Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало 2023 Брой 29 (18 юли 2023) БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА, ЕДНА БЕ ТИ ДОСТОЙНА ЗАРАД ТЯХ!

БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА, ЕДНА БЕ ТИ ДОСТОЙНА ЗАРАД ТЯХ!

Е-поща Печат PDF

 

Нямам сили да пиша за българските гении. Срам ме е да тревожа ду­ховете им, макар че, Бог ми е свидетел, аз не съм ги предала нито с действие, нито със слово. Но колко много изчадия с уж бъл­гарски имена днес ги поругават.

Вазов е снагата на България, костната система на Отечество­то. Творчеството му е всестран­но и във всички литературни жанрове е достигнал величест­вени върхове, които дават пра­во на новоосвободената ни Родина да се съизмерва с най-висо­ките културни завоевания на Европа. Откъдето и да тръгнем в България, както и да я обхождаме, неизменно стигаме до Вазов. Всички български пътища водят към него.

Вазов е Бащата на Нова България. Неслучайно го наричат „Патриархът“ - не само на българската литература, но и на българ­ския възрожденски и следосвобожденски светоглед. Един Родоски колос, прекрачил в две столетия и в два свята.

Но как ли не кощунстваха червеите с неговите завети! Как ли не ги скверниха!

Той бе факел на националната идея. Те я поругаха.

Той ненавиждаше дивашкото петвековно турско робство. Те отрекоха, че изобщо е имало такова.

Той ни остави „Епопея на забравените“, в чийто център е одата „Кочо“. Те превърна­ха костницата в Перущица в нужник на една сороска прос­титутка.

Той изпитваше свещена любов към Русия. Те се изхра­чиха в лицето на нашата Осво­бодителка.

Той възвеличи среднове­ковното минало на България. Те заличиха паметта и истори­ята ни.

Той клеймеше предател­ството на кирякстефчовците и престъпното богатство на чор­баджийордановците. Те издиг­наха грабежа и предателството в култ.

Той възпяваше божестве­ната българска природа. Те я превърнаха в пустош, покриха я със световния боклук.

Той е един от създателите на новобългарската реч - „ту арфа звънлива, ту меч, на май­стор художник в ръцете“. Днес лумпени - политици и вестни­кари ни налагат един езиков фалшификат, сметище от чуж­дици, чийто речник се състои от сто думи - и междуметието „уау“! Дори „преведоха“ „Под иго­то“ на него.

Накрая и гробът му беше осквернен от едно чалгаджий­ско нищожество. А „прокурату­рата“ цинично заяви, че „липс­ват данни за престъпление“ - ся­каш светотатството не е най- страшното престъпление.

Нямам сили да изброявам. Не искам да съм хроникьор на безчестието.

Вазов беше син, баща, пе­вец, стълб и гонг на една дру­га, небесна България. На Бъл­гария, пълна с „геройството и срама“ на една велика епоха.

Срамът не е най-лошото, което може да сполети един на­род. Срамът е осъзнаване, при­съда за извършеното зло. Разгра­ничаване от злото.

В днешните времена срамът е заменен от безсрамие. Това е невъзвратимо падение. Безсра­мието на антибългарите в Ан­тибългария. Безсрамието на техните жертви, които се при­миряват с безсрамието на па­лачите си и го смятат за геро­изъм.

Спи вечния си сън, Вазов - Прометей на българщината! Спи, сопотски, български, све­товен, античен Титане! Спи, Омир на нашия народ!

Пътеводна звезда българ­ска в дни на национален по­дем! Съвест българска в дни на забрава на националния иде­ал! Опора българска в дни на национална катастрофа, уни­ние и плач. „На всичките треп­тежи на Балкана история съм жива тук!“

Нека не те тревожи парадът на сганта! Нека не те будят из­стъпленията на отрепките! Сам Господ ще те разбуди в една по- достойна бъдна България! Ще отвали грамадната скала над костите ти и ще ти повели от­ново да вземеш „лира и тръба“ в служба на Отечеството.

А междувременно дано, ние, българите, се домогнем поне до величието на „идиота“ Мунчо, инстинктивния борец срещу ро­бията. Защото, уви, вече губя на­дежда, че слънца като Левски и Ботев, метеори като Бенков­ски, Кочо Честименски и Бой­чо Огнянов (в съзнанието ни той не е литературен, а реален ге­рой) могат отново да огреят на­шата съсипана земя.

И все пак.

Все пак ги чакам.