Нова Зора

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Архив 2023 Брой 36 (2 октомври 2023) БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

Е-поща Печат PDF

Уважаеми читатели,

Абонаментът все още е единственият начин да сте сигурни, че можете да проче­тете вестник „Нова Зора“. Ид­ват безизходни времена, когато всеки глас на правдата ще бъде заглушаван и истината все по- трудно ще бъде изричана и ос­ветявана. Сега тече абонамент­ната кампания на Български пощи и на фирма „Доби прес“, с които редакцията има до­говорни отношения за 2024 г. Целта, непостигната в предиш­ните години остава същата и през 2024 г.: 1000 целогодишни абонамента! Ние знаем, че ви е трудно и с притеснение от­правяме тази покана за под­крепа. Вече се пресрамихме и през отминалата година съ­общихме, че приемаме и да­рения. Благодарим на всички, които се отзоваха. Ако целта от 1000 абонамента не бъде по­стигната единствената възмож­ност ще остане вашата целева подкрепа. Процесите протичат все по-скоротечно и става все по-реален образът на онзи вторник, в който има опас­ност да не се състои срещата ни с вас. За много централи и институции това би било по­вод за празник, но ние вярва­ме, че това не е ваше желание. Можехме да ви спестим казано­то дотук, ако все пак беше въз­можно преодоляването на изкуствените препиятствия пред разпространението на вестника. Уви.

Във всяка пощенска стан­ция, до 15 число на всеки месец, очакваме да се абонирате за в. „Нова Зора“ за 1 месец, за три­месечие, полугодие или за цяла­та година. Абонаментът винаги се изчислява съобразно броя на вторниците, умножени по коричната цена - 2 лв. Това за­сега остава най-сигурният на­чин, вие, заедно с „Нова Зора“, да участвате в битката за бъде­щето на България.

Нашият каталожен номер в Български пощи остава не­променен - 311.

Всеки вторник очаквай­те „Нова Зора“. Търсете най- необходимият за България вестник. Това не е израз на нашата нескромност. Това е вашата оценка за „Нова Зора“. Търсете вестника и го раз­пространявайте.

Можете да осъществи­те абонамент и в офисите на ДОБИ ПРЕС. Същото можете да направите и чрез пощен­ски запис за избрания от вас срок, на адрес: София 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мън­чев Минчев. Особено е важно да бъде изписан точния адрес и името на получателя, както и телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во­дим битката за България за­едно.

Допълнителна информация може да получите на тел. 02985 23 05; 02985 23 07, както и на мо­билни телефони: 0879 140122 и 0894 66 49 00.