Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 41 (7 ноември 2023) Свидетели сме на краха на американската империя

Свидетели сме на краха на американската империя

Е-поща Печат PDF

Защо атаките от 7 ок­томври предизвика­ха културна война на Запад? Защо част от нашата левица са антисеми­ти, а десните ги призовават да престанат? Напълно вярно, но това е психологическо из­местване: ние сме шокирани от убийството на израелци, също колкото сме разтрево­жени от бомбардировките в Газа, а сме неспособни да раз­берем един неразрешим про­блем и се спотайваме в позна­тия език на вътрешната поли­тика.

Марджъри Тейлър Грийн (Marjorie Taylor Greene), про- израелска републиканка, внесе в Конгреса резолюция за по­рицание като антисемит на Рашида Тлаиб (Rashida Tlaib), про-палестинска демократка. Ако резолюцията беше приета – но не успя да мине, демо­кратите бяха готови да внесат контра-резолюция, дамгосвай­ки Грийн като расист.

Но това са дреболии като детски свади в училищен двор. Докато антивоенните акти­висти окупират офис сграда­та Cannon House на Конгреса (300 арестувани), а социопа­тът републиканец в Камара­та на представителите Бра­йън Маст (Brian Mast) казва, че малко са „невинните палес­тински цивилни“ (дори деца­та могат да бъдат терористи по свой собствен наивен начин), то скърцащия Джо Байдън е оставен да решава пробле­мите на Близкия изток от ма­зето си. И той – любопитното е, че без много шум, призова за пауза на израелската во­енна кампания.

Дали това е внимателно об­мислен политически ход или възрастният човек изваж­да от шапката си случайно хрумнала му идея, след като го подиграха при набиране­то на средства? Кой знае? Но с това Америка се привежда в съответствие с европейско­то мнение и хвърля светлина върху задкулисните условия на американската подкрепа за Израел.

Както съобщава The Times of Israel (забелязано впро­чем от Sumantra Maitra – стар­ши редактор в The American Conservative), Вашингтон е наредил на служители да разрешат изпращане на ху­манитарна помощ за Газа: „Американците настояват“, каза министърът на отбраната. „Не сме в състояние да им от­кажем. Разчитаме на тях за (изпращането на) самолети и военна техника.”

Байдън е подложен на на­тиск да измъкне палестин­ските американци от блока­дата и да гарантира, че изра­елските американци няма да бъдат убити в кръстосания огън. Но щабът му също об­мисля какво би се случило след това. Израелците обвиняват Биби (израелският премиер Бенямин Нетаняху, бел. пр.) за пропуските в сигурността, довели до 7 октомври. Така че администрацията на Байдън се тревожи, че има работа с куца патица в качеството й на ми­нистър-председател, който – неочаквано – се оказва един от по-умерените гласове в прави­телството на Израел. Америка и Великобритания искат да съживят старата формула с две държави, но не могат да разчитат на сътрудничество­то на израелските консерва­тори. Допълнителна тревога за САЩ е, че през последните дни израелските министри спорят дали да спрат събира­нето на данъци от Западния бряг.

Освен това, колкото по- дълго продължават бомбар­дировките, толкова повече се радикализира ислямското обществено мнение и толко­ва по-вероятна изглежда ре­гионална война – във време, когато Америка е пренапрег­ната в Украйна (повече за това по-долу).

Байдън настоява Америка да води две войни едновре­менно. Джанет Йелън (Janet Yellen – председател на Феде­ралния резерв, бел. пр.) казва, че парите са налице. Това е флагрантна заблуда. Да, те са от поколението, което протес­тираше срещу Виетнам; но те също израснаха в годините на еуфория след Деня на победа­та (във Втората световна вой­на, бел. пр.), кацането на Луна­та и споделят убеждение в стил Кенеди, че докато всяка кауза е достатъчно справедлива, те трябва да я подкрепят. Добрите момчета винаги печелят, нали?

Уви, Америка през 2023 г. не е Америка през 1960 г. И вероятно няма материални и морални ресурси да води множество войни на различ­ни континенти. Няма значе­ние, че сте пропуснали поуките на историята: само преди две години Байдън нареди уни­зителното отстъпление от Афганистан, но политиците днес обсъждат шансовете за война срещу друга ислямист­ка армия.

Украйна и Израел за­плашват да се превърнат във войни без изход: Израел, за­щото никой не знае какво да прави с населението на Газа; Украйна, защото линията на Запада е да се бием толкова дълго, колкото иска Украй­на, тъй като Зеленски е решил да си върне цялата земя срещу враг, който се е окопал и от­казва да се предаде. Джереми Шапиро (Jeremy Shapiro) от Европейския съвет за външни отношения отбелязва, че Ук­райна „силно е разтоварила американските и западните запаси от определени критич­ни видове боеприпаси и оръ­жия“, и че САЩ са били при­нудени да забавят доставки­те на оръжия за Тайван, до­като Киев пести снарядите на бойно поле. „Администра­цията на Байдън реши да из­прати морално укорими ка­сетъчни боеприпаси в Украй­на, до голяма степен защото нямаше достатъчно от други видове артилерийски снаряди.”

Вярно е, че някои оръжия, доставяни на Израел, ще бъ­дат различни от тези за Украй­на. Но докато САЩ въоръжа­ват двама съюзници, какво ще стане, ако Китай използ­ва този момент, за да атакува Тайван?

Украйна се превърна в бездънна яма – и американ­ските политици може да започ­нат да спират помощта. Ново­то републиканско ръковод­ство не е приятелски настро­ено; след като Майк Пенс слезе от президентската надпревара, републиканката Ники Хей­ли е единственият серио­зен кандидат, който може да наречем ястреб. По този на­чин съдбата на Pax America е в треперещите ръце на Джо Байдън, който влоши пози­цията на страната си. Той е ужасен, абсурден президент. Вижте неговата гранична по­литика: първоначално либе­рална, тя насърчи масовата миграция; след това бе прину­ден насилствено да се обърне, дори да възстанови тази скан­дална стена. По същия начин първоначалните опити на Байдън да преговаря с Иран или да се измъкне от Афга­нистан възможно най-бързо, създадоха впечатлението, че новата стратегия на Америка е „тъпа и уязвима“; а сега, ко­гато убийците вземат пред­нина, той трябва да управля­ва отново с железен юмрук.

Накратко, ситуацията е опасна. Америка загуби ав­торитет, защото не е готова решително да се ангажира; в същото време, не е в състоя­ние да съобрази какви кон­фликти може или не може да си позволи да води.

Това е краят на империя­та. Имаме нация, която се опит­ва да защити няколко граници – Европа, Близкия изток, Из­точна Азия – докато е обреме­нена с огромен дълг и отсла­бена вътрешно от културни­те войни, за които споменах в началото. В този смисъл панто­мимата в Конгреса все пак има значение. Постепенната загу­ба на доверие в американска­та държавна машина, влоше­на от партизанщината и до­ведена от псевдоакадемич­ния елит до нивото на сáтира, кара човек да се чуди дали по­литическата класа на Амери­ка е все по-близо до това да се оттегли и да остави светът сам да се управлява.

Превод: д-р Радко Ханджиев