Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Психопатизация!

Психопатизация!

Е-поща Печат PDF

Едни момченца без свян свободно излагат въз­гледите си как ще упра­вляват държавата. От чист професионален интерес си причиних това да слушам запи­са. Записът ме омерзи до дъно­то на душата ми.

Аз съм психиатър с 30-го­дишен стаж и съдебен експерт с над 20 г. стаж. Работила съм като експерт по много тежки наказателни дела с хора из­вършили много тежки прес­тъпления и мога да кажа, че та­кава мерзост не съм виждала, работейки със тежки ПСИХО­ПАТИ осъдени на доживотен затвор.

Тези индивиди се опитват да овладеят държавата без изобщо да се притесняват до какво ще доведе това. Да, те са се насочили към образование­то и службите - това са два те­мела на НАЦИОНАЛНАТА СИ­ГУРНОСТ, които съвсем пра­вилно до там стига тяхната компетентност въпреки, че са безродници да знаят, че чрез овладяване на тези темели на НС ще се докопат,защото те това правят, да се докопват до държавата!

Това което се чува в записа за една чистка мисля, че и Ста­лин не си го е помислял .Това ме наведе на мисълта за една друга чистка правена преди 80 години, която хвърли све­та в обятията на Втората све­товна война. Изобщо няма да се извинявам за това сравне­ние, защото поведението на тези индивиди говори точно това - изключителна мерзост и долнопробност, че те са без­родници.

Те не са майкопродавци, нито всеотстъпници, защото ко­гато човек е майкопродавец той поне има майка.

Тези хора нямат РОД И РО­ДИНА!

Те искат да ни УНИЩО­ЖАТ!

И стана ясно от тези записи, че всъщност прословутото кон­ституционно мнозинство няма за цел никаква съдебна рефор­ма, защото за тях реформа­та приключва със смяната на Гешев. От там нататък те имат едни много важни задачи и техните автори, които 2 дни обикалят студията ни говорят за това - Истанбулската конвен­ция, отстраняване на Радев и овладяване на службите. Това са техните цели.

Другото омерзително, което чух е директно признание ,че са МАНИПУЛИРАЛИ ИЗБОРИТЕ!

Това са едни мушенгии ,кои­то им отиват, защото те толкова си могат.

Това, уважаеми колеги, в моята наука се нарича ПСИ­ХОПАТИЗАЦИЯ !

ПСИХОПАТЪТ не е пси­хично болен човек. Психопа­тът е човек със много лоша личностова структура с тотал­на липса на морал и ценнос­ти, което го кара спокойно да прекрачва законите, а в н а­шия случай, защото тези хора са на високи държавни позиции, те спокойно го заявяват без абсолютно никакво притесне­ние.

Те на Национален съвет на партия си позволяват да гово­рят по този начин - това е цио­низъм. Много по приемливо щеше да бъде да чуя някоя ру­гатня или „поздрав“ за нечия майка, но тяхното е ционизъм и ПРЕСТЪПНО МИСЛЕНЕ !

Ако Лумброзо (италиански криминолог 1835-1909, автор на „Теорията за „родените прес­тъпници“) беше жив сега, щеше да напише още два труда за това нещо.