Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 41 (7 ноември 2023) Истинската заплаха си ти, Байдън!

Истинската заплаха си ти, Байдън!

Е-поща Печат PDF

Заминал за Тел Авив су­тринта след клането в болницата в Газа и прегърнал се с Нетаня­ху, на връщане в изявление, направено пред журналисти в Air Force One, Байдън оста­ви без отговор въпроса: „Спо­ред вас Израел действа ли в съ­ответствие с военното пра­во?“ Дори, вместо да отговори, закри срещата, казвайки: „Чу­десно беше да разговарям с вас“. А на вечерята, организира­на от Фондацията „Кампания за човешките права“, подмина призивите „Оставете Газа да живее!“ и „Незабавно да се оси­гури примирие!“ с думите: „Не чувам“ Какво да рече, как­во да стори, като няма какво да каже? Впрочем и това да не отговориш е отговор. Т.е., поне­же няма какво да отговори на този въпрос, и заради безпо­койството, което изпитва от този въпрос, трябва или да не му обръща внимание, или да каже нещо съвсем различно... Сякаш не е имало такъв въпрос, такъв проблем… Защото в си­туацията, до която се е стигна­ло, и Израел, и САЩ нямат с какво да се оправдаят... Тъкмо затова в обръщението си към нацията, произнесено в Овал­ния кабинет, Байдън можа да каже само, че „Израел трябва да действа в съответствие с военните правила“.

От една страна САЩ опре­делят демократичните пра­вила, организират срещи на върха по демокрация, осъж­дат други страни под предлог, че не са достатъчно демокра­тични и им налагат санкции. От друга, остават безмълвни, когато Израел толкова откри­то, пред очите на света, по­тъпква международното пра­во, човешките права и всички споразумения в тази област. И въпреки че той пренебрег­ва Всеобщата декларация на ООН за правата на чове­ка, стоят безмълвни и откро­вено съзерцават. Нещо пове­че, защитават го и го подкре­пят. А при последните разго­вори в ООН за хуманитарно примирие, сред 15 страни те бяха единствената държава, която се противопостави. А сега разчистиха пътя и дори видяха и одобриха плановете на Израел за сухопътна опе­рация, която той ще проведе в Газа. Значи, още повече на­силие, масово клане и заточе­ние. След това кого бихте мог­ли да спрете?...

***

От една страна Байдън и Нетаняху непрекъснато из­тъкват „Хамас“ пред ИДИЛ, от друга подчертават, че е по- опасна организация и от нея. В заключение и двете са позна­ти на тях структури! Известно е как

САЩ използваха ИДИЛ,

за да узаконят терористич­ната организация PKK/YPG/ PYD (Кюрдска работническа партия/Отряди за самозащита на населението в Северна Си­рия/Партия на демократич­ното единство-б.пр.). ИДИЛ ту се ликвидира, ту вампи­рясва… Както в играта на кри­еница: ако кажа „ябълка“ - из­лез; ако кажа „круша“ - не из­лизай… Има една нескончаема борба с ИДИЛ и не изглежда тя да свърши, докато САЩ не направят каквото са си науми­ли. Така например, когато Бай­дън обяви решението си за удължаване с още една година на националното извънредно положение заради Сирия, обо­снова и това с предлога ИДИЛ. И без никакъв срам в уведомле­нието си, изпратено на Конгре­са, за да защити терористич­ната организация PKK/YPG каза така:

“Военните операции на Тур­ция към Североизточна Сирия подкопават кампанията за раз­гром на ИДИЛ, излагат на риск цивилните, заплашват да отс­лабят още повече мира, сигур­ността и стабилността в ре­гиона. Те представляват извън­редна заплаха за националната сигурност и външната полити­ка на САЩ“.

Кой казва тези неща? На думи,съюзникът партньорът (на Турция – б.пр.), в НАТО, САЩ! Официално върши под­лост… Каква връзка има това с националната сигурност на САЩ? Ако става въпрос да се води борба с ИДИЛ, до днес единствената страна, която прави това е Турция. Турските въоръжени сили (ТВС), бией­ки се гърди в гърди, обезвре­диха хиляди бойци на ИДИЛ. Вие, САЩ, какво направихте? Нищо, освен да сътрудничите с въоръжената, екипирана и обучена от вас терористична организация PKK/YPG ,и дори да провеждате учения с нея. За­това Турция казва: „Виждам на какво си играете и според него взех своите предпазни мерки, а вие балансирайте крачката си“… Така че никой няма да преглътне глупостите на Бай­дън. Особено измислицата „из­лага на риск цивилните“. Няма такова нещо в историята на ТВС. Впрочем, чувствителност­та при операциите и точковите удари са видими. Не беше раз­кървавен носът дори на един цивилен, иначе щяха да сру­тят света на главата ни… Но, погледнете вършените от Из­раел неща, за които Байдън си затваря очите. Директно взе­ма на прицел цивилните, без да гледа деца и жени, извърш­ва клане. Удря болници, учи­лища, култови сгради. От Бай­дън и от света - никакъв звук.

Познат е и

регистърът с рецидивите на САЩ

по този въпрос... Под пред­лога за наличие на ядрено оръжие нападнаха Ирак, уби­ха стотици хиляди невинни хора, после казаха, че нямало такова оръжие. Умрелият си остана със своята смърт. Как­то беше в Либия и Афганис­тан и при другите срамни при­мери с измислиците „в името на демокрацията“, проявили се на много места по света в името на човечеството. И сега, в качеството си на президент на САЩ какво каза Байдън? „Има, видях ги, бебета с отряза­ни глави“. И това излезе измис­лица, но един гражданин на САЩ, сметнал това за истина, закла едно 6-годишно палес­тинско дете! В Газа беше бом­бардирана болница, а Байдън без да попита и разследва, от­сече: „Според мен, извършил го е не Израел, а другата страна!“ И думите на Байдън „Окупира­нето на Газа от Израел ще бъде голяма грешка“, и предупрежде­нието му, всъщност са продик­тувани от мисълта за загубите на Израел. Иначе дори не му пука за живота на палестин­ците и за Палестина.

Накратко, истинската за­плаха сте САЩ и ти, Байдън!

И то за цялото световно чо­вечество.

„Миллиет“, 21.10.2023; tunca. Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Превод: Петко ПЕТКОВ