Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Помислете за България утре!

Помислете за България утре!

Е-поща Печат PDF

Гледах наскоро кадри от икономическия фо­рум в Санкт Петербург и си мислех: Само кой­то няма очи да види, може да каже обратното, защото това е началото на Края на колониа­лизма в света!

Може да звучи цинично, но тъкмо войната в Украйна за­бърза този процес. Дезинфор­мацията, лицемерието, на­глостта на Америка, глупост­та и слугинското поведение на елита на Европа, го забърза­ха. БРИКС става все по-мощен от ден на ден. Народите от Из­тока, от Африка и Саудитска Арабия, се отърсват от амери­канския гнет. Задават въпроси като този, например: по каква логика Кения и Джибути тряб­ва да търгуват помежду си с долари?! Някой може ли да даде смислен отговор на този въпрос, освен че колонизато­рът има изгода от това и нала­га своите пари, като ги печата в безмерно количество, без да си плаща дълговете?! Банки­те му фалират, президентът му пада по стълби и улици, бръщо­леви глупости, а дърти баби ев­ратлантички, с памперс в гащи­те и неугаснали мераци за ли­дерство, искат да превърнат децата ни в безполови и без­мозъчни, необразовани и за­висими от сатанизма съще­ства. Дърт гущер като Сорос ни се предлага на големи снимки в медиите, та вдъхва освен не­навист и отвращение с гроз­ната кожа на лицето си, а тук, някои продължават да го смя­тат за свой бащица.

Умните народи, за разлика от нас, вече виждат ясно, как­во иде зад хоризонта. Когато дълго време си бил подценяван и виждаш, че има възможност да спреш насилника си, при­добиваш сила. Русия вдъхва такава надежда на тези наро­ди и те бързо сменят посока­та. Държавната им политика, за разлика от нашата, добре схва­ща този момент - моментът, в който или се качваш на спа­сителния кораб, или оставаш сам на острова, в ръцете на пи­ратите. Само за десет дни, изо­лираната Русия, въпреки че води война, просперира ико­номически. Доказва го на дело. Провежда международни фо­руми, в които на практика изо­лиран се оказва, въпреки свое­то самочувствие, само колек­тивният Запад. И докато прави всичко това, Русия бележи ус­пехи и на фронта - буквално ежечасно съсипва имиджа на „непобедимата армада“ на ан­глосаксите, като ги унищожава като в компютърна игра. Излез­наха записи, изискани от ФБР, в които баща и син Байдън ис­кат подкуп. Доказа се съпри­частието им към човеконена­вистните биолаборатории в Украйна. Посланиците им в от­делните държави насилствено се месят във вътрешната по­литика. В тази връзка, само да вметна, че Алжир връща текст от химна си, в който открито се възправя срещу френския колониализъм. Светът се про­бужда. Засега в отделни точки, но примерът им е заразителен. И в това време един псевдовоенен ни уверява, че Русия „губела вой­ната“, а ротационна премиер­ка не вижда по-далече от носа си и ни скланя как да се подма­жем на Украйна днес, че да сме се „вредели“ да я възстановява­ме „след победата й“. Смехот­ворно е това, което говори. А дори да беше вярно, припомне­те си примера с Ирак. И там щя­хме да „възстановяваме“. Опро­стихме обаче огромен дълг по съвета на държава, която гледа на нас като на аборигени. Как­во ще бъде СЛЕД в света, вече е повече от ясно за умните хора.

Помислете си за нашето, българското „след“.