Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) Геополитика за глупаци

Геополитика за глупаци

Е-поща Печат PDF

Представете си:

Живеете в държа­ва, която се намира между два имперски колоса - Турция и Русия.

Докато живеете в нея, ва­шите управници са решили да угаждат (каква мека турска дума е това!) на по-актуалната им­перия - англосаксонците.

Докато правят това, ваши­те управници биха могли да пропуснат нещо важно - че и двата близки колоса не биха били щастливи да има наоко­ло американски плацдарм. Но те, вашите управници, правят дълбокоумна геополитика, а ние с вас правим геополитика за начинаещи, за глупаци.

Много вероятно е в такава ситуация двата близки колоса да се разберат какво да правят с една оглупяла държава като нашата, управлявана от неиз­бирана от никого секта.

На руснаците им е писна­ло от нас - да се въртим, да су­чем, да премятаме и все да сме срещу тях, а те да идват и да ни освобождават от време на вре­ме. Сигурно, защото обичат вой­ната и войниците им да умират наоколо, а после да бъдат поди­гравани.

На турците им е ред да ни стъпят на врата, след като тука си играхме на държава и пре­дателства повече от 140 годи­ни. На тях, турците, и амери­канците трудно им отказват, каквото и да е. Днес турците са казали, че искат в Европа, в за­мяна ще дадат на Швеция мяс­то в НАТО. Вече няколко тур­ски стъпки са насочени срещу руснаците.

Какво турците биха мог­ли да искат от руснаците още? Нещо голямо.

Половината Черно море е руско. Ако добавите нашето крайбрежие и турското - ще по­лучите другата половина. Им­периите уедряват територии и игри.

А и най-бързият начин да си във Виена за един турчин е през София.

Докато тук си играем на ру­софобия и американофилия, дали не е възможно едно не­подозирано бъдеще за нашата Родина? Едно бъдеще, познато от историята?

Помислете. На Русия не й е до България сега, вие ако бя­хте Русия точно сега, дали щя­хте да спасявате България? Точно тая България за тях не е много удобна за спасяване.

Русия и Турция ще се раз­берат за нас. От решението им ще подскочат и сърби, и гър­ци, и румънци. Но дали някой ще ги пита?...

Много вероятен е вариант с автономия и анклави. Кой ще спре такъв сценарий? Ака­демик Денков ли?

Процесът на антиселекци­ята сред българската полити­ческа класа беше извършен педантично и с нашата добро­волна помощ.

На американците им тряб­ваме, колкото и Афганистан. И там имаха бази. Американците ще ни изтъргуват с турци­те срещу руснаците. Това си е влизане на Турция в ЕС пар ек­селанс.

Поводи за такъв сценарий – бол. Предатели – винаги го­тови. Любов към Родина и Знаме – счупени от модерното образование...

Какво може да се случи? Къде може да сбъркаме?

Огледайте се.

Може да слезе Господ и да ни спаси - някак си.

Но дори и да го направи – ние по-удобни и по-готови за ново робство кога сме били?

Повторете на глас горното. Пак и пак. Ще го разберете с повторения.

Както и уроците по исто­рия, останали ненаучени.

Източник: „Лентата“