Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 24 (13 юни 2023) И поглеждайте към Млечния път!

И поглеждайте към Млечния път!

Е-поща Печат PDF

Винаги са ме стъписвали прозренията на българските поети. Ботев е съзирал своя­та участ и е побързал да напише „Моята молитва“. Яворов повтори неговия при­мер: „С кръвта си кръст ще начертая/ от Дунав до Егея бял./ И от Албанската пустиня, /до черно­морските води“. Вапцаров добави: „Но да умреш, когато се отърсва /земята от отровната си пле­сен,/ това е песен./ Да, това е песен!“.

През годините неимоверно много нарасна от­въдният хор на тия „чада бурливи“ на България. Всеки от тях бе вгледан приживе в примера на безсмъртните. И всеки от тях обичаше Отечест­вото, повече от всичко. Дълъг е този мартиролог. Той отнема и прибавя към необята на българската вселена и покруса и обич, и благодарност за Божи­ята искра и въздишка за човешкото преклонение пред законите на битието. И особено за изпълне­ния, до последен дъх граждански дълг и отговор­ност.

На 7 юни почина поетът Петър Анастасов.

Той владееше невероятната оптика и маща­би на поезията. Можеше да вземе „трикракото столче“ и да седне „край Млечния път“. Може­ше да ни накара и да повярваме, „че човекът се ражда,/ когато умира. И с това е безсмъртен,/ и с това е велик!“

Отиде си „обгорен от поредната земна беда“. Не беше гръмогласен поет, но не беше и мно­голик. Беше честен провидец, който знаеше и ни предупреждаваше, че „лешоядите идат“. И бе неутешим, защото „народът отново очаква месия“.

Взирайте се по-дълго през ясните нощи на юни, към Млечния път. Той сигурно е там. И ако съзрете, че пада звезда, усмихнете се за поздрав. Значи Петър е запалил „своята цигара от горест“ и е хвърлил кибритената клечка отго­ре, за да ни напомни, че огънят на тревогата ни за България не бива никога да угасва.

А иначе, лешоядите долетяха. Те са тук.

Сбогом поете.