Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 24 (13 юни 2023) Тъй отминава световната слава

Тъй отминава световната слава

Е-поща Печат PDF

След близо двумесечно ходене по мъките, по­литическата планина у нас се напъна и роди правителство, каквото и най- големите ни врагове не биха ни пожелали. „Никога няма да се коалираме с ГЕРБ!“. „Ни­кога няма да подкрепим прави­телство с мандата на ГЕРБ и с министри от ГЕРБ!“ „Ни­кога не съм управлявал с ДПС и БСП!“. Това слушаха изби­рателите на ГЕРБ-СДС и ПП- ДБ през цялата предизборна кампания и през последвалия я политически алъш-вериш, до постигането на „историче­ския“ компромис с ротацията на председателите на НС и на правната парламентарна ко­мисия. И за капак - на канди­датите за бъдещи министър- председатели и вицепремие­ри н а „националното“ и „екс­пертно“ правителство. Което, разбира се, не е коалиционно, понеже между двете коалиции нямало коалиционно спора­зумение, а само програма за управление. Никой още не е виждал тази програма, но ако някой се съмнява в съществу­ването й, той е путинист, си­реч противник на това Бълга­рия да има редовно правител­ство.

Нищо ново под слънцето. Написаното от Стефан Цвайг се отнася за времето, кога­то братът на екзекутирания от якобинците френски крал Луи ХVI, приема да назначи за свой министър човек като Фуше, гласувал в Конвента за въпросното обезглавяване. Срещу което Фуше трябвало да му отвори вратите на Па­риж. Така че „историческият“ компромис на нашите евроат­лантици просто повтаря нещо, което вече се е случвало в ис­торията. Сигурно е, че такова морално падение ще има теж­ки последици за България, но то е в съответствие с „евроат­лантическите ценности“, на Бойко Борисов, Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов и Ататас Атанасов, които са гото­ви и на всякакви жертви щом ще ги плаща народът. С изклю­чение на една: да се лишат от депутатския си имунитет. Под предлога, че за конститу­ционна промяна и реформа на правосъдието е нужна и подкрепата на ДПС, неприми­римите доскоро „борци срещу модела Борисов” и корупцион­ното статукво, символизира­но от него и Делян Пеевски, ПП-ДБ, приеха в съответната парламентарна комисия по Конституцията да влязат ли­дерът на ДПС Мустафа Кара­дайъ и „юристът“ Делян Пе­евски. В замяна, двамата ви­дни депесари единствени от ПГ на ДПС подкрепиха кабинета „Денков“ при гласуването му на 06.06.2023. После заобясняваха, че са гласували не за кабине­та, а за конституционната ре­форма.

Делян Добрев от ГЕРБ и независимият Радостин Ва­силев гласуваха против това порочно кръвосмешение, а Карадайъ, който два дни по-ра­но уверяваше, че партията му няма да подкрепи тази „сват­ба“, гласува „за“ кабинета на ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС. И това беше в разрез с направената преди това декларация, че ДПС няма да пречи на кабинета „Денков“. Истинска шизофре­ния! След цялата тази „морал­на ротация“, логично изник­ва въпросът какво ще полу­чи ДПС в замяна на тази на­глост?

И дали от Посолството не са дали да се разбере, че ще за­бравят за присъствието на Пе­евски в санкционния списък „Магнитски“, ако ДПС подкре­пи „синхронизирания“ с тях ка­бинет „Денков“. Защото, след като по думите на Асен Василев от „изтеклия“ запис, шефовете на служби са „синхронизирани“ с Посолството, логично е съ­щото да се отнася и за минист­рите и заместник-министрите в новото правителство. Впро­чем, ако вярваме на дърдоркото Кирил Петков, че голяма част от тях са стажували в Сицилиева­та, а не в Силициевата или Си­ликоновата долина, „синхро­низирането“ им може да е било направено много по-рано. И както отбеляза с ирония кон­ституционалистът професор Пламен Киров, може би Кирил Петков не е прочел грешно на­писаното му от други слово. А според мен, възможно е да си е мислил направо за Сицилиан­ската мафия. Понеже липсва­щото у нас правосъдие срещу престъпниците започна да се налага с куршуми или природ­ни закони. Пример за първото е разстрелът в ЮАР на Краси­мир Каменов-Къро, а пример за второто е мистериозната смърт на един от братята Га­леви, Ангел Христов Христов, за който не се знае кога и как е прекосил държавната граница, за да почине в имението си в с. Ресилово, Дупнишко. При това му е издаден смъртен акт, без да бъдат уведомени властите. Пък и кого да уведомят близ­ките му, когато в прокуратурата текат Пунически войни меж­ду главния прокурор и него­вия заместник, а пък главният прокурор Иван Гешев се е се­тил със години закъснение да иска имунитетите на Борисов и Петков. Размразени са и доси­етата „Барселона гейт“, и „Чек­медже гейт“, към които Гешев не проявяваше интерес, докато от ГЕРБ не решиха да го сто­рят курбан, за да се съешат с ПП-ДБ.

„Тъй отминава световната слава“, гласи една римска по­говорка. Ще падне Гешев, но тогава вниманието на публи­ката ще се съсредоточи вър­ху стореното или несторено­то от редовното правител­ство. И разбирайки на какъв трън е седнал, премиерът Ден­ков може да си хвърли оставка­та, ако му го позволят кукло­водите Петков и Василев, на които пък им дърпат конците от Посолството. Не руското, а американското, разбира се.

Не са малко анализато­рите, които предвиждат, че този кабинет, заченат в лъжа и грях, няма да доживее до­край на първите си 9 месе­ца. Той ще е натрупал срещу себе си толкова народен гняв, че няма да има смисъл Мария Габриел да се трампи с акаде­мик Денков на премиерския стол. Но със сигурност финан­сово икономическото положе­ние на страната няма да е по- различно от сегашното. Което ще означава края на експери­мента ПП след първите пар­ламентарни избори, а може би и края на ГЕРБ.

Започнало с лъжа, тяхно­то аморално коалиране ще за­върши с позор и заличаване от аналите на политическа­та история на България. Бог забавя, но не забравя. Наро­дът също. Никой не може да го лъже непрекъснато и да очаква от него благодарност и аплодис­менти. Нека фалшивите евроат­лантици да не се прехласват по украинския Майдан, за­щото, ние, българите, си има­ме свои традиции при смяна­та на една некадърна, продаж­на, грабителска, слугинска и престъпна власт.