Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 41 (7 ноември 2023) Пет милиона Черните шампиони

Пет милиона Черните шампиони

Е-поща Печат PDF

Да не размишляваме на аба, как­то казва Народа, а да видим през достоверни факти какво се случва с нас, какви ветрове ни брулят, какви демони ни пощипват, изобщо - какво струваме, ако все още струваме нещо.

Ето: според скорошно изследване на Евростат, българите са най-недо­волни от живота си, в сравнение с оста­налите жители на страните от ЕС.

Няма как да не е така, след като 22,5 процента от българите нямат достатъчно пари за топъл дом през зимата – сред­но за страните от ЕС този показател е 9,3 процента.

И още: 18,7 процента от българите изпитват тежки материални лишения – при средно ниво за ЕС от 6,7 процента.

Ясно е, че сме се запътили към Из­хода - единствено заради студа все още не се усеща вонята от гниенето.

И това не е някаква тайна – или „тайна скръб“, както казваше поетът - за която светът не подозира.

Тя обаче сякаш е недостъпна за на­шите тутманици/властници.

Народът вече наднича в ковчега си, но те продължават да играят несмис­лените си игрички.

Със споменатото изследване Еврос­тат претегля „недоволството“ на бълга­рите от живота – това е по-щадящ под­ход, „недоволство“ намеква за известна жизненост на оценявания субект, за ня­какви съпротивителни сили, макар и ос­татъчни.

Резултатите от други проучвания са далеч по-тягостни за нас – например, тия, които „мерят“ усещането за щас­тие и нещастие. Според тях сме още по-зле, това ни съобщават ежегодните световни „доклади за щастието“ (World Happiness Report) – въртим се около 90- то място от общо 104 проучени страни.

България се превърна

в анклав на ЕС,

в който се разминават хорица, трайно обсебени от негативизъм и недоверие в себе си, повечето от кои­то така и не могат да си обяснят защо се случва това с тях.

Да вървим нататък, както годи­ни наред казвах във „Всяка неделя“ – и мнозина търсеха в тези думи някакъв скрит смисъл, най-малкото желание за промяна.

Сега „Да вървим нататък“ звучи така, сякаш ни подсказва пътя към Пре­изподнята, нищо повече.

И както вървим нататък, стигаме до хаоса с електронните рецепти.

От министъра на здравеопазването научихме, че за три дни (16-19 октом­ври) са издадени близо 70 хиляди ре­цепти, 65 процента от които били из­пълнени.

Ура, ура – това е най-евтиният на­шенски възглас.

Ами останалите 35 процента, които не са изпълнени?

Последиците от това не бива да ни занимават, това искат да ни внушат – все пак, 65 е повече от 35. А и без дру­го населението на България намаля­ва – според друго европейско проучване - най-бързо сред държавите от Евро­пейския съюз.

„Намалява“ обаче в случая е напъл­но неуместна дума, тя грозно фалши­фицира погрома, омекотява го - „из­требление“ е точната дума - изтребле­ние.

Трябва да се примирим и да се нау­чим да живеем с такива думи. Само по този начин ще осъзнаем, колко жестоки са фактите, колко близо сме до въртопа, в който ще се удавим.

Жестокост ни е нужна – за да схва­нем най-сетне докъде сме се докара­ли. Преживяме някак – като безслове­сен добитък, слепи и глухи за фактите. За миналата - 2022 година - естествени­ят прираст на населението в България е МИНУС 9,6% - а общо за страните от ЕС той е 2,7%.

При този очевиден погром е естест­вено да изчезнат и оптимистичните сметки - кога, след колко десетилетия ще настигнем водещите европейски страни по стандарт на живота.

Според прогноза на Световната бан­ка, която бе оповестена тия дни - „Има риск България никога да не достигне бо­гатите страни от Европейския съюз“. Неравенството на доходите и особено детската бедност са посочени като ос­новни проблеми.

26 процента от българските деца са в риск от бедност – добавете към това и факта, че близо половината от тях из­лизат от училищата функционално не­грамотни – и ще получите съвсем реална представа, как се срутва една държава.

У нас всяка трета бременност за­вършва с аборт – и по този показател отново сме шампионите на ЕС. На пър­во място сме в ЕС и по смъртност на на­селението.

Черните шампиони.

В крайна сметка, днес населението на България е малко под 6 и половина ми­лиона души – колкото е било и в далеч­ната 1940 година. Но продължаваме да си свиркаме бодро – и да си смучем от пръ­стите оправдания.

А сметката е проста, с каквато и иде­ологическа боя да я нацапаме:

1940 година - 6,5 милиона души.

2023 година - 6,5 милиона души.

Междинна спирка 1989 година – то­гава населението достига 9 (девет) мили­она души.

Изтреблението е в пълен ход: вбеся­ват ни с неразбориите около електронни­те рецепти, за да не забележим друго, да­леч по-важно – 800 000 души са без ле­кар, според Националното сдружение на общините в България.

И по-конкретно: 929 малки градове и 3882 села, в които живее 12 процен­та от населението на страната, нямат осигурен достъп на място до първична медицинска помощ.

Това е геноцид! Нищо по-малко!

Но Народът си остава пасивно недо­волен, нищо повече от това. Сякаш е в състояние да понесе още много злощас­тия, може да бъде и още по-нещастен.

Няма как да бъде обяснен факта, че скотщината – във всяко отношение - в която сме затънали, може да породи само някакво „недоволство“, вяло и без­зъбо.

Народът изглежда така, сякаш е подменен - като че ли е лишен от вся­какви съпротивителни сили и вече всякакви тутманици са в състояние с лекота да го обяздят.

Мрежата изобилства с хиляди свиде­телства и признания в това отношение.

Имам обширна аудитория там и мога да потвърдя това самоотстраняване на Народа.

Наблюдава се една печална тран­сформация: преди време и за дълго лю­бимата му фраза бе „Няма държава“ днес вече чуваме друго: „Не сме Народ“.

Това ли е Краят?

И как успяха „тутманиците“ да за­лъжат народеца, да го примирят и в крайна сметка, да го приравнят до собст­вените си мерки?

Тъжна работа, тъжна.

И всъщност, е още по-зле, понеже малцина проникват до дъното и обго­варят Провала.

Не мога да се начудя, как успяха да накупят с дребни сладкиши толкова хора, и особено Младите?

Накупиха най-вече представите им за почтеност и реален просперитет.

По телевизията Делян Добрев обяви, че защитниците на „Лукойл“ получават по пет милиона евро на месец - повто­ри го и го потрети.

Пак те - същите фалшиви „русофо­би“, които извъртяха далаверата с руския газ през лятото на миналата година.

Същите безсрамници, които и сега пак мълчат и само се подхилкват.

Всичко е ясно.

Ще бъдем все по-лесна плячка на измамници.

1989-а – девет милиона, 2023-а - 6,5 милиона.

И така, докато…