напоследък признава, че Дон­бас не можел да се върне на Ук­райна дори ментално. Залуж­ний пък казва, че войната е на­влязла в патова ситуация и за­почва самостоятелно да проси пари и снаряди от Вашингтон. За да му затворят устата взриви­ха с подарък-бомба неговия по­мощник, а преди седмица на­тровиха военни разузнавачи и дори съпругата на шефа на украинското военно разузна­ване Мариана Буданова. След Олексий Арестович, бившият съветник на Зеленски, критики в авторитаризъм срещу президен­та на Украйна отправи и кметът на Киев Виталий Кличко. Той предупреди дори, че е застра­шено самото съществуване на Украйна. Според сайта „Pravda. Ru“ (03.12.2023) Зеленски е на­редил на СБУ да подготви ар­еста на сътрудника на Кличко и на бившия президент Петро Порошенко. За капак на всичко, все по-очевидни стават умората и досадата на Запада от Украй­на. ЕС вече обяви, че няма да може да достави на Киев обе­щаните 1 млн. снаряди, а спо­ред медиите в САЩ, Белият дом ще свърши парите за Украй­на до края на годината. Вестник „Вашингтон пост“, цитиран от Епицентър“ (02.12.2023), напи­са: „САЩ правят оръжие за Ук­райна - всъщност правят пари за себе си“. Дори дежурният опти­мист, генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, при­зова партньорите „да се готвят за лоши новини от Украйна.“ („Миллиет“/04.12.2023). Най-ве­роятно те ще дойдат първо от Авдеевка, където украинските сили са обкръжени и се предават групово. В такъв момент да по­даряваш на Украйна старо же­лязо - това е цинизъм! Все едно да връчваш на самоубиец нож или въже

Но какво ще стане, ако на­шето правителство, със съдей­ствието на част от НС, даря­ва на Украйна съвсем годни за употреба бойни машини, пред­ставяйки ги като излишни, с отпаднала необходимост, не­годни за модернизиране и под­лежащи само на бракуване и нарязване за скрап? Тогава те лъжат българския народ, до­като пред очите му се карат като цигани за министерски пост­ове, за ръководители на регула­торните органи и НЗОК, а мина­лата седмица и за директора на „Пирогов“, когото здравният ми­нистър професор Хинков осво­боди от поста без да се допита до некоалиционните партньо­ри от ГЕРБ и ДПС! В резултат, ГЕРБ обявиха, че ще бойкоти­рат заседанията на НС, особено тези по бюджета за 2024 г., и ще участват само в обсъждането на конституционните промени. ГЕРБ и ДПС се обявиха и за отмя­ната на дерогацията за руския петрол от 1 януари 2024, вместо от 1 март. След което от „Лукойл“ започнаха да търсят купувач за бургаската рафинерия, моти­вирайки се с политически на­тиск върху компанията. Възмож­но е тя да преустанови бизнеса си в България и единственото, по което от „сглобката“ се оказват на едно мнение, са прословути­те „дарения“ за Украйна. Разби­ра се, въпросните 100 БТР 60 ПБ биха могли да усилят охрана­та на българо-турската грани­ца. Защото Великата българска ограда, глътнала няколко стоти­ци милиона лева за изграждане­то и поддръжката й, е надупчена като холандско сирене. И, само който го мързи, той не я е прес­кочил. Министърът на отбрана­та Тагарев обяви, че изпраща още 150 военнослужещи в по­мощ на Гранична полиция, но какво са те при една 250-кило­метрова граница? Защо МВР не използва тези БТР за усил­ване на охраната на граница­та, или за спасителни операции при стихийни природни бед­ствия, като наводнения и сне­гонавявания? Казват, че украи­нците щели да ремонтират на­шите машини, да ги преоборуд­ват с въоръжения и модерни комуникационни системи. Защо не ги преоборудваха в нашите военни заводи, където още при управлението на Кирил Петков щяха да ремонтират повредена украинска бойна техника? На нашите пишман експерти, кои­то и трудоваци не са били, но не слизат от телевизионните екра­ни, напомням, че по времето на социализма в завода в Червен бряг произвеждаха български верижни бронетранспортьо­ри МТЛБ. „Капацитети без ка­пацитет“ като Ивайло Мирчев уверяват, че ЕС щял да ни плати „подаръка“ за Украйна. Само че плащането щяло да стане по-къс­но. Колко е това по-късно? След края на войната и разпарче­тосването на Украйна ли? Или след края на България? С какви пари ще ни плати ЕС? С част от собствената ни вноска в Евро­съюза ли? Значи, за едно и също нещо ще сме платили два пъти: веднъж на СССР, втори път на ЕС. Да ви се не видят и евроат­лантическите ценности“, щом винаги ние ще сме прецакани­те!

Гърците оставили пред сте­ните на Троя един дървен кон, в утробата на който скрили отряд войници, командвани от Оди­сей. Наивните троянци, които не послушали жреца Лаокоон, нито Касандра, дъшерята на цар Приам, надарена с пророческа дарба, решили, подобно на Зе­ленски, че са спечелили вой­ната. Затова разрушили част от крепостната стена, за да вкарат в крепостта подарения им дър­вен кон. Резултатът е описан в Илиада“. Скритите в коня да­найци излезли през нощта, из­били стражата на вратите и ги отворили да влязат завърнали­те се с кораби техни сънарод­ници.

В нашите тенекиени коненяма да има и толкова, само студени железа. А можеше в 100-те БТР да натоварим войно­любивия политически елит“, пък да хвърлим по един камък след тях! Пари можехме и да не искаме. Напротив, щяхме дори да доплатим за освобождава­нето от политическия боклук“, както казваше Иван Гешев. Така се прави при изпращане­то от Запада на химически бок­лук за погребване в развива­щите се страни. Впрочем, твър­ди се, че Зеленски е продал на Сорос 400 квадратни киломе­тра украинска земя за съхране­ние в нея на опасни химически отпадъци..А за десетките аме­рикански лаборатории в Ук­райна, където се правеха опи­ти с биологично оръжие, при­зна пред Сенатската комисия по външните работи към Аме­риканския Конгрес помощник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд. Същата, която обяви, че САЩ са похар­чили 5 млрд.долара за демо­крацията в Украйна. А след на­помнянето от тогавашния аме­рикански посланик в Киев за Ев­ропейския съюз, отсече: „Fuck European Union!”. Най-безобид­ният, но неточен превод на тази псувня е: „Майната му на ЕС!“.