Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 46 (12 декември 2023) Защо се мълчи за това?

Защо се мълчи за това?

Е-поща Печат PDF

Те искат умишлено да го погребат!

Не аз, а Кеворк Кеворкян прогнозира, че след петнайсети­на години няма да има живи сви­детели на онова сега проклинано бивше време. И, че точно тогава ще започне го­лямата фалшификация. Освен индустрия и здравеопазване, големият плюс на оно­ва време е духовната сфера, културата. Жалко, че и този някогашен подем ще бъде умишлено премълчаван. Хайде само бе­гло да видим какво е станало за 29 години след 9 септември 1944 година и за същия период след 10 ноем­ври 1989 година. Ще се смаете какъв духовен упадък! До 1974 година ние имаме истински шедьоври в литерату­рата –произведения­та на Димитър Димов, Емилиян Станев, Ди­митър Талев, Николай Хайтов, Йордан Ради­чков, Ивайло Петров, Антон Дончев… Поети като Веселин Ханчев, Валери Петров, Геор­ги Джагаров, Блага Ди­митрова, Константин Павлов, Христо Фо­тев, Дамян Дамянов… Имахме такива велики актьори като Кон­стантин Кисимов, Владимир Трендафи­лов, Апостол Карамитев, Григор Вачков, Мила Павлова, Спас Джонев, Стефан Ге­цов, Георги Георгиев Гец, Георги Калоян­чев, Георги Парцалев, Стоянка Мутафо­ва… Могат ли да се изредят всички? Каже­те пет имена сегашни, за 28 години поне да са близко до тях? Точно в онзи „мрачен период“ беше създаден филмовият шедьо­вър на века „Козият рог“ на гениалния Ме­тоди Андонов, „Крадецът на праскови“, първият екшън сериал „На всеки киломе­тър“… Никой няма да знае, че в онзи „че­ренпериод България изнася филми в 70 страни, има 813 международни награ­ди, 300 български студенти са пратени в 16 страни на издръжка на държавата да изучават филмовото майсторство. Няма да знаят бъдните поколения, че през 1963 година /17 години след 9-ти септември 1944/ ние поставяме изключителен рекорд – имали сме 3 700 киносалона, а родината на седмото изкуство – Франция, има само 2 000! Защо се мълчи за това? Ало, чер­ногледци: 25 години след 9-ти септември 1944 година България заема второ, а дъл­го време трето и четвърто място в света по посещаемост на кината! Точно в тези трийсетина години след „съветската оку­пацияв подем е изоб­разителното изкуство, музикалното, архи­тектурата… Тогава са създадени Национал­ния исторически му­зея, Националната га­лерия за чуждестран­но изкуство, Нацио­налната художествена галерия… В невероя­тен възход, за изнена­да на пещерните чер­ногледци, в онзи трий­сетгодишен отрязък е не само така наречено­то елитарно изкуство, но и масовото. Гузно се премълчава, че тога­ва е имало 3 200 театрални, 570 естрад­ни и 40 състава за художествено слово, хоровете надхвърлят две хиляди, оркес­трите – 420… Ех, какви черни времена и как може да има 4 000 /четири хиляди!/ библиотеки с над 18 милиона тома! Бъл­гарските творци, нашите видни култур­трегери, са в челото на Европа, никой не ги е пренебрегвал и изолирал, а къде са сега? Талантът не може да бъде зали­чен, вътрешната свобода не може да бъде в клетка, ако си наистина личност с твор­чески заряд! Останах смаян, че след 10 ноември 1989 година нищо не беше из­вадено „забранено“ от чекмеджетата. Освен графоманските творения на по­средствениците!